HP Technical Regulations
EuroBase

HP Technical Regulations
EuroBase

EU & UK Compliance Declarations (DoC) & Certificates

Produkty musia zo zákona spĺňať určité technické regulačné požiadavky.

Tejto problematike sa venuje tím spoločnosti HP pre technické regulačné požiadavky a na tejto webovej lokalite publikuje príslušné dokumenty EÚ & UK (= Vyhlásenia o zhode). Sú tu k dispozícii aj ďalšie súvisiace dokumenty (napr. certifikáty GS a TCO).

Prepojenia na témy, ktoré nie sú zodpovednosťou tímu spoločnosti HP pre technické regulačné požiadavky:

Certifikácie nezávislých dodávateľov softvéru

Témy týkajúce sa životného prostredia

ECCN & HTS & CCATS data