LAST NED RAPPORT

SOSIALT ARBEID

Vi investerer i lokalsamfunnene våre, og bidrar med ferdigheter, teknologi og ressurser for å skape mer motstandsdyktighet og drivkraft.

Mål og fremdrift i 2019

Mål

Gi bedre læringsresultater for 100 millioner mennesker innen 2025, siden begynnelsen av 2015.

 

Fremdrift

Mer enn 28 millioner lærere, studenter og elever har dratt nytte av HPs utdanningsprogrammer og løsninger gjennom 2019.

Mål

Registrer én million HP LIFE-brukere innen 2025.

 

Fremdrift

214 000 brukere har registrert seg for HP LIFE-kurs siden 2016.

Mål

Bidra med 1,5 millioner timer med frivillig arbeid innen 2025.*

*Akkumulert siden starten av 2016.

Fremdrift

428 000 timer med frivillig arbeid siden 2016.

 

Mål

Bidra med 100 millioner USD i HP Foundation1 og bidrag fra medarbeiderfellesskapet2 innen 2025.*

*Akkumulert siden starten av 2016.

Fremdrift

Bidrag fra HP Foundation og ansatte har nådd 35,17 millioner USD.

 

Utdanning og sosial innvirkning

Utdanningsprogrammene våre fokuserer på tilgang til kvalitetslæring for alle mennesker, for å fremme inkludering og økonomiske muligheter. Last ned bærekraftsrapporten for 2019.

Jenter og kvinner

Arbeidsstyrke med ferdigheter

Arbeidsstyrke med ferdigheter

 • HP LIFE

  Gratis virksomhetsopplæring og kompetanseopplæring i det 21. århundre – på nett, lokalt og personlig. HP LIFE er et program i HP Foundation.

 • HP LIFE Tunisia

  Mashrou3i (“mitt prosjekt” på arabisk) fremmer ungdomsentreprenørskap i Tunisia med HP LIFEs gratis nettbaserte forretningskurs.

  LÆR

 • HP Learning Studio

  HP Learning Studios i Libanon og Jordan gir flyktninger muligheter til å bygge en bedre fremtid med nye ferdigheter.

 • HP Classroom of the Future

  Læring med støtte og samarbeid, mulig ved hjelp av Education Edition-datamaskiner med Classroom Manager 4.0.

 • HP Campus of the Future

  Styrke undervisning, læring og forskning med fokus på 3D-utskrift, virtuell virkelighet, utvidet virkelighet.

Styrke fjernundervisning og -læring

Turn to Learn

Utdanningsinnhold fra vitenskapelige selskaper, publiserings- og medieselskaper, dvs. TIME for Kids, Britannica, NASA, for å støtte lærere og elever.

Skriv ut, lek og lær

Lek og lær-utskriftsinnhold tilpasset foreldre for læring i hjemmet.

 

 

LÆR

HP Refresh

Hjelpe lokalsamfunn med å samle inn datamaskindonasjoner til skoler, og gjøre forskjellene for fjernundervisning mindre. 

 

Aktuelle artikler

HP Foundation

HP Foundation

The HP Foundation1 arbeider for å gi personer muligheter gjennom teknologi, og knytter sammen lokalsamfunn over hele verden for større muligheter.

BeChangemaker

Et karriereutviklingsprogram i WorldSkills og HP Foundation for å hjelpe ungdommer med å utforske sosialt entreprenørskap og utforme løsninger for sosiale problemer.

Ansattes frivillige arbeid

HP bruker de ansattes talent, lidenskap og entreprenørånd for å gjøre en forskjell i lokalsamfunnene våre.

Tilknytninger og medlemskap

HP tilhører eller er tilknyttet mange organisasjoner som jobber med globale problemer rundt statsborgerskap.

Retningslinjer og standarder

Retningslinjene våre beskriver standardene og prinsippene som styrer vår virksomhet.

Forretningsbidrag

Vi velger hvor vi gir støtte på en strategisk måte og svarer ikke på forespørsler fra enkeltpersoner eller veldedighetsorganisasjoner.

Ansvarsfraskrivelser

*Schaumberger/InZone
**@UNIDO
*** Leslie Gaines
1. HP Foundation er en veldedig, 501(c)3 organisasjon.
2. Omfatter verdiberegning av ansattes frivillige arbeidstimer, ansattes donasjoner, HP Foundation-bidrag og HP Foundation-tilskudd.