HP Technical Regulations
EuroBase

HP Technical Regulations
EuroBase

EU & UK Compliance Declarations (DoC) & Certificates

Produkter er lovpålagt for å måtte møte visse tekniske forskriftskrav.

HPs tekniske forskriftsteam styrer dette og publiserer tilhørende EU & UK dokumenter (=Samsvarserklæringer) på dette nettstedet. Andre relaterte dokumenter (f.eks. GS- & TCO-sertifikater) er i tillegg tilgjengelige.

Koblinger til emner som ikke er ligger under HP tekniske forskrifters ansvar:

ISO-sertifiseringer

Miljømessige emner

ECCN & HTS & CCATS data