STIAHNUŤ SPRÁVU

                   

Stratégia Go Beyond pre lepší svet 

                   

Stratégia Go Beyond pre lepší svet 

                   

Stratégia Go Beyond pre lepší svet 

Piliere trvalo udržateľného vplyvu

Stratégia Go beyond premieňa výzvy na príležitosti a vytvára priestor pre inovácie a pokrok.

Klimatická akcia

Prijímame naliehavé a rozhodné opatrenia na dosiahnutie nulových čistých emisií uhlíka v celom našom hodnotovom reťazci, vraciame do lesov viac, ako z nich berieme, a zavádzame inovácie umožňujúce lepšie využívanie obehového hospodárstva v prípade našich produktov a služieb.

Ďalšie informácie

Ľudské práva

V spoločnosti HP aj mimo nej vytvárame kultúru rovnosti a podpory, v ktorej vítame a oslavujeme rozmanitosť, ako aj chápeme a rešpektujeme všeobecné ľudské práva.

Ďalšie informácie

Digitálna rovnosť

Urýchľujeme spravodlivý prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a ekonomickým príležitostiam pre tradične vylúčené komunity, aby sa mohli zapájať do digitálnej ekonomiky a prosperovať v nej.

Ďalšie informácie

Ocenenie našej činnosti

Naše vízie

„Veríme, že môžeme mať pozitívny vplyv na ľudí a komunity na celom svete.“

Enrique Lores
CEO

Pozrieť

Naše vízie

„Veríme, že môžeme mať pozitívny vplyv na ľudí a komunity na celom svete.“

Enrique Lores
CEO

Pozrieť

Náš pokrok v číslach

Klimatická akcia

Ľudské práva

Digitálna rovnosť

Takmer 2 milióny

stromov bolo vysadených v spolupráci s partnermi, ako sú Arbor Day Foundation, WWF a Conservation International. Medziročne sme viac ako zdvojnásobili plochu lesov, na ktorých sa zodpovedne hospodári, na celkovú výmeru 33 460 hektárov.1

423
miliónov

USD vynaložených v Spojených štátoch na malé podniky, 86,5 milióna USD na podniky vlastnené menšinami a 115,1 milióna USD na podniky vlastnené ženami.

Viac ako 7,4 
milióna

študentov a učiteľov v Indii, Nigérii a Spojených štátoch získalo prostredníctvom nášho partnerstva s organizáciou Girl Rising technologické riešenia.

Klimatická akcia

Takmer 2 milióny

stromov bolo vysadených v spolupráci s partnermi, ako sú Arbor Day Foundation, WWF a Conservation International. Medziročne sme viac ako zdvojnásobili plochu lesov, na ktorých sa zodpovedne hospodári, na celkovú výmeru 33 460 hektárov.1

Ľudské práva

423 miliónov

USD vynaložených v Spojených štátoch na malé podniky, 86,5 milióna USD na podniky vlastnené menšinami a 115,1 milióna USD na podniky vlastnené ženami.

Digitálna rovnosť

Viac ako 7,4 milióna

študentov a učiteľov v Indii, Nigérii a Spojených štátoch získalo prostredníctvom nášho partnerstva s organizáciou Girl Rising technologické riešenia.

Prečítať správu

Správa o trvalo udržateľnom vplyve spoločnosti HP za rok 2022 je tu. Prečítajte si ju.

Celá správa

Správy o trvalo udržateľnom vplyve

Klimatická akcia

Ľudské práva

Digitálna rovnosť

Prečítať správu

Správa o trvalo udržateľnom vplyve spoločnosti HP za rok 2022 je tu. Prečítajte si ju.

Celá správa

Súhrn

Správy o trvalo udržateľnom vplyve

Klimatická akcia

Ľudské práva

Digitálna rovnosť

Viac ako 80 rokov činnosti

Hľadáte technológie, ktoré ponúkajú viac?

Objavte širokú škálu produktov HP vytvorených s ohľadom na planétu a ľudí.

HP Pavilion

Pri výrobe tohto notebooku sa ročne recykluje viac ako 92 000 fliaš, ktoré by inak skončili v oceáne.3
 

Nakupovať

HP Envy Inspire

Udržateľný dizajn vytvorený s viac ako 45 % podielom recyklovaných plastov.
 

Nakupovať

HP Elite Dragonfly

Prvý notebook na svete vyrobený s využitím plastov, ktoré by inak skončili v oceáne.4
 

Nakupovať

HP All-in-One

Vyrobené s využitím recyklovaných spotrebiteľských plastov a plastov, ktoré by inak skončili v oceáne.5

Nakupovať

Vyhlásenia
 1. Dáta o rozlohe zodpovedne spravovaných lesov sú za rok končiaci sa 30. septembra 2022.

   

  2. Dáta sú za 12 mesiacov končiacich sa 30. septembra uvedeného roka. Dáta sa týkajú nákupov v Spojených štátoch a Portoriku od podnikov so sídlom v USA. Dodávatelia môžu byť zaradení do viacerých kategórií.

   

  3. Na základe internej analýzy spoločnosti HP k 22. 9. 2020. 92 tisíc spotrebovaných recyklovaných plastových fliaš: na základe spoločnosťou HP predpokladaného objemu dodávok sklápacích počítačov Pavilion ročne. V kryte reproduktorov notebooku sa nachádza 5 % plastových materiálov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výpočet vychádza z hmotnosti v gramoch na produkt (12,7 gramu na 0,5-litrovú jednorazovú fľašu na vodu) vynásobenej predpokladaným objemom zásielok na 12,7 gramu.

   

  4. Obsahuje 50 % recyklovaných plastov z DVD diskov, 5 % plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, v kryte reproduktorov a 90 % recyklovaného horčíka v kryte produktu.

   

  5. Recyklovaný obsah od spotrebiteľov označuje recyklovaný obsah od spotrebiteľov ako diely a recyklovaný obsah od spotrebiteľov ako materiály.