Kontakt oss

HP Proactive Insights1

Optimaliser de ansattes enhetsopplevelser med HP-analyser.2 Forutse problemer med maskinvare og programmer og mål brukerbehov for proaktiv IT-administrasjon.

Les mer

HP Proactive Insights gir god oversikt

Enhetsadministrasjon er komplekst. HP Proactive Insights gir IT-avdelingen et enkelt kontrollpanel for analyser hvor de kan se, administrere og optimalisere enhetstilstanden.

1

Nyttige analysedata

Oppdag enhetsproblemer og få anbefalinger om løsninger før problemene påvirker de ansatte.  

2

Gjør de ansattes opplevelser bedre

Få forbedret innsikt i enhetstilstanden slik at du kan måle, spore og forbedre de ansattes opplevelser. 

3

Lavere TCO

Optimaliser enhetens ytelsen, forleng enhetens levetid og reduser TCO med nyttig innsikt levert i et enkelt kontrollpanel.

Du kan administrere enheter proaktivt uansett hvor du jobber fra

HP Proactive Insights drives av analyseplattformen HP TechPulse2 , og bruker avansert kunstig intelligens for å levere nyttig informasjon om enheter og forretningsinnsikt.  Ved hjelp av dyp lærings-prosesser kan du forutse og løse problemer før de skjer, unngå overraskelser og sørge for at de ansatte kan jobbe uavbrutt.

Proaktiv maskinvareinnsikt

Du kan overvåke enhetenes harddisker, CPU-bruk, kjølenivåer og batteritilstand proaktivt, og forutse eventuelle innvirkninger ved å analysere dataene dine mot en datasjø med over 20 millioner enheter.

Proaktiv programinnsikt

Du kan diagnostisere ytelsesproblemer, programvarefeil, blåskjermkrasj og systembruk, samtidig som du oppdaterer drivere og programmer for å sikre at du har trygge sikkerhetsprofiler.

Proaktiv innsikt i ansattes data

Du kan forbedre enhetsytelsen med strømlinjeformede tilbakemeldingsegenskaper, vel vitende om at det beste innen HP-innsikt jobber med å optimalisere de ansattes opplevelser.

Hva er inkludert i HP Proactive Insights:

Overvåk enhetsinnsikt og -analyse

 • Du kan fikse en brukers datamaskin eller smarttelefon proaktivt, basert på KI-drevet2 innsikt i enhetens tilstand

 • Du kan utbedre maskinvareproblemer med automatiserte BIOS-oppdateringer3 drevet av KI2
 • Du kan oppdage og spore problemer med batteri, harddisk og operativsystem4

Gjør de ansattes opplevelser bedre

 • Start kampanjer for å måle og spore hvor fornøyd de ansatte er med sine enheter
 • Få enkel tilgang til diagnoseverktøy som gjør det mulig for sluttbrukere å feilsøke og løse vanlige problemer
 • Anbefalinger for utbedring kan mates gjennom ITSM via API-integreringen

Sørg for at de ansatte har den riktige enheten slik at de kan gjøre sitt beste

 • Utnytt innsikt for å forbedre synligheten i fornyelsessyklusen til den eksisterende flåten
 • Utnytt innsikt og data for å tilordne riktig PC til hver ansatt.

HP TechPulse

Hjelper IT-avdelingen med å løse PC-problemer før de påvirker de ansatte

Øk transformasjonen av den digitale opplevelsen med HP Proactive Insights Experience Management

Ta PC-opplevelsen til et nytt nivå med førsteklasses HP-tjenester og avansert analyse2 på tvers av nettverk, virksomhetsprogrammer, enheter og ansattes behov. Fra å øke oppetiden til å levere riktig teknologi til riktige mennesker, gjør HPs tjenester det mulig for IT å optimalisere den digitale opplevelsen for ansatte i hele bedriften.

Les mer

Transformer administrasjonen av den digitale opplevelsen

Mål, administrer og optimaliser hele den digitale opplevelsen for de ansatte kontinuerlig.

Øk de ansattes engasjement

Få tilgang til og handle utfra sanntidsdata om brukerbehov fra engasjerte ansatte.

Stol på heladministrerte HP-tjenester

HP leverer nyttige analysedata og automatiserte utbedringer for å løse komplekse IT-problemer.

Reduser maskinvare- og programvarekostnader

Spor og forbedre enhets-, program- og nettverksytelse fra flere leverandører.

Les hvordan analyse og dyp innsikt kan bidra til en moderne tilnærming til IT-administrasjon

Nettseminar om HP Manageability Services

Nettseminar om HP Manageability Services

Les om HP Proactive Insights og Proactive Endpoint Management.

Se

HP TechPulse-infografikk

HP TechPulse-infografikk

Utnytt lett tilgjengelig prediktiv analyse med HP TechPulse.

Les mer

Kasusstudier

Se hva kundene våre sier om HP Services. 

Video

Arup: Digital evolusjon

Arup administrerer enhetsflåten sin i samarbeid med HP og oppnår verdifull innsikt med HP TechPulse-analyser.

Se

Kasusstudie

Volkswagen Japan: Sømløs enhetsadministrasjon

VW Japan forenkler enhetsadministrasjon med prediktiv analyse og serviceeksperter.

Les

Kasusstudie

Post Luxembourg: Fleksibilitet på arbeidsplassen

En stor post- og teleleverandør optimaliserer enhetsstrategien for å skalere og forbedre de ansattes opplevelser.

Les

Lær mer om HP Proactive Insights på ressurssiden vår.

Les mer

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

 1. HP Proactive Insights og/eller inkluderte komponenter kan variere etter region, operativsystem eller autorisert HP-servicepartner. Kontakt din lokale HP-representant eller autoriserte partner for spesifikk informasjon i ditt område. HP-tjenester reguleres av gjeldende HP-vilkår og betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha ytterligere lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs vilkår for bruk eller HPs begrensede garanti som følger med HP-produktet.
 2. HP TechPulse er en telemetri- og analyseplattform som leverer kritiske data rundt enheter og programmer, og selges ikke som en frittstående tjeneste. HP TechPulse følger de strenge personvernsforskriftene i GDPR, og er sertifisert i ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Internettilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. For fullstendige systemkrav, gå til www.hpdaas.com.
 3. BIOS-oppdateringer er bare tilgjengelig på HP-enheter.
 4. For informasjon om operativsystemdekning, gå til www.hpdaas.com/requirements.