Volledige toegang + studie = nuttig resultaat

Leerlingen zijn enthousiast en hebben succes als het onderwijs flexibel, gepersonaliseerd en op individuele opleidingsbehoeften afgestemd is. HP oplossingen voor het onderwijs geven leerlingen overal en altijd toegang tot het lesmateriaal, de onderwijsprogramma's en samenwerking die zij nodig hebben voor studie die een nuttig resultaat oplevert voor henzelf en de maatschappij.

1. Wireless 2x2 is een optioneel kenmerk op de HP ProBook 11 EE G1 en G2 en de HP Pro x360 310 EE G2. Een wireless access point en een internetabonnement zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices.

2. De batterijlevensduur op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De maximale capaciteit van de batterij neemt af met de tijd en met het gebruik. Kijk voor meer informatie op www.bapco.comexterne link.

3. Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS Power LoadTest. De levensduur van de batterij varieert en de maximumcapaciteit neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingexterne link voor testgegevens.

4. HP Classroom Manager voor docenten, dat nodig is om devices vanaf de Windows-desktopconsole van de docent te besturen en toegang te beperken, moet apart worden aangeschaft; HP Classroom Manager voor studenten heeft geen besturings- en toegangsbeperkingsfunctionaliteit. Bediening en vergrendeling van het apparaat vinden plaats op de Windows bureaubladconsole van de docent.

5. MIL-STD 810G tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en schade door ongelukken.

6. MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de MIL-STD-testcondities en schade door ongelukken.

7. Standaard op de HP Pro Tablet 10 EE, HP Pro Slate 10 EE en HP Chromebook 11 EE en als optioneel kenmerk beschikbaar op andere EE-platformen.

8. Optionele, op bepaalde configuraties beschikbare, camera aan de achterzijde is vereist. Camera aan de voorzijde is standaard op alle modellen.

© 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, het Intel-logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op microsoft.com externe link.

Voor bepaalde functies, zoals Cortana met spraakondersteuning, digitale inkt en Continuum is meer geavanceerde hardware nodig. Kijk op microsoft.com/en-us/windows/features externe link. Gesimuleerd scherm, het product kan veranderen. Apps uit de Windows Store moeten apart worden aangeschaft. De beschikbaarheid en de mogelijkheden van apps kunnen per regio verschillen.