Kontakt oss

Renew

Ansvarlige sluttbrukstjenester for enhetene dine

Fas ut enheter på en sikker og ansvarlig måte med tjenester som er til fordel både for bedriften og miljøet.

Tjenester som bidrar til at du blir mer bærekraftig

HP Services gjør mer enn å bare hente enheter. Vi gir deg flere måter å gjenopprette, gjenbruke og resirkulere teknologien til fordel for en sunnere planet.

HP gjenopprettingstjeneste for enheter

Enkel, sikker og bærekraftig enhetsgjenbruk som du tjener på. Avslutt bruken av enheter på en sikker måte med datasletting og enhetsgjenbruk utført av eksperter som bidrar til en mer bærekraftig og sirkulær økonomi.

Les mer

HP deinstalleringstjeneste

Forbered deg på en oppdatering ved å leie inn HP til å hjelpe deg med deinstalleringsoppgaver på gamle PC-er og enheter, før de nye enhetene distribueres.

HP saneringstjeneste

La HP slette og ødelegge data og lagrede medier på gamle PC-er og enheter i henhold til de nyeste bransjestandarder, og vær trygg på at informasjonen er sikret.

HP resirkuleringstjeneste

Sørg for ansvarlig resirkulering av enheter ved å fjerne dyrebare metaller og plast i 76 land og territorier i verden.

Les mer

Vi begynner i det små, men når alle gjør sitt, utgjør det en forskjell

Hos HP gjør vi det vi kan, samtidig som vi oppfordrer våre kunder og partnere til å gjøre det de kan også.

Resirkuler PC-er og -enheter som skal fases ut, på en trygg måte

Returner PC-er og -enheter som skal fases ut, til HP slik at vi kan fjerne og ødelegge lagringsmedier, demontere enheter, hente inn verdifull plast og metall og resirkulere gjenstående e-avfall.

Hent restverdien

Returner PC-er og enheter som skal fases ut, til HP, slik at vi kan gi deg et rimelig markedsverditilbud¹² på returnerte HP-enheter og ikke-HP-enheter³ basert på tilstand, funksjoner og plassering av maskinene dine. Dersom det ikke er noen restverdi, vil vi resirkulere enheten på en ansvarlig måte.

Ansvarlig renovering og gjenbruk av enheter

Vurder om du vil gi PC-er og -enheter som skal fases ut, et nytt liv ved å sende dem ut i verden igjen. HP kan hjelpe deg med å sanere enheter ved å slette og ødelegge data og gamle medier fullstendig, før de gjøres tilgjengelig for de som trenger dem.

HPs visjon: Å være det mest bærekraftige og rettferdige teknologiselskapet i verden

Som bransjeleder og ett av verdens største dataselskaper, vet vi at vi må stå for mer enn produktene vi selger.

Les mer

Se alle ressurser

Se hvordan HP Services gjør en forskjell. Utforsk kasusstudier, webinarer og mer.

Les mer

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

  1. Rimelig markedsverdi vil bli vurdert basert på enhetens alder og tilstand. Ikke alle enheter har restverdi. Hvis ikke, vil de bli forsvarlig resirkulert. 
  2. Tilbud er underlagt den fysiske produktevalueringen ved mottak av HP. 
  3. Kjøp av nye HP-enheter er en forutsetning for enheter av et annet merke enn HP.