LAST NED RAPPORT

MENNESKER

Alle mennesker vi samarbeider med skal møtes med respekt og verdighet.

Mål og fremdrift i 2019

Mål

Utvikle ferdigheter og forbedre velferd for 500 000 fabrikkarbeidere innen 2025, siden begynnelsen av 2015.

Fremdrift

Per 2019 har 266 000 arbeidere på leverandørfabrikker deltatt i programmer siden begynnelsen av 2015, og vi er mer enn halvveis i mål.

Mål

Fordoble fabrikkdeltakelse1  i våre bærekraftsprogrammer i forsyningskjeden innen 2025, sammenlignet med 2015.

Fremdrift

53 % økning, sammenlignet med 2015

Mål

Opprettholde over 99 % fullføringsgrad for årlig Integritet hos HP-opplæring blant aktive HP-ansatte og styret.

Fremdrift

99,4 % av ansatte, inkludert ledelsen og alle styremedlemmene, fullførte Integritet hos HP-opplæringen.

Mål

Doble vårt antall svarte og afroafrikanske ledere innen 2025.

Fremgang

Vil bli rapportert i Sustainable Impact Report for 2020

En etisk og bærekraftig forsyningskjede

Sammen med leverandørene våre fokuserer vi på å gi positive effekter for fabrikkarbeidere, lokalsamfunn og miljøet.

Finn ut mer i HPs bærekraftsrapport for 2019.

Hvor produseres HPs produkter?

HPs unike produkter krever et stort nettverk av leverandører på tvers av seks kontinenter. Vi avslører navnene og stedene til produksjonsleverandørene som representerer omtrent 95 % av produksjonsutgiftene våre.

USA (164), Canada (4), Mexico (12)

Brasil 20, Costa Rica 1

Danmark 4, Irland 7, Sverige 2, Storbritannia 11

Belgia 9, Frankrike 4, Tyskland 35, Nederland 6, Sveits 10

Italia 7

Tsjekkia 8, Polen 1, Romania 1

Tyrkia 3, UAE 1, Israel 61

Kina 213, Indonesia 2, Japan 41, Malaysia 19, Filippinene 9, Singapore 54, Korea 14, Taiwan 50, Thailand 6, Vietnam 4

USA (164), Canada (4), Mexico (12)

Brasil 20, Costa Rica 1

Danmark 4, Irland 7, Sverige 2, Storbritannia 11

Belgia 9, Frankrike 4, Tyskland 35, Nederland 6, Sveits 10

Italia 7

Tsjekkia 8, Polen 1, Romania 1

Tyrkia 3, UAE 1, Israel 61

Kina 213, Indonesia 2, Japan 41, Malaysia 19, Filippinene 9, Singapore 54, Korea 14, Taiwan 50, Thailand 6, Vietnam 4

Ansvarlige mineralkilder

 Enhver forbindelse mellom materialene som brukes i HP-produkter og væpnede konflikter eller brudd på menneskerettigheter er uakseptabel. 

Eliminere konfliktrelaterte risikoer fra forsyningskjeden

 • Fremgang og ytelse

  I 2019 innhentet HP godkjente svar på RMI-rapportmaler for konfliktmineraler fra leverandører som representerer 98 % av 3TG anskaffelsesutgifter.

 • Overvåking av andre regioner og mineraler

  Vi utvider vår konfliktmineralsatsning utover DRC og omliggende land, støtter RMI-initiativer og engasjerer forsyningskjeden for å imøtekomme oppdaterte forventninger.

 • Initiativer med flere interessenter

  Vi bidrar til å fremme bruk av ansvarlige mineralkilder ved å 

  delta i en global satsing på tvers av sektorer og bransjer.

Arbeid

Alle fortjener rettferdig behandling, trygge arbeidsplasser og arbeid som kan velges fritt, inkludert arbeidstakere i vår forsyningskjede. Finn ut mer i HPs bærekraftsrapport for 2019.

Styrke og støtte arbeidere

 • Eliminere tvangsarbeid

  HP forbyr tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller kontraktstjenerarbeid, ufrivillig fengselsarbeid, slaveri eller menneskehandel, og vi samarbeider med leverandører og partnere for å håndtere risikoen.

 • Fremme arbeidernes velferd

  Som en del av våre kapasitetsbyggingsprogrammer for leverandører, fokuserer vi på arbeidernes velferd og kvinners lederegenskaper. 

