Kontakt oss

HP Professional Services

Med HP Professional Services1 får du en pålitelig partner som kan gi deg råd om hvordan du kan introdusere nye IT-strategier og utnytte teknologier på en bedre måte.

Vår erfaring kan hjelpe deg nå og i fremtiden

Konsulenttjenester

Ved å utnytte HPs mangeårige tekniske erfaring og beste praksiser i design og implementering av maskinvare- og programvareløsninger, oppnår du målene dine raskere.

Last ned

Bilde / klargjøringstjenester

Enten du planlegger å bruke en tradisjonell tilnærming, eller har gått over til moderne enhetsklargjøring, kan HP støtte deg i opprettelse og oppdatering av tilpasset bilde eller klargjøringspakker.

Last ned

IT-tjenester

Våre høyt kvalifiserte serviceeksperter kan hjelpe til ved overgangen – både for teknisk strategi og migrering til et moderne styringsverktøy.

Last ned

Sikkerhetstjenester

For å bidra til å stoppe sikkerhetsproblemer før de begynner, tilbyr HPs cybereksperter vurderinger for flere merkevarer / personlige systemenheter med flere operativsystemer.

Last ned

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

  1. HP-tjenester reguleres av gjeldende HP-vilkår og betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha ytterligere lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs vilkår for bruk eller HPs begrensede garanti som følger med HP-produktet.