Velkommen til HPs websted

Velkommen til webstedet til HP Inc. (“HP” eller “Vår” eller “Vi” eller “Oss”) – og takk for at du besøker oss. Vi håper du liker besøket!

 

Disse vilkårene for bruk (“Disse vilkårene”) er en juridisk kontrakt mellom deg og HP (sammen “Alle”) og bestemmer bruken av dette webstedet i tillegg til andre websteder som HP måtte kontrollere, og all tekst, data, informasjon, programvare, grafikk, bilder og mer (som sammen refereres til som “Materiale”) som HP og deres datterselskaper kan gjøre tilgjengelig for deg, i tillegg til eventuelle tjenester vi måtte tilby gjennom noen av våre websteder (alle disse refereres samlet til som “Dette webstedet”).

 

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE WEB-OMRÅDET. BRUK AV DETTE WEB-OMRÅDET BETYR AT DU HAR BÅDE LEST OG GODTATT DISSE VILKÅRENE. DU KAN IKKE BRUKE DETTE WEB-OMRÅDET HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE.

Tilgang til webstedet

Når du besøker Dette webstedet er du ansvarlig for å overholde Disse vilkårene i tillegg til enhver og all bruk av Dette webstedet gjennom kontoer du registrerer gjennom eller på Dette webstedet; noen Materialer vil bare være tilgjengelig for deg hvis du har en konto. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger så lenge du bruker Dette webstedet. Siden det er din konto, er det ditt ansvar å anskaffe og vedlikeholde alt utstyr, alle tjenester og programvare påkrevd for å besøke og bruke Dette webstedet i tillegg til å betale relaterte kostnader. Det er også ditt ansvar å holde ditt/dine passord hemmelig(e). Dersom du mener at dine passord eller annen sikkerhetsinformasjon forbundet med Dette webstedet har kommet på avveie, må du varsle oss umiddelbart.

 

Noen ganger samler vi inn visse personlige opplysninger om deg, men bare i forbindelse med din tilgang til og bruk av Dette webstedet. HPs bruk av denne informasjonen er fastsatt i bestemmelsene til  HPs erklæring om elektronisk personvern.

 

Vi forbeholder oss retten til å pålegge at du endrer ditt passord eller begrense din tilgang til Dette webstedet som vi anser nødvendig.

Tillatt bruk av Dette webstedet

Du er invitert til å bruke Dette webstedet for personlig eller forretningsrelatert bruk hvis du kjøper HPs produkter og tjenester for bruk i ditt firma (“Tillatt bruk”).

 

Vi gir deg herved en begrenset personlig, ikke-eksklusiv og ikke overførbar lisens til å bruke og vise Materialene. Din rett til å bruke Materialene avhenger av at du samtykker i Disse vilkårene. Du har ikke noen andre rettigheter til Dette webstedet eller eventuelle Materialer, og du kan ikke modifisere, redigere, kopiere, reprodusere, lage deriverte arbeider av, deprogrammere, endre, utvide eller på annen måte misbruke noen del av Dette webstedet eller Materialene på noen måte.

Uautorisert bruk av Dette webstedet, retningslinjer for akseptabel bruk

Vi autoriserer begrenset bruk av Dette webstedet. Enhver annen bruk av Dette webstedet er forbudt, og utgjør derfor uautorisert bruk av Dette webstedet. Dette er fordi alle rettighetene på Dette webstedet forblir HPs eiendom.

 

Uautorisert bruk av Dette webstedet kan føre til overtredelse av diverse opphavslover i USA og internasjonalt. Vi ønsker ikke at det skjer, og har derfor gitt eksempler på ting du må unngå i våre Retningslinjer for akseptabel bruk her  HPs retningslinjer for akseptabel bruk . Du må følge HPs retningslinjer for akseptabel bruk når du bruker Dette webstedet eller en tjeneste tilbudt på Dette webstedet.

