Kontakt oss

HP Work From Home

Gi ansatte muligheten til å jobbe hvor som helst med maskinvaren og tjenestene1 de trenger for å være uansett hvor de jobber fra.

Kontakt HP

HP Work From Home bidrar til å overvinne utfordringene med fjernarbeid

Denne helhetlige løsningen styrker de ansatte uansett hvor de er, med teknologi du kan stole på, som vil sørge for produktive og robuste arbeidsmiljøer utenfor kontoret. HP leverer helhetlige maskinvare- og tjenesteløsninger2for en hybrid hverdag.

Kontakt HP

Fjernarbeid er her for å bli

52%

Våre undersøkelser viser at 52 % av de ansatte vil jobbe hjemmefra noe av tiden eller hele tiden i henhold til spurte HR-ledere, noe som gjør det viktig å forenkle IT-administrasjon og innkjøpskompleksitet.7

77%

I henhold til nylige analyser foretrekker 77 % av de ansatte en hybrid arbeidsmodell (hjem og kontor).  Å holde oversikten over de ansattes bruk og behov har blitt helt nødvendig for å kunne sørge for forretningskontinuitet.8

61%

Mer enn halvparten av IT-ledere føler at selskapet ikke er tilstrekkelig forberedt til å kunne forhindre datainnbrudd.  Å oppnå beskyttelse og motstandskraft står øverst på prioriteringslisten for de fleste IT-ledere nå.9

Styrk de ansatte uansett hvor de befinner seg med maskinvare og tjenester10

Vi gjør det enkelt

HP gjør det enkelt å anskaffe alt de ansatte trenger på en gang ved å plassere hele løsningen under én avtale.

Løsningen som passer best for brukerne dine

HP gir dine ansatte det de trenger basert på individuelle arbeidsstiler. Hver løsning er skreddersydd for å være det beste alternativet for dine brukere.

Få fjernarbeidere raskt i gang

Vi leverer tilbehør, PC-er og skrivere som er klare til bruk,11 noe som bidrar til å redusere nedetiden, avbrudd og gir en enestående opplevelse rett ut av esken.

Hold de ansatte engasjert, uansett plassering

Sørg for at de ansatte er produktive og fornøyde i sine nye arbeidsmiljøer ved å redusere problemer på en proaktiv måte4 og levere ut undersøkelser for å holde dem engasjerte og tilkoblet.

Støtt eksterne brukere for optimal oppetid

Reduser arbeidsmengden med ekstern diagnostikk og tjenester på stedet neste virkedag5 utført av HPs kundestøtteeksperter, som leverer raskere løsninger til ansatte hvor som helst.

Gi hjemmekontorarbeidere den utskriftsfunksjonaliteten de trenger

HP Flexworker gir virksomheter synlighet i opptil 15 essensielle sikkerhetsinnstillinger12 på enheter, og utnytter Security Manager til kontinuerlig overvåking og automatisk utbedring dersom en enhet ikke lenger overholder bedriftens policyer.

Omfattende og problemfri sikkerhetsløsning for endepunktsadministrasjon

Reduser arbeidsbelastningen på IT-avdelingen ved å fokusere på strategiske prosjekter i stedet for sikkerhetsovervåkning. HPs sikkerhetseksperter leverer løpende administrasjon av sikkerhetspolicyer for endepunkter og tjenesteinfrastruktur, slik at IT-avdelingen kan fokusere på bedriften. 

Overvåket av sertifiserte sikkerhetseksperter

Stol på at HP Services sertifiserte sikkerhetseksperter forsvarer deg mot cyberangrep med løpende enhetsbeskyttelse, overvåkning og dyptgående trusselanalyse av angrepsforsøk, inkludert fullstendig kill chain-kartlegging til MITRE ATT&CKTM-rammeverket13.

Nyttige analysedata og innsikt i sanntid

Overvåk beskyttelsesstatusen til enheter, se innsikt i angrepsforsøk og motta sanntidsvarsler om potensielle trusler gjennom HP Wolf Security Controller14.

Ressurser

WFH Løsningsoversikt

Finn ut mer om HPs bedriftsløsninger

Les mer

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

 1. Tjeneste er bare tilgjengelig i enkelte land. Ta kontakt med HP-salgsrepresentanten din vedrørende tilgjengelighet.
 2. HP Services styres av HPs gjeldende vilkår og betingelser for tjenester som kunden blir informert om på kjøpstidspunktet.
 3.  HPs maskinvarer og tjenester er basert på valgte alternativer
 4. HP TechPulse er en plattform for telemetri og analyse. Den tilbyr kritisk informasjon om enheter og programmer, og selges ikke som en enkeltstående tjeneste. HP TechPulse følger de strenge personvernsforskriftene i GDPR, og er sertifisert i ISO27001, ISO27701, ISO27017 og SOC2 type2 for informasjonssikkerhet. Internettilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. Fullstendige systemkrav finner du på http://www.hpdaas.com/requirements.
 5. Servicenivåer, svartider og tilgjengelighet kan variere avhengig av geografisk område.
 6. HP Wolf Security for Business krever Windows 10 eller nyere, inkluderer forskjellige HP-sikkerhetsfunksjoner og er tilgjengelig på HP Pro-, Elite-, RPOS- og arbeidsstasjonsprodukter. Se inkluderte sikkerhetsfunksjoner og operativsystemkrav i produktinformasjonen.
 7. HPs proprietære undersøkelse, 9/2020 n = 345 HR-ledere; USA, Storbritannia, Australia [HR].
 8. HPs proprietære undersøkelse, 9/2020 n = 568 sluttbrukere; USA, Storbritannia, Frankrike, Australia, Kina.
 9. HPs proprietære undersøkelse, 9/2020 n = 401 sluttbrukere; USA, Storbritannia.
 10. HP Work from Home Service er skreddersydd kravene dine. HP Services styres av HPs gjeldende vilkår og betingelser for tjenester som kunden blir informert om på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha ytterligere lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs vilkår for bruk eller HPs begrensede garanti som følger med HP-produktet.
 11. Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på www.hp.com/go/mobileprinting. Visse funksjoner/programvare er bare tilgjengelig på engelsk, og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være nødvendig; abonnement er kanskje ikke tilgjengelig i alle land. Se mer informasjon på www.hpsmart.com. Internett-tilgang kreves og må kjøpes separat. HP-konto kreves for full funksjonalitet. En liste over operativsystemer som støttes er tilgjengelig i app-butikken.
 12. Essensielle sikkerhetsinnstillinger på MPS Flexworker-enheter er avhengig av enhetsfunksjonalitet. Vær oppmerksom på at HPs essensielle sikkerhetsinnstillinger kan endres og vil bli endret over tid basert på kunders tekniske krav og markedstrender.
 13. MITRE hevder ikke at ATT&CK oppregner alle muligheter for hvilke handlinger og atferder som er dokumentert som en del av motstandermodellen og teknikkrammeverk. Bruk av informasjonen i ATT&CK for å ta høyde for eller dekke fullstendige kategorier med teknikker, garanterer ikke full defensiv dekning da det kan finnes ikke oppgitte teknikker eller variasjoner på eksisterende teknikker som ikke er dokumentert av ATT&CK.
 14. HP Wolf Security Controller er ikke tilgjengelig som et frittstående produkt og krever HP Wolf Enterprise Security Service. Fullstendige systemkrav finner du på http://www.hpdaas.com/requirements. HP-tjenester reguleres av gjeldende HP-vilkår og betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs relevante tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder for HP-produktet.