ทุ่มเทยิ่งกว่าเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น go-beyond-and-hp-logos

                   

ทุ่มเทยิ่งกว่าเพื่อ โลกที่ดียิ่งขึ้น go-beyond-and-hp-logos

ประเด็นสำคัญด้านผลกระทบต่อความยั่งยืนเชิงนิเวศ

ทุ่มเทยิ่งกว่าเพื่อพลิกความท้าทายให้เป็นโอกาส และสร้างหนทางสู่นวัตกรรมและความก้าวหน้า

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

ลงมือทำอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตอบแทนผืนป่าให้มากกว่าที่เรานำมาใช้ และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สิทธิมนุษยชน

สร้างวัฒนธรรมความเสมอภาคและการส่งเสริมให้มีอิสระและอำนาจการตัดสินใจภายใน HP และที่อื่นๆ ซึ่งเปิดรับและชื่นชมความหลากหลาย รวมทั้งเข้าใจและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ดูเพิ่มเติม

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

เร่งผลักดันให้กลุ่มคนที่เดิมทีถูกกีดกันนั้น สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และเศรษฐกิจได้ เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล

ดูเพิ่มเติม

การยอมรับในผลงานของเรา

ดูเพิ่มเติม

สรุปรางวัลปี 2023

สรุปรางวัลปี 2022

สรุปรางวัลปี 2021

วิธีคิดของเรา

"เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนและชุมชนทั่วโลกได้"

Enrique Lores
CEO

ชมวิดีโอ

ศึกษาว่า HP ทุ่มเทยิ่งกว่าอย่างไรบ้าง

วิธีคิดของเรา

"เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนและชุมชนทั่วโลกได้"

Enrique Lores
CEO

ชมวิดีโอ

ศึกษาว่า HP ทุ่มเทยิ่งกว่าอย่างไรบ้าง

ตัวเลขความคืบหน้าของเรา

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

เกือบ 2 ล้านต้น

คือจำนวนต้นไม้ที่เราปลูกร่วมกับพันธมิตร อาทิ มูลนิธิ Arbor Day, WWF และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราเพิ่มพื้นที่ผืนป่าได้กว่าสองเท่าภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อเทียบแบบปีต่อปี โดยคิดเป็นพื้นที่รวม 33,460 เฮกตาร์1

396,000 คน

คือจำนวนพนักงานจนถึงปี 2022 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายในการเข้าถึงพนักงานหนึ่งล้านคนผ่านโปรแกรมการส่งเสริมให้มีอิสระและอำนาจการตัดสินใจภายในปี 2030 นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินโปรแกรมเมื่อปี 2015

7.4+ 
ล้านคน

คือจำนวนนักเรียนนักศึกษาและผู้สอนในประเทศอินเดีย ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับโซลูชันเทคโนโลยีที่จำเป็นผ่านทางการเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับ Girl Rising

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

เกือบ 2 ล้านต้น

คือจำนวนต้นไม้ที่เราปลูกร่วมกับพันธมิตร อาทิ มูลนิธิ Arbor Day, WWF และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราเพิ่มพื้นที่ผืนป่าได้กว่าสองเท่าภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบเมื่อเทียบแบบปีต่อปี โดยคิดเป็นพื้นที่รวม 33,460 เฮกตาร์1

สิทธิมนุษยชน

423 ล้านดอลลาร์

คือจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็น 86.5 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจที่ชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของ และ115.1 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

7.4+ ล้านคน

คือจำนวนนักเรียนนักศึกษาและผู้สอนในประเทศอินเดีย ไนจีเรีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับโซลูชันเทคโนโลยีที่จำเป็นผ่านทางการเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับ Girl Rising

อ่านรายงาน

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนของ HP ประจำปี 2022 อยู่ที่นี่แล้ว อ่านลงลึกเลย

รายงานฉบับเต็ม

สรุป

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนเชิงนิเวศ

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

อ่านรายงาน

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนของ HP ประจำปี 2022 อยู่ที่นี่แล้ว อ่านลงลึกเลย

รายงานฉบับเต็ม

สรุป

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนเชิงนิเวศ

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

ลงมือทำมาแล้วกว่า 80 ปี

กำลังมองหาเทคโนโลยีที่ทุ่มเทยิ่งกว่า?

เลือกชมหลากหลายผลิตภัณฑ์ HP ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คน

HP Pavilion

ขยะพลาสติกในทะเลกลายเป็นชิ้นส่วนลำโพงในแล็ปท็อปซึ่งใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลมากกว่า 92,000 ขวดต่อปี3

เลือกซื้อ

HP Envy Inspire

การออกแบบเพื่อความยั่งยืนซึ่งมีส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลมากกว่า 45%

HP Elite Dragonfly

โน๊ตบุ๊กเครื่องแรกของโลกที่ผลิตจากขยะพลาสติกในทะเล4 ผ่านการรับรองมาตรฐาน EPEAT® ได้รับการยอมรับในงาน CES Innovation Awards ประจำปี 2020

เลือกซื้อ

คำสงวนสิทธิ์
  1. ข้อมูล Hectares จากการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบนั้นเป็นข้อมูลของปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2022

  2. ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ระบุไว้ ตัวเลขมาจากการซื้อของธุรกิจที่มีฐานการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการซื้อในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก ผู้จัดจำหน่ายอาจถูกจัดรวมไว้ในหลากหลายหมวดหมู่

  3. จากข้อมูลที่ HP วิเคราะห์เป็นการภายในเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2020 พบว่า มีการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล 92,000 ขวด โดยอ้างอิงจากปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีซีแบบพับรุ่น Pavilion ต่อปี ซึ่งคาดการณ์โดย HP โดยขยะพลาสติกในทะเลร้อยละ 5 เป็นวัสดุที่มาจากฝาครอบลำโพง การคำนวณคิดเป็นหน่วยกรัมต่อผลิตภัณฑ์ (โดยใช้ 12.7 กรัมต่อ 16.9 ออนซ์ของขวดน้ำดื่ม) คูณด้วยปริมาณการจำหน่ายที่คาดการณ์/12.7 กรัม

  4. ประกอบด้วยพลาสติกรีไซเคิล 50% จาก DVD ขยะพลาสติกในทะเล 5% ในฝาครอบลำโพง และแมกนีเซียมรีไซเคิล 90% ในส่วนที่หุ้มตัวผลิตภัณฑ์

  5. เนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วหมายถึงเนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วในการผลิตชิ้นส่วน รวมถึงการใช้เนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วเป็นวัสดุ

     

    รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