Avslutte bruk av Dette webstedet

Vi eller du kan avslutte bruken av Dette webstedet når som helst. Bruken av Dette webstedet vil automatisk avsluttes hvis du overtreder noen av Disse vilkårene. For å avklare:

 

 • Med mindre annet blir samtykket skriftlig, kan vi avslutte, suspendere eller endre din registrering med, eller tilgang til, hele eller deler av Dette webstedet, uten varsel, når som helst og av hvilken som helst grunn.
 • Du kan avslutte din tilgang til og bruk av Dette webstedet når som helst. Hvis den avsluttes automatisk på grunn av brudd på Vilkårene, må du umiddelbart tilintetgjøre eventuelle nedlastede eller utskrevne materialer (samt kopier av disse).

Fraskrivelser

DETTE WEBSTEDET GIS "SOM DET ER" OG "MED ALLE FEIL" OG HELE RISIKOEN VED KVALITETEN OG UTFØRELSEN AV DETTE WEBSTEDET BÆRES AV DEG.

 

HP FRASKRIVER SEG EKSPLISITT ALLE TYPER GARANTIER (UTTRYKTE, IMPLISERTE ELLER LOVMESSIGE) FORBUNDET MED DETTE WEBSTEDET, SOM INKLUDERER MEN IKKE BEGRENSER SEG TIL, NOEN IMPLISITTE ELLER LOVMESSIGE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, TITTEL OG ULOVLIG BRUK AV INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER.

 

DETTE BETYR AT HP IKKE LOVER AT WEBSTEDET ER UTEN PROBLEMER. Uten å begrense generaliteten til det foregående, garanterer ikke HP at Dette webstedet er i henhold til dine krav eller at Dette webstedet vil være oppe, oppdatert, sikkert, uten feil eller at eventuelle feil på Dette webstedet vil rettes. HP garanterer ikke noe angående resultatene som kan innhentes fra bruken av Dette webstedet eller i henhold til nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjon som innhentes gjennom Dette webstedet. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som du innhenter gjennom Dette webstedet eller fra HP, deres datterselskaper eller andre tilknyttede selskaper, eller dets leverandører eller datterselskapenes leverandører (eller respektive representanter, styremedlemmer, ansatte eller agenter for dem) ("sammen HP-partene") skal utgjøre en garanti. HP avviser alle billighetskrav.

Ansvarsbegrensning

HP-PARTENE VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR (A) NOEN INDIREKTE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSIELLE TAP ELLER STRAFFEERSTATNING ELLER (B) KOSTNADER SOM ER STØRRE ENN ETT HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR (US$100,00) TOTALT (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, KOSTNADER SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV TAP AV INNTEKTER, TAPT FORTJENESTE, TAP AV KUNDER, TAP AV BRUK, AVBRUDD I FORRETNINGSVIRKSOMHET ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP), SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED DETTE WEBSTEDET (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER, BRUK, PROBLEMER VED BRUK, ELLER KONSEKVENSER AV BRUKEN AV DETTE WEBSTEDET), UANSETT OM DISSE SKADENE ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, LOVMESSIG ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER OG SELV OM ET HP-PARTI HAR BLITT UNDERRETTET OM (ELLER BURDE HA VISST OM) MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

 

UNNTAK OG BEGRENSNINGER: Enkelte rettskretser tillater ikke unntak fra visse garantier eller begrensning av unntak for ansvar for visse tap. Derfor er det mulig at noen av ovenstående ansvarsfraskrivelser ikke vil gjelde for deg. i den utstrekning at HP-partene ikke kan, i henhold til gjeldende lover, avskrive noen implisitt garanti eller begrense ansvaret, omfanget og varigheten av en slik garanti, og beløpet til HP-partens ansvar skal begrenses til minimum tillatt beløp i henhold til denne gjeldende loven.

Unntak og begrensninger

Enkelte rettskretser tillater ikke unntak fra visse garantier eller begrensning av unntak for ansvar for visse tap. Derfor er det mulig at noen av ovenstående ansvarsfraskrivelser ikke vil gjelde for deg. Dersom en HP-part ikke kan, i henhold til gjeldende lover, avskrive noen implisitt garanti eller begrense ansvaret, omfanget og varigheten av en slik garanti, og omfanget til HP-partens ansvar skal være minimum tillatt beløp i henhold til denne gjeldende loven.

