ติดต่อเรา

ต่ออายุ

บริการจัดการอุปกรณ์หมดอายุการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ

ยุติการใช้งานอุปกรณ์ที่หมดอายุได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบด้วยบริการที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

ลดผลกระทบจากเทคโนโลยีของคุณด้วยแนวทางปฏิบัติที่มีความยั่งยืนเชิงนิเวศมากขึ้น

HP ช่วยคุณกู้คืน นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

บริการ HP Device Recovery

การนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่ที่ง่ายดาย ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมคืนกำไรให้กับคุณ ปลดระวางอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลด้วยการลบข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญและการนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่เพื่อผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยั่งยืน

ดูเพิ่มเติม

บริการ HP Deinstallation

เตรียมรับสิ่งใหม่ๆ โดยให้ HP ช่วยถอนการติดตั้งพีซีและอุปกรณ์เก่าของคุณก่อนเริ่มนำเครื่องใหม่มาใช้งานแทน

บริการ HP Sanitization

อุ่นใจได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัย เพียงให้ HP ช่วยลบข้อมูลและทำลายสื่อที่จัดเก็บในพีซีและอุปกรณ์เก่าของคุณโดยสมบูรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด

บริการ HP Recycling

มั่นใจได้ว่าการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ โดยกำจัดโลหะและพลาสติกที่มีค่าใน 76 ประเทศและเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก

เริ่มจากสิ่งเล็กๆ แค่ทุกคนทำในส่วนของตนเอง เราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างได้

พวกเรา HP กำลังทำในสิ่งที่เราทำได้...เเละส่งเสริมให้ลูกค้าเเละพันธมิตรของเราทำในสิ่งที่พวกเขาทำได้เช่นกัน

รีไซเคิลพีซีและอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานอย่างปลอดภัย

ส่งคืนพีซีและอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานให้กับ HP แล้วเราจะลบและทำลายสื่อจัดเก็บข้อมูล ถอดแยกส่วนอุปกรณ์ เก็บพลาสติกและโลหะที่มีค่า และรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลืออย่างระมัดระวัง

ให้ความสำคัญกับมูลค่าคงเหลือ

ส่งคืนพีซีและอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานให้กับ HP และเราจะให้ราคาตลาด¹ ในข้อเสนอราคา² ที่ยุติธรรม ทั้งสำหรับการส่งคืนอุปกรณ์ HP และที่ไม่ใช่ของ HP³ ตามสภาพ คุณสมบัติ และสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ของคุณ หากไม่มีมูลค่าใดๆ เหลืออยู่ เราจะนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ

ปรับและนำอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดพิจารณาฟื้นคืนพีซีและอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ HP สามารถช่วยคุณล้างอุปกรณ์ได้ด้วยการลบข้อมูลและทำลายสื่อเก่าทั้งหมดโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะนำออกมาให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์ของ HP: เพื่อเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและยุติธรรมที่สุดในโลก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งบริษัทคอมพิวเตอร์และผู้นำในอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก เราทราบดีว่าเราต้องยึดมั่นในหลายสิ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เราขาย

ดูเพิ่มเติม

ดูแหล่งข้อมูลทั้งหมด

ดูวิธีการสร้างความแตกต่างด้วยบริการจาก HP ดูกรณีศึกษา สัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ดูเพิ่มเติม

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP อยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ณ ที่นี้

  1. มูลค่าตลาดที่เป็นธรรมจะถูกประเมินโดยอ้างอิงจากอายุการใช้งานและสภาพความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ อาจไม่มีมูลค่าคงเหลือในอุปกรณ์ทุกชิ้น หากไม่มีมูลค่าคงเหลือ อุปกรณ์ดังกล่าวก็จะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ 
  2. การเสนอราคาขึ้นอยู่การประเมินผลิตภัณฑ์ตามสภาพจริงของผลิตภัณฑ์ที่ HP ได้รับ 
  3. การซื้ออุปกรณ์ใหม่ของ HP นับเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ HP