HP Technical Regulations
EuroBase

HP Technical Regulations
EuroBase

EU & UK Compliance Declarations (DoC) & Certificates

Съгласно закона продуктите трябва да отговарят на определени изисквания на техническите регламенти.

Екипът на HP за техническите регламенти се занимава с това и публикува съответните документи на ЕС (=Декларации за съответствие) на този уеб сайт. Също така са налични и други, свързани с темата документи (напр. GS и TCO сертификати).

Връзки към теми, за които HP Технически регламенти не носи отговорност:

ISO сертификации

Теми за околната среда

ECCN & HTS & CCATS data