Andre avtaler; Programvare, tjenester eller tilgang

HP kan besørge produkter (som maskinvare eller programvare), tjenester (som programvareabonnement, vedlikehold eller reparasjon av maskinvare eller vedlikehold av, installasjon av eller opplæring i programvaren), eller tilgang via Dette webstedet i henhold til vilkårene i en separat avtale mellom deg og HP, sånn som en lisensavtale eller separate salgsvilkår og garantivilkår (som hver utgjør en "Annen avtale"). HPs forpliktelser angående produkter, tjenester eller tilgang som de gjør tilgjengelig for deg under noen annen avtale skal bare styres av den andre avtalen som disse produktene, tjenestene eller tilgangen leveres under, og Disse vilkårene skal ikke vurderes eller konstrueres som en endring av vilkårene i den andre avtalen. Hvis det er en uoverensstemmelse mellom Disse vilkårene og en annen avtale, vil den andre avtalen være gjeldende.

 

For eksempel styres bruken av programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra HPs nettsider ("Programvaren") av vilkårene i sluttbrukeravtalen, hvis det er noen, som medfølger Programvaren ("Lisensavtale"). Du kan ikke installere noen programvare som har en lisensavtale med mindre du først har godtatt Lisensavtalen. Hvis det ikke er noen lisensavtale, vil Disse vilkårene styre din bruk av den programvaren.

HP kan endre Dette webstedet

HP forbeholder seg retten til å når som helst endre, suspendere eller avslutte Dette webstedet, uten å varsle deg. Vi vil likevel at du skal være informert om følgende:

 

 • HP kan når som helst endre Dette webstedet eller produktene, tjenestene og prisene som er gitt på Dette webstedet, når som helst og uten varsel.
 • Dette webstedet Kan være utdatert, og HP forplikter seg ikke på noen måte til å oppdatere Dette webstedet.
 • Informasjonen som publiseres på Dette webstedet kan gjelde produkter, programmer eller tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land.

 

Vi foreslår at du tar kontakt med ditt lokale HP-selskap for å få informasjon om produktene, programmene og tjenestene som er tilgjengelige for deg via Dette webstedet.

Innsending(er) til Dette webstedet

Visse deler av Dette webstedet (f.eks. chatrom, kundevurderinger, anmeldelsesområder, samfunn og støttefora) kan la deg gi tilbakemelding, informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger eller andre materialer (hver en "Brukerinnsending"). Du samtykker i at du har eneansvar for alle Brukerinnsendinger og at alle slike Brukerinnsendinger betraktes som ikke konfidensielle og ikke beskyttet av opphavsrett. Videre garanterer ikke HP at du gjennom HP eller noen tredjepart vil ha noen mulighet til å redigere eller slette eventuelle Brukerinnsendinger du har innsendt.

 

 

 

Ved å sende inn Brukerinnsendinger, representerer og lover du at:

 

 • Du er minst 13 år gammel;
 • Du eier alle rettighetene til dine Brukerinnsendinger (inkludert, uten begrensninger, alle rettigheter til lyd, video eller digitale opptak og innsats i dine Brukerinnsendinger), eller, alternativt, du har anskaffet alle nødvendige rettigheter i dine Brukerinnsendinger til at du kan gi HP rettighetene i dine Brukerinnsendinger som beskrevet i Disse vilkårene;
 • Du har betalt og vil i sin helhet betale alle lisensavgifter, klareringsavgifter og andre økonomiske forpliktelser av enhver art, som måtte oppstå fra bruk eller kommersiell bruk av dine Brukerinnsendinger;
 • Du er personen avbildet og/eller som høres i dine Brukerinnsendinger, eller, alternativt, du har anskaffet tillatelser fra hver person (inkludert samtykke fra foreldre eller foresatte til personer som er under 18 år), som er avbildet eller hørt dine Brukerinnsendinger til å gi HP rettighetene som beskrevet i Disse vilkårene;
 • Dine Brukerinnsendinger bryter ikke med rettigheter forbundet med opphav, varemerke, patent, handelshemmeligheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter, personvernrettigheter eller andre juridiske eller moralske rettigheter til noen tredjepart;
 • Du samtykker frivillig til å fraskrive alle "moralske rettigheter" du måtte ha i dine Brukerinnsendinger;
 • All informasjon i dine Brukerinnsendinger er såvidt du vet ikke uriktig, unøyaktige eller villedende;
 • Dine Brukerinnsendinger bryter ikke noen lov (inkludert, men ikke begrenset til, de som omhandler eksportkontroll, kundebeskyttelse, rettferdig konkurranse, antidiskrimineringslover eller uriktig markedsføring);
 • Dine Brukerinnsendinger er ikke og kan ikke umiddelbart vurderes til å være, nedsettende, æreskrenkende, hatefulle eller rasistisk, etnisk, religiøst eller på annen måte tendensiøse eller støtende, truende eller sjikanerende til noen person, partnerskap eller firma, vulgære, pornografiske, uanstendige eller angriper noen annens personvern;
 • Du ble ikke og vil ikke bli kompensert eller motta betaling fra noen tredjepart for innsending av dine Brukerinnsendinger;
 • Dine Brukerinnsendinger inkluderer ikke materialer fra noen tredjeparts websted, eller adresser, e-postadresser, kontaktinformasjon eller telefonnumre (andre enn dine egne);
 • Dine Brukerinnsendinger har ikke virus, worms, spyware, adware eller andre filer som potensielt kan skade programmer eller filer;
 • Dine Brukerinnsendinger har ikke noen informasjon som du betrakter som konfidensiell, varemerkebeskyttet eller personlig; og
 • Dine Brukerinnsendinger inneholder ikke eller utgjør uoppfordret eller uautorisert reklame, markedsføringsmaterialer, søppelpost, spam, kjedebrev, pyramideopplegg eller andre typer oppfordringer.

