ติดต่อเรา

บริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP

บริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP เป็นการมอบโซลูชันสำหรับการจัดการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้กับทาง IT เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

ทำให้บริการทางการค้าของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความยุ่งยากตลอดอายุช่วงการใช้งานของอุปกรณ์

ข้อเสนอบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP

ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ ไปจนถึงการกำหนดค่าและนำไปใช้จริง รวมถึงการสนับสนุนพนักงาน และการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

บริการค้นพบและออกแบบจาก HP

การประเมินและบริการออกแบบโซลูชันที่จะช่วยคุณตัดสินใจและลงทุนด้าน IT ได้ดีที่สุด

เรียนรู้

บริการการกำหนดค่าของ HP

ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน IT ขององค์กรคุณ โดยให้ HP ทำหน้าที่กำหนดค่าอุปกรณ์ตามสเปคของคุณจากโรงงานโดยตรง

เรียนรู้

บริการในการจัดเตรียมอุปกรณ์ของ HP

โซลูชันการปรับใช้งานแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงบริการนำส่ง ติดตั้ง และบริการในการโยกย้ายข้อมูลที่ช่วยลดทั้งเวลา ความเสี่ยง และต้นทุนได้

เรียนรู้

บริการด้านการปรับแต่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ HP

ให้ HP นำเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คุณด้วยการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว การย้ายไปยังระบบปฏิบัติการใหม่ และการปรับพีซีของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงาน ผ่านบริการให้คำปรึกษา

เรียนรู้

บริการด้านการดูแลรักษาจาก HP

เลือกข้อเสนอบริการที่หลากหลาย ตามระดับความครอบคลุม การป้องกัน และการสนับสนุนที่คุณต้องการ เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการทำงานให้ผู้ใช้บริการ และการพยากรณ์ต้นทุนด้าน IT ได้แม่นยำขึ้น

เรียนรู้

บริการกู้คืนและต่ออายุการใช้งานของ HP

ให้ HP คอยดูแลเรื่องการกู้คืนข้อมูลที่มีความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือการรีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณเมื่อถึงคราวที่หมดอายุการใช้งานแล้ว และให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

เรียนรู้

คำชม

โซลูชันในการปรับใช้งานที่ครบวงจรช่วยลดทั้งเวลา ความเสี่ยงและต้นทุน 

Kuna School District

โปรแกรมในการเปลี่ยนพีซีใหม่ของ HP

ดาวน์โหลด

รับชม

Eaton Corporation 

บริการกำหนดค่าของ HP

ดาวน์โหลด

Southern Cross Austereo 

บริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP

ดาวน์โหลด

ทำไมต้องบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP

HP ในฐานะคู่ค้าระดับโลกที่เชื่อถือได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่าย IT และพนักงาน

บ่งชี้ถึงปัญหาที่เป็นไปได้เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่

สร้างความคล่องตัวในการปรับใช้งานพีซีทั่วทั้งองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของพนักงานฝ่าย IT และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้

ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดการกับอุปกรณ์

บริการให้คำปรึกษาจาก HP จะพาคุณไปพบกับทุกสิ่งคุณต้องการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ของคุณ ตั้งแต่ OS และแอป ตลอดจนเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดงานพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลของคุณ

ดูแหล่งข้อมูลทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP ได้ที่หน้าเพจแหล่งข้อมูลของเรา

เรียนรู้

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้