ติดต่อฝ่ายขาย

บริการของ HP

รับความเชี่ยวชาญที่สำคัญยิ่งต่อธุรกิจ ข้อมูลเชิงลึก โซลูชัน และศักยภาพด้าน IT ที่ดีขึ้น เพื่อรองรับพนักงานของคุณในสำนักงาน ที่บ้าน และระหว่างเดินทาง บริการของ HP ช่วยคุณปรับแต่งสถานที่ทำงานที่ก้าวล้ำขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้ด้วยบริการปลายทางอัตโนมัติอัจฉริยะที่มีการจัดการอย่างเชี่ยวชาญ

เร่งการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจของคุณ
ด้วยบริการด้าน IT ที่ได้ผลและเสริมความแข็งแกร่งให้คุณ

ติดตั้ง

สร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการกำหนดค่าอุปกรณ์ให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มทำงานวันแรกด้วยการจัดหาอุปกรณ์ การจัดเตรียมการเริ่มใช้งาน และการติดตั้งโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย

ดูเพิ่มเติม

ซ่อมแซม

ทำให้ฝ่าย IT สามารถแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ของพนักงานจากระยะไกลได้ รวมทั้งส่งช่างไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่บ้าน ในสำนักงาน หรือที่ทำงานภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

ปกป้อง

เสริมแนวป้องกันด่านแรกที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจของคุณด้วย HP Wolf โซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทาง ที่จะช่วยปกป้องบุคลากร อุปกรณ์ และข้อมูลต่างๆ ของคุณในทุกสถานที่ที่ทำงาน

ดูเพิ่มเติม

ปรับประสิทธิภาพ

คาดการณ์ ระบุ และแก้ไขปัญหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อให้สามารถมองเห็นและควบคุมปัญหาได้มากขึ้นก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ทำงานร่วมกัน

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้พื้นที่การประชุมและข้อมูลการใช้งาน การแจ้งเตือนฮาร์ดแวร์แบบเรียลไทม์ และการสนับสนุนอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทีมงานที่ทำงานแบบไฮบริดและในสำนักงานของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่ออายุ

กู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลอุปกรณ์ปลายทางที่ไม่ใช้งานแล้วอย่างปลอดภัยจากทุกที่ ไม่ว่าพนักงานของคุณจะทำงานในหรือนอกสถานที่ก็ตาม

ดูเพิ่มเติม

ให้พลังแห่งการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ที่อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องด้วย HP TechPulse แพลตฟอร์มที่อยู่เบื้องหลังบริการของ HP หลายอย่าง ใช้ระบบคลาวด์และขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปลอดภัย ข้อมูลเชิงลึกจึงสามารถให้แนวทางเพื่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ดูเพิ่มเติม

จัดการกับความต้องการด้านบริการ
ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว

ทำให้การจัดการกับสัญญา คำสั่ง ใบแจ้งหนี้ คำขอรับการสนับสนุน และการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของกลุ่มอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายด้วย HP Service Portal ของเรา

ชมวิดีโอ

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP อยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ณ ที่นี้