 

 

 

Ved å sende inn en Brukerinnsending, gir du HP en ugjenkallelig, evigvarende, overførbar, ikke-eksklusiv, betalt i sin helhet, verdensomspennende, royalty-løs lisens (kan underlisensieres gjennom flere ledd) til:

 

 • Bruk, distribusjon, reproduksjon, modifisering, tilpasning, publisering, oversettelse, offentlig presentasjon og offentlig visning av dine Brukerinnsendinger (eller endringer av den), helt eller delvis, i ethvert format som er kjent nå eller som vil utvikles senere;
 • Bruk, (og tillatelse for andre til å bruke) av dine Brukerinnsendinger på noen måte og for noen hensikt (inkludert, uten begrensning, kommersielle hensikter) som HP etter eget forgodtbefinnende vurderer som passende (inkludert, uten begrensninger, å bruke dine Brukerinnsendinger eller modifiseringer til denne, helt eller delvis, til enhver teknologi, produkt eller tjeneste);
 • Vise reklamer i forbindelse med dine Brukerinnsendinger og å bruke dine Brukerinnsendinger for reklame- og markedsføringsøyemed.

 

HP kan, men er ikke forpliktet til, å godkjenne Brukerinnsendinger eller overvåke noen del av Dette webstedet som du har innsendt dine Brukerinnsendinger til. HP er ikke pålagt å lagre, vise eller distribuere noen Brukerinnsending på eller gjennom Dette webstedet og kan når som helst fjerne eller avvise Brukerinnsendinger, av hvilken som helst grunn. HP er ikke ansvarlig for tap, tyveri eller skade av noe slag til Brukerinnsendinger. Videre samtykker du i at HP fritt kan videregi dine Brukerinnsendinger til en tredjepart uten forpliktelser til personvern på vegne av mottakeren  

Intellektuelle eiendomsrettigheter

HP respekterer andres intellektuelle eiendomsrettigheter, og vi ber deg om å gjøre det samme. HP kan, hvis det passer, og etter eget forgodtbefinnende, avslutte tjenesten og/eller tilgangen til Dette webstedet for brukere som bryter andres intellektuelle eiendomsrettigheter. Hvis du mener at ditt arbeid er har blitt utsatt for brudd på opphavsrett og/eller merkenavnsrett og vises på Dette webstedet, ber vi om at du forteller oss dette via prosedyrene nevnt her  Påstander om brudd på HPs websted.

Varemerker

HP Inc. har rettigheter i de registrerte varemerkene, HP og HP-logoen (vises under), i tillegg til andre registrerte og uregistrerte varemerker.

Du kan bruke HPs varemerker, i tekst, for å vise til HP på en rettferdig og presis måte, HPs produkter og tjenester, i henhold til retningslinjene under.

