LAST NED RAPPORT

HP forplikter seg til å skape positiv og varig endring

Planet

Transformere virksomheten vår for en sirkulær fremtid med lave utslipp

LÆR

Mennesker

Alle mennesker vi samarbeider med skal møtes med respekt og verdighet.

LÆR

Samfunn

Vi ønsker å være en drivkraft for positiv endring i lokalsamfunnene der vi bor, jobber og driver virksomhet

LÆR

Nå er den her. HP-rapporten om bærekraftig påvirkning for 2019.

Vår visjon er å skape teknologi som gjør livet bedre for alle, overalt. Og vi har holdt deg oppdatert siden 2002.

RAPPORT

SAMMENDRAG

av engangsplast i emballasje skal elimineres av HP innen 2025.1

Men det er ikke nok med bare våre tall. Bli med oss for å skape en bedre fremtid.

HP forplikter seg til å doble antall fargede eller afroamerikanske ledere innen 2025.

LÆR

Enkelt er ikke bra nok

HP leverer dristige forpliktelser for en bærekraftig fremtid.

Vi arbeider med å levere vår mest bærekraftige portefølje.

Vi bidrar til å drive fremgang mot en sirkelformet økonomi med lave utslipp, gjennom vår portefølje av produkter og løsninger.

LÆR

KJØP

HP Elite Dragonfly er verdens første bærbare PC laget av plast som ellers ville ha blitt avfall i havet.

av mekaniske deler er laget av resirkulert materiale.2

2020 ENERGY STAR Partner of the Year, Sustained Excellence

LÆR

pund (1 pund = 0,45 kg) med plast på vei til havet, innhentet til bruk i HP-produkter. Og det øker hver dag.

Du kan hjelpe oss ved å resirkulere patroner og elektronikk.

LÆR

RESIRKULER

Karbonavtrykk

Vårt karbonavtrykk (46 785 800 tonn med CO2e) økte 5 % sammenlignet med 2018, drevet av virksomhetsvekst og økte utslipp fra produktproduksjon, som motvirker en utslippsredusjon fra produktbruk.

LÆR

Vannavtrykk

I 2019 reduserte vi vannavtrykket vårt til 249 300 000 kubikkmeter, 3 % lavere sammenlignet med 2018, på grunn av reduksjoner i direkte og indirekte vannforbruk knyttet til HPs globale virksomhet og HP-produktbruk.

LÆR

mest ansvarlige selskap i USA. 

Over 80 års forpliktelse til bærekraft er bare begynnelsen.

ÅRSRAPPORT

Rapport om bærekraftig påvirkning for 2019 – ledersammendrag

Se høydepunkter fra vår nylige fremgang.

LÆR

STRATEGI

Strategi for bærekraftig påvirkning

Skape varig, positiv endring for planeten, mennesker og lokalsamfunn der vi bor, jobber og driver virksomhet.

LÆR

ANERKJENNELSE

Utmerkelser

Vi er anerkjent som et av verdens mest bærekraftige selskaper. 

LÆR

PRODUKTER OG LØSNINGER

EcoSolutions

Oppdag bærekraftsfunksjonene og -fordelene ved våre produkter og løsninger.

LÆR

SIKKERHETSDATABLADER

Sammendrag av sikkerhetsdatablad og batteritester

Materialsikkerhetsinformasjon som fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper, forskrifter og håndteringsanbefalinger.

LÆR

Fotnoter og ansvarsfraskrivelser

 

*Schaumberger/InZone

  1. Sammenlignet med 2018. Beregnet som prosentandel av primær plastemballasje (etter vekt) redusert per sendte enhet. Omfatter ikke sekundære og tertiære emballasjekomponenter Omfatter personlige HP-systemer og emballasje til skrivermaskinvare. Omfatter ikke emballasje for følgende: Graphics Solutions Business-maskinvare (GSB) annet enn PageWide XL og DesignJet-skrivere; 3D-utskriftsmaskinvare; utskriftsrekvisita; renoverte produkter; og tilbehør som tilleggsutstyr fra tredjeparter, legg i eske-alternativer og ettermarkedsalternativer.
  2. HP-batteri med lang driftstid. Etter vekt. Mekaniske deler inkluderer chassis, høyttalerboks, nøkkelhullmekanisme, batteriramme og andre små mekaniske deler per september 2020.
  3. Basert på HPs interne analyse av skjermer som markedsføres til forbrukere per september 2020. Skjermer har 85 % resirkulert plastinnhold etter forbruk av  5 % havbundet plast etter vekt.
  4. Basert på HPs interne analyse. Stoff laget med resirkulerte PET-plastflasker. Produktets eksteriør er laget av 70 % resirkulert materiale. Produktets interiør og eksteriør er laget av 25 % resirkulert materiale, tilsvarende ti resirkulerte halvliterflasker. 
  5. Laget med 96 % resirkulert materiale fra plastflasker.