LAST NED RAPPORT

DOKUMENTER OG RAPPORTER

Se gjennom våre årlige bærekraftsrapporter og dokumenter om miljø, forsyningskjeden og retningslinjer.

Nå er den her. 
HPs bærekraftsrapport for 2019.

Vår visjon er å skape teknologi som gjør livet bedre for alle, overalt. Og vi har holdt deg oppdatert siden 2002.

FREMDRIFTSRAPPORT OM MENNESKERETTIGHETER

Aktuelle dokumenter

Sikkerhetsdatablader (SDS)

Informasjon om materialsikkerhet som fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper, forskrifter, håndteringsanbefalinger[1,2]

LÆR

UN 38.3 rapporter for litiumbatterier

HP støtter sine partnere og kunder med UN 38.3 testrapporter for batterier.

LÆR

Miljømerkinger

Kvalifikasjoner som gjenkjenner vår design og teknologiske innovasjoner, inkludert ENERGY STAR®, EPEAT, Blue Angel, ISO 14001

Miljøerklæringer

Miljøinformasjon for spesifikke produkter som kreves av spesifikke forskrifter og land.

Resource repository

Ressursemne

Ressurskategori

Dokumenttype

SORTER

FJERN ALLE

Ressursemne

Ressurskategori

Dokumenttype

SORTER

Fjern alle
Retningslinjer og standarder
Tilknytninger
Erklæring om åpenhet rundt moderne slaveri

Fotnoter og ansvarsfraskrivelser

  1. Disse sikkerhetsdatabladene er kun autoriserte for bruk av HP for originale HP-produkter. Enhver uautorisert bruk av dette sikkerhetsdatabladet er strengt forbudt og kan føre til søksmål fra HP.
  2. HPs sikkerhetsdatablader er for å gi informasjon om HP-blekk (toner) som leveres i originale HP-blekkrekvisita (toner). Hvis du har fått sikkerhetsdatabladet med påfylte, omproduserte, kompatible eller annen rekvisita som ikke er fra HP, må du være oppmerksom på at informasjonen i dette dokumentet ikke var ment å formidle informasjon om slike produkter, og det kan være store forskjeller fra dette dokumentet og sikkerhetsinformasjonen for produktet du kjøpte. Kontakt forhandleren for påfylte, omproduserte, kompatible eller annen rekvisita for aktuell informasjon, inkludert informasjon om personlig verneutstyr, eksponeringsrisiko og sikker håndtering. HP godtar ikke påfylte, omproduserte, kompatible eller andre rekvisita i resirkuleringsprogrammene våre.