Z by HP

ISV-sertifisering for arbeidsstasjon

Z by HP -arbeidsstasjoner gjennomgår grundig testing og sertifisering utført av uavhengige programvareleverandører for å sikre at du får topp ytelse for valgte programmer.

Søk etter ISV-sertifiserte og -støttede Z by HP-arbeidsstasjoner

Velg blant alternativene i nedtrekksmenyen for å se resultatene dine nedenfor.

Merk: Noen programvareleverandører tester ikke den nøyaktige kombinasjonen av maskinvare som er oppført her, men publiserer heller minimumsspesifikasjonene de vil støtte.

Pålitelighet 
Først

Ta fatt på arbeidet vel vitende om at Z by HP-arbeidsstasjoner er testet og sertifisert av uavhengige programvareleverandører fra forskjellige bransjer for å sikre at du kan kjøre programmer på en pålitelig måte.

 

Vi samarbeider med ISV-er for å sikre at arbeidsstasjonene våre kan optimaliseres basert på arbeidsflyten din. Perfekt kompatibilitet mellom maskinvare og programvare gjør det enkelt å holde produktiviteten oppe.

ISV-sertifisering

Hva er ISV-sertifisering

Sertifisering sikrer at HPs maskinvareløsninger for arbeidsstasjoner er kompatible med programvareproduktene de kjøres på.

HP samarbeider tett med ISV-er helt fra start – både under utviklingen av ny maskinvare og under utformingen av nye programvarer eller en programvarerevisjon for å sikre optimalisert ytelse og en brukeropplevelse av høy kvalitet på begge sider.

HP Performance Advisor

Din personlige programvare-veiviser for ytelse.

Få dataark

Fininnstilt etter programmene dine

Få arbeidsstasjonen til å arbeide for deg. Med bare to klikk kan HP Performance Advisor optimalisere ytelsen for hovedprogrammene dine og laste ned sertifiserte grafikkdrivere.

Se hele systemet ditt

Få rask oversikt over hele systemet i ett enkelt grensesnitt. Fremskynd feilsøking og eliminer nedetid med systemrapportering med ett klikk. 

Bli kvitt flaskehalser

Sikre topp ytelse med en rask og enkel ytelsesanalyse. Spor minne-, CPU- og annen ressursbruk for å sikre at arbeidsstasjonen holder tritt.

Disclaimers

  1. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. 

      

    Intel, Intel-logoen, Core og Xeon er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land. Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. NVIDIA og Quadro er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land. Linux® er registrert varemerke for Linus Torvalds i USA og andre land. AMD er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land. USB Type-C® og USB-C® er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.