ติดต่อเรา


HP SURE CLICK ENTERPRISE

เหนือชั้นยิ่งกว่า NGAV และ EDR ด้วยความสามารถในการคัดแยกและกักกันภัยคุกคามในระดับฮาร์ดแวร์ ปกป้องงานกว่า 18,000 ล้านรายการโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ

ปกป้องอย่างแท้จริง

การคัดแยกแบบ Zero Trust จะยับยั้งมัลแวร์ในทุกรูปแบบการโจมตี

ลดค่าใช้จ่ายฝ่ายสนับสนุน

SCE จะกันมัลแวร์ไม่ให้เข้าใกล้อุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งช่วยลดภาระในการรับมือและแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหนือกว่า

ผู้ใช้ทำงานได้ตามปกติ: ไม่จำเป็นต้องฝีกพนักงานให้เป็น “เจ้าหน้าที่ตรวจจับฟิชชิง (โจรกรรมทางข้อมูล)”

แหล่งข้อมูล Sure Click Enterprise

ดูว่า SCE ให้การปกป้องสูงสุดไปพร้อมกับมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่โดดเด่นโดยมีค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติงานที่ต่ำได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม

เสริมความแกร่งให้กับปราการป้องกันด่านแรก

ศูนย์ HP WOLF SECURITY

รับประกาศ ข้อมูลอัปเดต และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุด เพื่อช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือ

บล็อก HP WOLF SECURITY

รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากทีมนักวิเคราะห์ภัยคุกคามของ HP

 

ดูเพิ่มเติม

ตลับหมึกที่ปลอดภัยและวางใจได้4

ในทุกขั้นตอนของการออกแบบ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และกระบวนการผลิตตลับหมึกแท้ของ HP สำหรับใช้ในสำนักงาน เราใส่ระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในตัวใช้ชิป เฟิร์มแวร์ และบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการแกะงัด4  

ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุน HP SURE CLICK ENTERPRISE2

ผู้เชี่ยวชาญของเราคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้า HP Sure Click Enterprise2

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยได้แล้ววันนี้

ติดต่อเรา

คำสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ ณ ที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP อยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้ง ซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางเนื้อหา หรือการละเว้นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

  1. HP Wolf Enterprise Security คือบริการทางเลือกเสริม ซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อเสนอต่างๆ อาทิ HP Sure Click Enterprise และ HP Sure Access Enterprise HP Sure Click Enterprise จำเป็นต้องใช้งานกับ Windows 8 หรือ 10 และต้องรองรับ Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Chromium หรือ Firefox ไฟล์แนบที่รองรับ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และไฟล์ PDF เมื่อมีการติดตั้ง Microsoft Office หรือ Adobe Acrobat HP Sure Access Enterprise จำเป็นต้องใช้งานกับ Windows 10 Pro หรือ Enterprise บริการต่างๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ HP ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ให้บริการหรือแจ้งแก่ลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้าแบบ HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ์ดังกล่าว หากต้องการทราบข้อกำหนดของระบบอย่างเต็มรูปแบบ โปรดไปที่ www.hpdaas.com/requirements
  2. HP Sure Click Enterprise จำเป็นต้องใช้งานกับ Windows 8 หรือ 10 และต้องรองรับ Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Chromium หรือ Firefox ไฟล์แนบที่รองรับ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และไฟล์ PDF เมื่อมีการติดตั้ง Microsoft Office หรือ Adobe Acrobat
  3. สมมติฐานอ้างอิงตามการวิเคราะห์ภายในของ HP ที่ได้มาจากผลการรายงานข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและผู้ที่ติดตั้งใช้งาน
  4. ข้อความที่กล่าวอ้างรวมถึงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในตัวที่ล้ำสมัยที่สุดของ HP โดยมีอยู่ในอุปกรณ์ HP Enterprise และ HP Managed ที่ใช้เฟิร์มแวร์ HP FutureSmart รุ่น 4.5 หรือสูงกว่า ข้อความที่กล่าวอ้างมาจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2019 เกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นคู่แข่งในระดับเดียวกัน มีเพียง HP เท่านั้นที่ให้บริการคุณสมบัติด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการเพื่อตรวจจับ หยุดยั้ง และกู้คืนจากการโจมตีโดยอัตโนมัติด้วยการรีบูทซ่อมแซมตัวเอง โดยทำงานสอดคล้องตามแนวทาง NIST SP 800-193 ด้านความทนทานต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอุปกรณ์