Kontakt oss

HPs tjeneste for abonnementsadministrasjon

Bruk mindre tid på å administrere programvarer, og mer tid på å fokusere på bedriften.

Tenk nytt om bedriftens produktivitet med en fleksibel
pay-as-you-go-tjeneste for HP-abonnementsadministrasjon for Microsoft.1

Løsningsoversikt

Ta grep

Ta i bruk abonnementsanalyser og nyttig innsikt via lisensstyringskontrollpanelet ditt.

Optimaliser investeringer

Overvåk bruksdata for å ta smartere avgjørelser vedrørende fornyelser og optimalisere IT-investeringer.

Styrk arbeidsstyrken

Styrk arbeidsstyrken med muligheten til å skalere og bytte abonnementsoppgaver raskt.

Stol på en betrodd partner

Samarbeid med en betrodd partner om sentralisert programvare-, tjeneste- og kundestøtteadministrasjon.

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

  1. HPs tjeneste for abonnementsadministrasjon av Microsoft og/eller inkluderte komponenter kan variere etter region, operativsystem eller autorisert HP-servicepartner.  Kontakt din lokale HP-representant eller autoriserte partner for spesifikk informasjon i ditt område.