 

 

HP-logoen er reservert for bruk av HP og de HP-partnerne og -lisenshaverne som har en skriftlig avtale med HP som eksplisitt tillater logobruk. Ingen annen bruk av HP-logoer er tillatt.

 

 

Du kan ikke bruke HPs varemerke på en måte som sannsynligvis vil villede kunder når det gjelder ditt forhold til HP, som at HP sponser eller anbefaler selskapet ditt, produktene eller tjenestene dine, eller om opprinnelsen til produktene eller tjenestene dine. Enhver bruk av HPs varemerker som sannsynligvis vil forvirre eller villede offentligheten er ulovlig og eksplisitt forbudt.

Varemerkebruk av autoriserte HP-partnere og -lisenshavere

Hvis du har et eksisterende forhold med HP, må du følge den veiledningen for varemerkebruk og vilkår som er gitt i den skriftlige avtalen.

 

 

 

Hvis du er en HP Partner First-partner, får du mer informasjon i følgende koblinger for, inkludert varemerkeveiledning som er spesifikk til HP Partner First-programmet ditt:

 

 

 

HP Partner First-program: https://partner.hp.com/

 

 

 

Hvis den eksisterende avtalen med HP tillater at du viser fram HPs varemerker, men ikke inneholder spesifikk varemerkeveiledning, følger du varemerkeveiledningen på denne siden.

 

 

 

Hvis du har spørsmål, bør du kontakte kunderepresentanten din eller en annen HP-bedriftskontakt.

HPs Generelle varemerkeveiledning

Følgende generelle varemerkeveiledning er beregnet for bruk av selskaper som er autoriserte brukere av HPs varemerker, inkludert for eksempel HPs partnere, lisensinnehavere, allianser og autoriserte forhandlere under kontrakt med HP.

 

 

 • HP hverken bruker eller krever bruk av varemerkesymboler, legender eller anerkjennelser med HPs varemerker, med mindre annet er skriftlig avtalt.
 • HPs varemerker bør presenteres som adjektiver som modifiserer generiske substantiver; for eksempel: HP-datamaskiner, HP-støttetjenester, LASERJET-skrivere.
 • Ikke bruk variasjoner, flertall eller eieformen av HP-varemerker.
 • Ikke bruk HPs varemerke på en måte som sannsynligvis vil villede offentligheten om opprinnelsen av noen varer eller tjenester, eller om at HP sponser eller anbefaler selskapet ditt.
 • Ikke bruk HPs varemerker til å komme med falske uttalelser om HP eller HPs produkter eller tjenester.
 • Ikke inkluder HPs varemerker i dine merkenavn, selskapsnavn, produktnavn, tjenestenavn, brukernavn i sosiale medier eller domenenavn.
 • Ikke bruk eller imiter HPs distinkte produktdesign, produktemballasje, kjennetegn, reklamemateriell, slagord, tilleggsmelding på slutten av e-post eller nettstedslayouter.
 • Når du refererer til HP i formell dokumentasjon (dvs. årsrapporter, finansrapporter) foretrekkes det fulle navnet HP Inc.. I andre kontekster foretrekkes HP.

Ytterligere veiledning for autoriserte brukere av HP-logoen.

VIKTIG: DETTE DOKUMENTET GODKJENNER IKKE LOGOBRUK. FOR Å VISE HP-LOGOEN KREVES EN SEPARAT, SKRIFTLIG AVTALE MED HP, OG AVTALEN MÅ SPESIFIKT GODKJENNE LOGOBRUK. SLIKE AVTALER GJØRES KUN TILGJENGELIGE FOR UTVALGTE PARTNERE OG LISENSINNEHAVERE.

 

 

 

På hvit bakgrunn, vår foretrukne HP logo er:

På farge eller mørke bakgrunner, er vår foretrukne HP logo:

Vår logo i svart-hvitt bør brukes når utskrift i full farge ikke er tilgjengelig:

Hold logoen fri for konkurrerende tekst, bilder og grafikk ved å alltid ha minimum 20 prosent klaring i logoens omkrets på alle fire sider:

Minimum størrelse for utskriftsbruk av HP-logoen er 0,25” firkantet eller 6,35mm firkantet:

Minimum størrelse for digital bruk av HP-logen er 20 x 20 piksler ved 72dpi:

HP-logoen skal ikke endres på noen måte.

