HP PARTNER PROGRAM

เชื่อมต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคู่ค้า HP Amplify

เชื่อมต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคู่ค้า HP Amplify

โครงการส่งเสริมคู่ค้าของ HP

โครงการคู่ค้าทั่วโลกที่มีประสิทธิภาพ1 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับลูกค้าในโลกยุคดิจิทัล

 

โครงสร้างการค้าสากลที่ง่ายขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย1 ด้วยการติดตามสองแบบที่เป็นเอกลักษณ์

ตอบแทนคู่ค้าสำหรับประสิทธิภาพ, การทำงานร่วมกัน, ขีดความสามารถ

เครื่องมือข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือประสานการทำงานเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัล

ดูเพิ่มเติม

สามหลักสำคัญที่เน้นไปที่การขับเคลื่อนเพื่อให้ประสิทธิภาพ องค์ความรู้เชิงลึก และการสร้างกำไรของพันธมิตรดียิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพในการทำงาน

รับรางวัลตามตัวชี้วัดผลงานต่าง ๆ ที่ผูกกับการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ่านตัวชี้วัดรายรับ

ศักยภาพ

ลับคมทักษะทางดิจิทัลและมอบประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ร่วมมือไปกับเรา เพื่อการผลิตองค์ความรู้เชิงลึกใหม่ ๆ ที่ล้ำค่าและช่วยให้ลูกค้าของเราได้จับจ่ายได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

การประสานงาน

ลงทุนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน สอดคล้อง และเหนือชั้นมากยิ่งขึ้น ทำกำไรในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น อาทิ ความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล อีคอมเมิร์ซ โซลูชัน และบริการที่มีการจัดการ

คำสงวนสิทธิ์

  1. โปรแกรมระดับสากล เว้นจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น