เริ่มค้นหาหมึกและผงหมึก HP แท้ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณได้ที่นี่

น้ำหมึกและผงหมึกแท้ HP

ประสบการณ์การพิมพ์ที่ชวนทึ่ง

ออกแบบมาให้พิมพ์ได้อย่างสวยงามและสม่ำเสมอ1

เราออกแบบตลับหมึกและกระดาษของเราให้ทำงานได้อย่างไว้วางใจได้ พร้อมให้งานพิมพ์ที่มีสีสันสดใสสม่ำเสมอ คุณจึงสามารถพิมพ์ได้โดยไม่ยุ่งยาก1

โปรแกรม Most Valued Customer ของ HP

เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีกว่า และความคุ้มค่าสูงสุด

พร้อมสิทธิประโยชน์ระดับ VIP

เรียนรู้

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

  1. ระบบการพิมพ์ของ HP ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ HP กระดาษ และหมึกแท้จาก HP ตามเกณฑ์การปล่อยสารและอนุภาค Blue Angel DE-UZ 219 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า โดยวัดเมื่อระบบการพิมพ์เริ่มทำงาน
  2. ความพร้อมของโครงการอาจแตกต่างกันไป ดูรายละเอียดที่ hp.com/hprecycle
  3. ระบบการพิมพ์ระดับออฟฟิศของ HP คือเครื่องพิมพ์ระดับ Enterprise รุ่นที่รองรับ และอุปกรณ์จัดการซึ่งมีเฟิร์มแวร์ FutureSmart 4.5 หรือสูงกว่า, เครื่องพิมพ์ระดับ Pro, เครื่องพิมพ์ LaserJet รุ่น 200 หรือสูงกว่า และผงหมึกสำหรับรุ่นนั้นๆ รวมถึงรุ่น PageWide และตลับหมึก ไม่รวมตลับที่มีหัวพิมพ์ในตัว การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานแบบออนไลน์ ฮาร์ดแวร์ ชิป และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามหน่วยสินค้าในแต่ภูมิภาค ดูรายละเอียดที่ hp.com/cartridgesecurity
  4. การศึกษาของ SpencerLab ว่าด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เมื่อเดือนกันยายน 2021 สนับสนุนโดย HP โดยเปรียบเทียบตลับหมึกแท้ของ HP กับตลับหมึกเลียนแบบ 4 ยี่ห้อ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M402dne (26A) และ Pro P1102w (85A) ที่วางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และไทย ดูรายละเอียดที่ http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2021.pdf
  5. การศึกษาของ Escalent เมื่อปี 2021 สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงจากแบบสำรวจจำนวน 339 ฉบับที่สอบถามจาก HP ServiceOne Partners ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ที่มีการใช้ตลับผงหมึกของแท้จาก HP และไม่ใช่ของ HP ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านั้น ดำเนินการการศึกษาในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย และออสเตรเลีย ดูรายละเอียดที่ escalent.co/hp/APJ-Technician2021.pdf
  6. การศึกษาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารของ WKI Blue Angel เมื่อปี 2021 สนับสนุนโดย HP และเป็นไปตามข้อกำหนด DE-UZ 205: ตลับผงหมึกเลียนแบบ 12 ยี่ห้อ และตลับผงหมึกที่นำกลับมาผลิตใหม่ 3 ยี่ห้อ ที่เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M402dne และ M403d (26A, 28A) ที่ซื้อในประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ดูรายละเอียดที่ HP.com/go/IAQnonhpAPJ2021