Ikke:

 • Bruk HP-logoen bortsett fra i henhold til eksplisitt, skriftlig godkjennelse fra HP;
 • Påfør refleksjoner eller gradienter på logoen;
 • Behandle logoen som et dimensjonalt objekt;
 • Endre logoens form;
 • Forskyv eller roter logoen;
 • Legg en nøkkellinje til logoen;
 • Skill HP-bokstavformene fra sirkelelementene av logoen;
 • Påfør farge på HP-bokstavformene inne i logoen;
 • Lag omriss på logoen;
 • Endre logoens farger;
 • Animer logoen;
 • Plasser type/tekst inne i logoen eller logoens ledige plass; eller
 • Plasser et bilde inne i logen.

 

 

DISSE RETNINGSLINJENE KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN UTEN ADVARSEL. DET ER ANSVARET TIL HPS PARTNERE, LISENSINNEHAVERE, ALLIANSER OG AUTORISERTE FORHANDLERE Å REGELMESSIG SJEKKE DENNE SIDEN, I TILLEGG TIL Å SJEKKE MED SINE HP-BEDRIFTSKONTAKTER FOR Å SØRGE FOR FORTSATT ETTERFØLGELSE AV HPS VAREMERKEVEILEDNING.

 

Begrensede rettigheter som gjelder myndighetene i USA

Alle Materialer som lastes ned av eller på vegne av USA, deres departementer og/eller virksomheter (“USAs regjering”), er underlagt bestemmelsene i FAR 12.211 – “Technical Data” ("Tekniske data"), og FAR 12.212 – “Computer Software” ("Dataprogramvare") eller til klausuler som har HP-ekvivalente beskyttelser i DFARS eller andre departementspesifikke bestemmelser.

 

 

Internasjonale og eksportrelaterte problemer

[HP administrerer Dette webstedet fra sine kontorer i Palo Alto, California, USA. HP gir ingen garantier om at Dette webstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk utenfor USA, og det er forbudt å besøke Dette webstedet fra land og områder der innholdet på sidene er ulovlig eller begrenset.]

 

Tilgang til Dette webstedet fra utenfor USA gjøres på eget initiativ, og du er ansvarlig for å overholde gjeldende lovverk.

 

Du samtykker i å overholde alle restriksjoner og bestemmelser for eksport- og reeksport fremlagt av det amerikanske handelsdepartementet og andre amerikanske eller utenlandske departementer og myndigheter i forbindelse med din bruk av HPs websted og å ikke, i brudd med noen lover, overføre eller autoriser overføring av Materialer til et ulovlig land eller på annen måte i overtredelse av noen lov. Spesifikt, men uten begrensninger, kan ikke Materialene, i strid med noe lovverk, eksporteres eller reeksporteres:

 

 

 

Ved å bruke Materialene som er underlagt slike restriksjoner og bestemmelser, bekrefter og garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller en statsborger eller innbygger av noe land på noen slik liste.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i at HP-partene skal holdes skadesløse, forsvares og forbli uskadelig fra og mot ethvert og alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader, utlegg eller avgifter (inkludert rimelige advokatgebyr) som slik parter måtte påløpe seg som et resultat av eller som oppstår fra din (eller noen som bruker din kontos) overtredelse av Disse vilkårene. HP reserverer seg retten til å påta seg eksklusivt forsvar og kontroll av alle anliggender som ellers er underlagt skadesløsholdelse av deg og, i slike tilfeller, samtykker du i å samarbeide med HPs forsvar mot slike krav.

Elektronisk kommunikasjon

Når du besøker Dette webstedet eller sender e-poster til HP, kommuniserer du elektronisk med HP. Vi kan muligens svare deg på e-post eller ved å legge ut meldinger på Dette webstedet. Du samtykker i at slike meldinger, avsløringer og annen elektronisk kommunikasjon fra HP til deg overholder alle juridiske krav som slik kommunikasjon krever skriftlig.

