ติดต่อเรา

HP Proactive Insights

HP Proactive Insights ให้คุณติดตาม รายงาน และรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยเหลือฝ่าย IT ให้ลดค่าใช้จ่าย และความซับซ้อนในภาระงานด้านการจัดการดูแลกลุ่มอุปกรณ์ไปพร้อม ๆ กับปรับปรุงประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นได้

ปรับแต่งกลยุทธ์ในการจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และปรับปรุงประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

จากการวิจัยของ Forrester เมื่อไม่นานมานี้พบว่า1 หัวหน้าฝ่าย IT ทั้งหลายกว่า 55% ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการกับอุปกรณ์นั้นมองว่าการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างสูงเมื่อต้องประเมินประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของอุปกรณ์

 

ดูว่า HP Proactive Insights2 ใช้ประโยชน์จาก AI และการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณระบุและแก้ปัญหาต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร 

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงลึกจากระบบคลาวด์

HP ช่วยให้คุณรวมศูนย์การจัดการอุปการณ์เข้าไว้ด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้สามารถเห็นภาพของความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ปลายทางได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การบูรณาการระบบคลาวด์ของเรายังทำให้คุณสามารถจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของพนักงานทั้งในและนอกสำนักงานได้อย่างง่ายดาย

1

แดชบอร์ดการวิเคราะห์อุปกรณ์ปลายทาง

ขจัดปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลต่อบุคลากรของคุณ ด้วยระบบการวิเคราะห์ที่คอยมอบคำแนะนำในการแก่ปัญหาต่าง ๆ

2

ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้ดีขึ้น

คอยวัด ติดตาม และปรับปรุงประสบการณ์ที่บุคลากรได้รับให้ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือชุดใหม่ที่ให้คุณมองเห็นความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ของพนักงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3

TCO ที่ต่ำลง

คุณจะสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ยืดอายุการใช้งาน และลด TCO ลงได้ด้วยชุดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงที่ส่งตรงถึงคุณในแดชบอร์ดเดียว

จัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่นำมาใช้งานจริงได้ในเชิงรุก

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ TechPulse3 อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรานั้นใช้ AI สุดล้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ  กระบวนการในการเรียนรู้เชิงลึกของเราใช้ประโยชน์จากจุดข้อมูลนับพันล้านจุด ซึ่งจะช่วยให้คุณคาดการณ์และจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น ถือว่าเป็นการล้อมคอกก่อนวัวหายได้ดียิ่ง

จัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่นำมาใช้งานจริงได้ในเชิงรุก

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ TechPulse3 อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรานั้นใช้ AI สุดล้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงและข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ  กระบวนการในการเรียนรู้เชิงลึกของเราใช้ประโยชน์จากจุดข้อมูลนับพันล้านจุด ซึ่งจะช่วยให้คุณคาดการณ์และจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น ถือว่าเป็นการล้อมคอกก่อนวัวหายได้ดียิ่ง

 • วางใจกับระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ทำให้คุณจัดการกับเหตุดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

  แดชบอร์ดการวิเคราะห์ HP TechPulse จะแสดงรายการคลังฮาร์ดแวร์และเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ แสดงรายงานความสมบูรณ์ของระบบ และทำการแจ้งเตือนเชิงรุก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น

 • คาดการณ์ บ่งชี้ และจัดการกับปัญหาได้อย่างฉับไว

  ดำเนินการให้ทันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกที่ระบุได้ก่อนว่าระบบจะพบกับความเสี่ยงจากปัญหาที่มาจากดิสก์หรือแบตเตอรี่ หรือมาจากระบบความร้อนล้มเหลว ที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งระบบ

 • บูรณาการกับแพลตฟอร์มบริการ

  หากต้องการ ข้อมูลรายงานและการวิเคราะห์ต่าง ๆ จะมอบคำแนะนำในการแก้ไข ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยัง ITSM ของคุณผ่านการบูรณาการ API ได้

มีอะไรใน HP Proactive Insights ที่ได้รับการสนับสนุนโดย HP TechPulse บ้าง:

การสังเกตการณ์และวิเคราะห์อุปกรณ์

 • ระบบการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์อุปกรณ์จากหลายผู้ค้า รายการคลังสินค้าแบบหลายระบบปฏิบัติการ เหตุการณ์ผิดปกติ และความสมบูรณ์ของระบบ4
 • การติดตามสินทรัพย์ตามตำแหน่งที่ตั้งที่เห็นครั้งล่าสุด
 • การสังเกตการณ์เพื่อตรวจสอบและติดตามปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ฮาร์ดดิสก์ และระบบปฏิบัติการ

เข้าใช้และลงทะเบียน

 • สร้างบทบาทและสิทธิ์ในการเข้าใช้งานแบบกำหนดเอง
 • กำหนดงานและสิทธิ์การใช้งานแบบจำเพาะโดยอิงตามบทบาทตั้งต้น
 • รับสิทธิ์การลงทะเบียนและการจัดเตรียมใช้งานเป็นจำนวนมากโดยอัตโนมัติ5

ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 • เริ่มต้นแคมเปญเพื่อวัดและติดตามผลด้านความพึงพอใจของพนักงาน
 • เครื่องมือวินิจฉัยที่เข้าใช้งานได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาทั่ว ๆ ไปได้เอง

บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการอุปกรณ์ปลายทางอันนำสมัย

 • HP จะให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพสูงสุด

บริการเพิ่มเติม

 • ขยายศักยภาพให้กับทีมงานฝ่าย IT ของคุณด้วยการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ใช้รูปแบบการวิเคราะห์อุปกรณ์ปลายทางแบบเชิงคาดการณ์ เพื่อให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมเรื่อยไปจนถึงระดับรายอุปกรณ์

แหล่งข้อมูล

ภาพรวม

เปรียบเทียบ HP Proactive Insights และ Proactive Endpoint Management ด้วยภาพรวม 3 หน้านี้

ดาวน์โหลด

Proactive Endpoint Management

เรียนรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญ HP ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาด้วย Proactive Endpoint Management ได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม

เอกสารปกขาวของ Forrester

มาดูกันว่าระบบขั้นการวิเคราะห์และการรักษาความปลอดภัยสามารถผลักดันให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่พนักงานได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม

กรณีศึกษา

ดูว่าลูกค้าของเราคิดเห็นเช่นไรกับบริการจาก HP บ้าง 

วิดีโอ

Arup
วิวัฒนาการทางดิจิทัล

Arup ร่วมงานกับ HP เพื่อกำกับดูแลกลุ่มอุปกรณ์ต่าง ๆ และรับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าด้วยรูปแบบการวิเคราะห์โดย HP TechPulse

รับชม

กรณีศึกษา

Marshreq Bank
การปฏิรูประบบการทํางานของธนาคาร

Mashreq Bank ใช้การสังเกตการณ์ในเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลตามที่ตั้งเป้าไว้

ดาวน์โหลด

วิดีโอ

REDSALUD ประเทศชิลี
มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ ที่

REDSALUD ทำการบูรณาการเทคโนโลยีของตนเข้ากับ AI และทำการสังเกตการณ์อุปกรณ์ในเชิงรุกจาก HP

รับชม

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้

บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์ทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 1. ที่มา: การศึกษาค้นคว้า ในนามของ HP ที่ดำเนินการโดย Forrester Consulting เมื่อเดือนกันยายน 2020 
 2. HP Proactive Insights และ Proactive Endpoint Management และ/หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่รวมอยู่อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ตามระบบปฏิบัติการ หรือตามคู่ค้าผู้ให้บริการของ HP แต่ละรายที่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อตัวแทน HP หรือคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตในท้องที่ของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเฉพาะภูมิภาคของคุณ บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์ทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า
 3. HP ไม่ทำการติดตามหรือตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุว่าผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม URL ใดบ้าง การรายงานให้ความสำคัญไปที่การระบุหาภัยคุกคามและสาเหตุของภัยดังกล่าวใน HP TechPulse HP TechPulse ปฏิบัติตามระเบียบของ GDPR และมาตรฐาน ISO 27001 ความพร้อมของรายงานจะแตกต่างกันไปตามแผน ประเภทของอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการรายงาน HP TechPulse 
 4. ไม่มีการเฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Mobile รายงานความสมบูรณ์สำหรับอุปกรณ์ระบบ iOS ถูกจำกัดตามพื้นที่ว่างของจัดเก็บข้อมูลที่เหลือ
 5. สำหรับอุปกรณ์ HP ปี 2018 หรือใหม่กว่าเท่านั้น Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ขึ้นไป