Kontaktujte podporu HP®

Kontaktujte nás

HP Active Care

Poskytnite vzdialenú počítačovú podporu zamestnancom, ktorí pracujú v rôznych časoch a na rôznych miestach

Poskytnite vzdialenú počítačovú podporu zamestnancom, ktorí pracujú v rôznych časoch a na rôznych miestach

Riešenie prispôsobené mobilným podnikovým používateľom, ktorí delia svoj čas medzi kanceláriu, presuny a prácu na diaľku.

Ďalšie informácie

Kontaktujte nás

Keď nepracujú vaše počítače, nepracujú ani vaši zamestnanci

Minimalizujte prestoje vo svojom hybridnom pracovnom prostredí vďaka tomu, že budete vedieť identifikovať problémy so zariadeniami zamestnancov, predchádzať im a riešiť ich odkiaľkoľvek prostredníctvom riešenia HP Active Care.1,2 Naši odborníci dostupní naživo a inteligentná automatizácia poskytujú ochranu spravovaných zariadení, vzdialenú technickú podporu a možnosť rýchlej opravy3 pre väčšinu komerčných notebookov a počítačov HP na celom svete.

Udržiavajte počítače v prevádzke vďaka prehľadom

Prediktívne analýzy diagnostikujú potrebné opravy a výmeny, čo minimalizuje prestoje.

Zabráňte prerušeniam znižujúcim produktivitu

Urýchlite diagnostiku a riešenie problémov, aby sa vaši zamestnanci mohli rýchlo vrátiť k práci.

Investujte do extra starostlivosti a predĺžte tým životnosť zariadení

Monitorujte stav zariadení, aby ste mohli identifikovať a naplánovať potrebné opravy skôr, než sa z nich stane problém.

Prečo HP Active Care?

Portál

Zlepšite výkonnosť svojich zariadení HP vďaka prediktívnym analýzam založeným na telemetrii, prehľadom a automatickému zadávaniu žiadostí o opravu. Všetko toto máte dostupné na jednom praktickom paneli nástrojov.

Odozva u zákazníka v nasledujúci pracovný deň

Získajte nepretržitú vzdialenú podporu a možnosť využiť vyškoleného technika podpory HP, ktorý pricestuje  na pracovisko za vašimi zamestnancami.3,4

Ochrana pred náhodným poškodením

Chráňte svoje investície do hardvéru pred nepredvídanými udalosťami, ako je náhodné poškodenie či strata zariadení alebo citlivých dát. Udržiavajte prevádzkyschopnosť zariadení vďaka rýchlej výmene dielov.3,4

Ponechanie si poškodených médií

Pri poruche ukladacích zariadení si uchováte kontrolu nad poškodenými médiami takým spôsobom, ktorý spĺňa vaše bezpečnostné predpisy na ochranu citlivých dát.3,4,5

Podpora pri cestovaní

Vďaka celosvetovej telefonickej podpore v miestnom jazyku a podpore priamo v priestoroch pracoviska budú mať vaši zamestnanci prístup k potrebnej pomoci prakticky všade, kde sa nachádzajú.3

Zdroje

Aktivácia zakúpenej služby HP Active Care

Stiahnite si softvér One Click Installer, pomocou ktorého si do zariadenia HP môžete pridať potrebný softvér a aktivovať službu Active Care.2

Stiahnuť

Najčastejšie otázky
 

Pozrite si najčastejšie otázky o službe HP Active Care a o tom, ako funguje.

Stiahnuť

Používateľská príručka
 

Získajte prístup k detailom, ako sú systémové požiadavky, predpoklady a kľúčové funkcie, ako aj podrobným pokynom a snímkam obrazovky.

Stiahnuť

Video
 

Pozrite si toto krátke video o výhodách, ktoré služba HP Active Care prináša správcom IT a koncovým používateľom.

Už čoskoro

Ďalšie informácie o službe HP Active Care

Kontaktujte nás

Poznámky a vyhlásenia

Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.

  1. Úrovne služieb a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Služba sa začína dátumom zakúpenia hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Služby HP podliehajú príslušným podmienkam používania služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo oznámené pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené podmienkami a požiadavkami služieb HP ani obmedzenou zárukou spoločnosti HP, ktoré zákazník získava pri zakúpení produktu HP.
  2. HP Active Care vyžaduje inštaláciu platformy HP TechPulse. Zákazník si musí manuálne stiahnuť aplikáciu HP TechPulse pre Windows zo stránky www.hpdaas.com/software alebo poskytnúť súhlas pri prvom spustení hardvéru, čo umožní spoločnosti HP nainštalovať platformu HP TechPulse na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa zariadenia. HP Services Scan sa poskytuje na vybraných komerčných zariadeniach HP prostredníctvom služby Windows Update. Overí oprávnenosť každého hardvérového zariadenia tým, že zistí, či bola zakúpená služba s podporou platformy HP TechPulse, a automaticky stiahne príslušný softvér. Túto funkciu môžete zakázať podľa pokynov na stránke http://www.hpdaas.com/requirements. HP TechPulse je telemetrická a analytická platforma, ktorá poskytuje dôležité dáta týkajúce sa zariadení a aplikácií. Nepredáva sa ako samostatná služba. HP TechPulse spĺňa prísne ustanovenia o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR a má certifikáty ISO27001, ISO27701, ISO27017 a SOC 2 Type 2 na ochranu údajov. Vyžaduje sa prístup na internet s pripojením k portálu TechPulse. Úplné systémové požiadavky nájdete na stránke http://www.hpdaas.com/requirements.
  3. Úrovne služieb a časy odozvy sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy.
  4. Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
  5. Ak je spolu so službou HP Active Care zakúpená služba ponechania si poškodených médií, všetky vymenené pevné disky si ponechá zákazník.