Eiendomsrett

Med mindre annet er angitt i Disse vilkårene, er alle Materialer, i tillegg til deres opplegg på Dette webstedet vår og bare vår eiendom, Copyright © [opprettelsesdatoer] HP Development Company, L.P.. Alle rettigheter som ikke eksplisitt gis heri forbeholdes. Bortsett fra der det på annen måte er påkrevd eller begrenset av gjeldende lov, er all reproduksjon, distribusjon, modifikasjon, omsending eller publisering av alle materialer beskyttes av opphavsrett strengt forbudt uten eksplisitt skriftlig samtykke fra opphavsrettens eier eller lisens.

Hele avtalen for alle

Disse vilkårene, sammen med andre vilkår som du samtykker i når du bruker visse elementer på Dette webstedet, utgjør hele og det eneste og siste uttalelsen av avtalen mellom alle parter med hensyn til innholdet heri, og de erstatter alle tidligere avtaler eller forhandlinger mellom deg og HP med hensyn til denne. HP-partene er de tredjeparts begunstigede med hensyn til bestemmelsene i Disse vilkårene som har referanse til dem.

Gjeldende lov

Disse vilkårene styres av lovene i staten California som brukt til inngåtte avtaler, inngått i, og utført i sin helhet i California av California-borgere, uavhengig av hvor du faktisk bor eller driver forretningsvirksomhet. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer og Uniform Computer Information Transactions Act (loven om ensartede datainformasjonstransaksjoner) skal ikke gjelde for Disse vilkårene. Alle søksmål som måtte oppstå fra eller være relatert til Disse vilkårene eller din bruk av Dette webstedet skal leveres til føderale eller statlige rettsinstanser i Santa Clara County, California, og du underlegger deg ugjenkallelig den eksklusive personlige jurisdiksjonen til disse rettsinstansene i disse øyemed.

Diverse

Hvis HP ikke utøver eller håndhever noen rettigheter eller bestemmelser i Disse vilkårene, vil ikke det utgjøre avkall på disse rettigheter eller bestemmelser. Dersom noen bestemmelse i Disse vilkårene vurderes av en rett med kompetent jurisdiksjon som å være ulovlig, samtykker du like fullt i at retten må strebe etter å gjøre HPs og dine intensjoner effektive som gitt i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i Disse vilkårene forblir gjeldende og effektive. Avsnittitlene i Disse vilkårene er bare for bekvemmelighetshensyn og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Disse vilkårene skal forbli gjeldende og i kraft, uavhengig av eventuelt opphør av din bruk av Dette webstedet. Disse vilkårene vil tolkes uten bruk av noen strikt fortolkning for eller i mot din eller HPs favør. Disse vilkårene og eventuelle rettigheter og lisenser gitt i disse, kan ikke overføres eller tildeles til deg, men kan gis av HP uten begrensninger.

Varsel til kunder i California

I henhold til Californias sivillovgivning, avsnitt 1789.3, er brukere i California berettiget til følgende kunderettighetsvarsler: Dette webstedet leveres av HP. Hvis du har spørsmål eller klager angående Dette webstedet, tar du kontakt med kundeservice på. Du kan også kontakte oss ved å skrive til HP Inc., Att: Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. Innbyggere i California kan snakke med klageassistanseenheten i kundeserviceavdelingen i California-departementet til kunderelaterte saker per post på 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 eller per telefon til (916) 445-1254 or (800) 952-5210 eller hørselshemmede hos TDD (800) 326-2297 eller TDD (916) 322-1700.

HP kan endre Disse vilkårene

HP kan, etter eget og endelig forgodtbefinnende, endre Disse vilkårene (inkludert andre dokumenter som det refereres til eller lages kobling til fra Disse vilkårene) fra tid til annen. HP vil varsle om slike endringer på Dette webstedet som behørig. Hvis du ikke samtykker i disse endringene, er den eneste løsningen å slutte å bruke Dette webstedet. Fortsatt bruk av Dette webstedet etter varsel om slike endringer skal indikere at du vedkjenner deg disse endringene og i at du er forpliktet til å følge vilkårene i disse endringene. Visse bestemmelser i Disse vilkårene kan erstattes av eksplisitt gitte juridiske varsler eller vilkår du finner på noen sider av Dette webstedet, og, i slike omstendigheter, skal disse eksplisitt gitte juridiske varslene vurderes å være en del av Disse vilkårene og avløse bestemmelsen(e) i Disse vilkårene som vurderes som å bli erstattet.

 

 

 

Revidert mars 2015

 

 

Tilbake til toppen