 • Beskytte arbeiderrettigheter

  Vi har forpliktet oss til å fremme menneskerettigheter, gi arbeidere mekanismer for å si ifra og klage, og rett til etterforskning og løsninger til uønskede konsekvenser når disse oppstår.

 • Helse og sikkerhet

  Vi fortsetter å samarbeide med leverandørene våre over hele verden for å styrke kunnskap og beste praksis for å beskytte helse, sikkerhet og velferd til arbeidere.

 • Behandle kjemikalier

  HPs leverandører er pålagt å følge de strenge begrensningene for kjemisk bruk i produksjonsprosessen som vi spesifiserer i våre koder og standarder.

Menneskerettigheter

HP kjemper for respekt for menneskerettighetene i alt vi gjør, og vi bruker vårt omfang og innflytelse til å fremme positive endringer.

Retningslinjer og standarder

Våre retningslinjer gjenspeiler internasjonale standarder og styrer vår tilnærming til å forankre menneskerettigheter i virksomheten vår gjennom samarbeid med leverandører og partnere.

Proaktiv selskapsgjennomgang

Vi gjennomfører konsekvensanalyser av menneskerettigheter og selskapsgjennomgang i vår virksomhet og forsyningskjede, for å identifisere og håndtere eventuelle fremtredende risikoer.

Samarbeider for å fremme menneskerettigheter

HP engasjerer seg i offentlige fora og samarbeider med flere interessenter for å oppnå fremgang, for eksempel Leadership Group for Responsible Recruitment.

Etikk og antikorrupsjon

Vi forventer at alle i HP oppfyller de høyeste etiske standardene og behandler andre med integritet, respekt og rettferdighet. 

Personvern og cybersikkerhet

HP anerkjenner den grunnleggende viktigheten av personvern, sikkerhet og databeskyttelse for våre ansatte, kunder og partnere over hele verden. 

Relasjoner til myndighetene

HP tar til orde for offentlige retningslinjer som gir vekstmuligheter for virksomheten vår og gir kundene våre tilgang til de nyeste innovative teknologiene.

Mangfold driver innovasjon

Grupper med mangfold skaper transformerende, bedre løsninger til kundene våre og avanserer måten verden fungerer og lever på.

Utvalgte ressurser

Leverandørkrav for bærekraft

Leverandører som driver forretning med HP må overholde bærekraftskravene våre, inkludert leverandørkodeksen.

Mangfoldsregistrering for leverandør

HPs forpliktelse til mangfold omfatter kjøpsbeslutninger og relasjoner med forretningspartnere og leverandører.

REGISTRER

LÆR

Milepæler i forsyningskjeden

HP har en lang historie med lederskap og prestasjoner i vår forsyningskjede.

STRATEGI

HPs ansvar til forsyningskjeden: Vår tilnærming

Vi har kompromissløse forventninger om etisk oppførsel fra våre leverandører, partnere og ansatte.

STANDARDER

HP-ressurser for resirkulering

Våre retningslinjer og standarder beskriver hva vi forventer av leverandører som gjør forretninger med oss.

PARTNERE

Leverandører som resirkulerer HP-elektronikk

HP publiserer en leverandørliste for resirkulering for å fremme åpenhet og spesifiserer standarder for gjenvinning, gjenbruk og demontering av maskinvare.

AVSLØRINGER

HP-erklæring om åpenhet rundt moderne slaveri

Bekjempelse av moderne slaveri krever utholdenhet, kontinuerlig aktsomhet og kontinuerlig forbedring.

Våre utmerkelser taler for seg selv.

Over 80 års forpliktelse til bærekraft er bare begynnelsen.

Ansvarsfraskrivelser

 1. Disse dataene inkluderer ikke deltakelse i RBA-revisjoner. “Deltakelse i våre bærekraftsprogrammer i forsyningskjeden” kvantifiseres av programmene som går utover revisjon for å bygge leverandørfunksjoner for å oppfylle våre standarder. Dette inkluderer dyptgående vurdering, ukentlig rapportering av arbeidsmålinger, anskaffelsesengasjement gjennom resultatkortet for bærekraft for leverandører, og inngående coaching og kurs tilpasset til leverandørrisiko.
 2. Ekskluderer nye ansettelser som blir med i HP etter 1. februar 2019 (selv om alle nyansettelser får 30 dager på seg til å fullføre Integritet hos HP-opplæringen for nye ansatte som en del av deres obligatoriske ansettelsesprosess).