ผลกระทบด้านความยั่งยืน

เรามุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและยุติธรรมที่สุด โดยเน้นเรื่องการดำเนินการด้านสภาพอากาศ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางดิจิทัล

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

ลงมือทำอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตอบแทนผืนป่าให้มากกว่าที่เรานำมาใช้ และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สิทธิมนุษยชน

สร้างวัฒนธรรมความเสมอภาคและการส่งเสริมให้มีอิสระและอำนาจการตัดสินใจภายใน HP และที่อื่นๆ ซึ่งเปิดรับและชื่นชมความหลากหลาย รวมทั้งเข้าใจและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ดูเพิ่มเติม

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

เร่งผลักดันให้กลุ่มคนที่เดิมทีถูกกีดกันนั้น สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และเศรษฐกิจได้ เพื่อให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล

ดูเพิ่มเติม

การยอมรับผลงานของเรา

ดูเพิ่มเติม

พบกับทีมงาน TIME แห่งปี และมาเรียนรู้ว่าบุคคลเหล่านี้ทำอย่างไรเพื่อเร่งให้เกิดความเท่าเทียมทางดิจิทัลแก่ผู้คน 150 ล้านคน

ชมทันที

วิธีคิดของเรา

"เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนและชุมชนทั่วโลกได้"

วิธีคิดของเรา

"เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้คนและชุมชนทั่วโลกได้"

ตัวเลขความคืบหน้าของเรา

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

สิทธิมนุษยชน

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

มากกว่า 1 พันล้าน

ปอนด์ที่เป็นวัสดุรีไซเคิลได้รับการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ HP นับตั้งแต่ปี 20196,7

486,000

จำนวนพนักงานที่มีจนถึงปี 2023

45 ล้าน    

จำนวนพนักงานที่มีจนถึงปี 2023 โดยการเป็นพันธมิตรและโครงการความเท่าเทียมทางดิจิทัลของ HP

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

มากกว่า 1 พันล้าน

ปอนด์ที่เป็นวัสดุรีไซเคิลได้รับการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ HP นับตั้งแต่ปี 20196,7

สิทธิมนุษยชน

486,000

จำนวนพนักงานที่มีจนถึงปี 2023

ความเท่าเทียมทางดิจิทัล

45 ล้าน

จำนวนพนักงานที่มีจนถึงปี 2023 โดยการเป็นพันธมิตรและโครงการความเท่าเทียมทางดิจิทัลของ HP

อ่านรายงาน

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนของ HP ประจำปี 2023 อยู่ที่นี่แล้ว 

รายงานฉบับเต็ม

สรุป

อ่านรายงาน

รายงานผลกระทบด้านความยั่งยืนของ HP ประจำปี 2023 อยู่ที่นี่แล้ว อ่านลงลึกเลย

รายงานฉบับเต็ม

สรุป

ลงมือทำมาแล้วกว่า 80 ปี

กำลังมองหาเทคโนโลยีที่ทุ่มเทยิ่งกว่า?

เลือกชมหลากหลายผลิตภัณฑ์ HP ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้คน

HP Pavilion

ขยะพลาสติกในทะเลที่ใช้ในการผลิตแล็ปท็อปรุ่นนี้ ทำให้เกิดการรีไซเคิลขวดพลาสติกได้กว่าปีละ 92,000 ขวด2

เลือกซื้อ

HP Elite Dragonfly

โน้ตบุ๊กรุ่นแรกของโลกที่ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยขยะพลาสติกในทะเล3

เลือกซื้อ

HP All-in-One

ผลิตด้วยชิ้นส่วนจากขยะพลาสติกในทะเลและพลาสติกรีไซเคิลจากวัสดุที่ใช้งานแล้ว4

เลือกซื้อ

คำสงวนสิทธิ์
  1. ทั้งนี้อ้างอิงจากจำนวนพีซี จอแสดงผล เครื่องพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์นับตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปี 2023 ซึ่งรวมถึงพลาสติกรีไซเคิล โลหะ และไฟเบอร์

  2. จากข้อมูลที่ HP วิเคราะห์เป็นการภายในเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2020 พบว่า มีการใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล 92,000 ขวด โดยอ้างอิงจากปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีซีแบบพับรุ่น Pavilion ต่อปี ซึ่งคาดการณ์โดย HP โดยในฝาครอบลำโพงประกอบด้วยวัสดุที่มาจากขยะพลาสติกในทะเลร้อยละ 5 การคำนวณคิดเป็นหน่วยกรัมต่อผลิตภัณฑ์ (โดยใช้ 12.7 กรัมต่อ 16.9 ออนซ์ของขวดน้ำดื่ม) คูณด้วยปริมาณการจำหน่ายที่คาดการณ์/12.7 กรัม

  3. ประกอบด้วยพลาสติกรีไซเคิล 50% จาก DVD ขยะพลาสติกในทะเล 5% ในฝาครอบลำโพง และแมกนีเซียมรีไซเคิล 90% ในส่วนที่หุ้มตัวผลิตภัณฑ์

  4. เนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วหมายถึงเนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วในการผลิตชิ้นส่วน รวมถึงการใช้เนื้อวัสดุที่รีไซเคิลจากของที่ใช้งานแล้วเป็นวัสดุ

     

    รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