ติดต่อเรา

บริการ HP Subscription Management

จัดการซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นเพื่อให้คุณโฟกัสไปที่การดำเนินธุรกิจได้

พลิกโฉมประสิทธิภาพการสร้างผลงานธุรกิจด้วย
บริการจัดการการสมัครของ HP สำหรับ Microsoft ซึ่งเป็นแบบจ่ายเงินตามการใช้งานจริง1

รายละเอียดโซลูชันโดยสังเขป

ลงมือดำเนินการ

ใช้การวิเคราะห์การสมัครใช้บริการที่มีประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงจากแดชบอร์ดการจัดการสิทธิ์การใช้งาน

เพิ่มประสิทธิผลในการลงทุน

ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเพื่อตัดสินใจต่ออายุการใช้งานได้รอบคอบยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิผลในการลงทุนด้าน IT

เสริมศักยภาพของพนักงาน

เสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถเติบโตก้าวหน้าด้วยความสามารถในการขยายและเปลี่ยนการมอบหมายงานสมัครใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว

วางใจในคู่ค้าที่เชื่อถือได้

ร่วมมือกับที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เพื่อจัดการซอฟต์แวร์ บริการ และการสนับสนุนแบบรวมศูนย์

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP อยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ณ ที่นี้

  1.  บริการ HP Subscription Management สำหรับ Microsoft และ/หรือองค์ประกอบต่างๆ ที่มาพร้อมกันนี้ อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค ระบบปฏิบัติการ หรือคู่ค้าในการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก HP โปรดติดต่อตัวแทน HP หรือคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเฉพาะภูมิภาคของคุณ