Kontakt oss

HP Services

Få virksomhetskritisk ekspertise, innsikt, løsninger og en bedre utrustet IT-avdeling. Med HP Services optimaliserer du den moderne arbeidsplassen med de klassens beste endepunktstjenester.

Skap raskere forandring i virksomheten
med effektive IT-tjenester

Oppsett

Med tjenester som klargjøring, distribusjon og oppsett uten berøring, får de ansatte en flott konfigureringsopplevelse fra dag én.

Fikse

Gi IT muligheten til å løse enhetsproblemer raskt, i tillegg til å distribuere raske reparasjoner eller bytter hvor som helst.

Beskytte

Styrk virksomhetens første forsvarslinje med HP Wolf-sikkerhetsløsninger for endepunkter som verner de ansatte, enhetene og data.

Optimalisere

Forutse, identifiser og løs problemer ved å bruke informasjon og automatisering som gir større synlighet og kontroll over problemer før de påvirker virksomheten.

Samarbeide

Få nyttig innsikt i opplevelsen og utnyttelsen av møteområder, sanntidsovervåking og -varsling for maskinvare og rask støtte, slik at samarbeidsområdene dine alltid fungerer på sitt beste.

Fornye

Fase ut sluttbruksenheter på en sikker og ansvarlig måte med tjenester som gir alternativer som er til fordel for virksomheten din og miljøet.

Gjør prediktive
analyser lett tilgjengelig

Forhindre enhetsproblemer med HP TechPulse, plattformen bak mange HP Services. Sikker, nettskybasert og KI-drevet med innsikt som bidrar til smarte beslutninger.

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.