Komplett tilgang + reell læring = meningsfulle resultater

Elever engasjerer seg og lykkes når utdanningen deres er fleksibel og tilpasset deres personlige læringsbehov. HPs utdanningsløsninger tilbyr elever overalt konstant tilgang til innholdet, pensumet og samarbeidet de trenger for å virkelig lære, og gir meningsfulle resultater både for dem selv og lokalsamfunnet.

Kontakt oss

* = Obligatorisk informasjon

HP respekterer personvernet

HP og dets datterselskaper respekterer personvernet. Denne erklæringen om personvern beskriver våre retningslinjer for personvern og valgene du kan ta når det gjelder måten informasjon om deg innhentes på, inkludert informasjonen fra dine nettbaserte aktiviteter og hvordan den informasjonen brukes. Denne erklæringen er tilgjengelig på HP Inc. Personvernerklæring.

1. Trådløs 2x2 er en valgfri funksjon på HP ProBook 11 EE G1 og G2 samt HP Pro x360 310 EE G2. Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.

2. Batteritiden for Windows 10 MM14 vil variere avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk. Se www.bapco.com ekstern kobling for mer informasjon.

3. Testing utført av HP med Google Chrome OS power LoadTest. Batteritiden kan variere, og den maksimale batterikapasiteten vil reduseres over tid og med bruk. Se http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testingekstern kobling for informasjon om testen.

4. HP Classroom Manager for lærere kreves, og selges separat, for kontroll og enhetslåsing fra lærerens skrivebordskonsoll med Windows, det finnes ingen låse- og kontrollfunksjonalitet i HP Classroom Manager for elever. Kontroll og låsing av enheten styres fra lærerens Windows-skrivebordskonsoll.

5. MIL-STD 810G-testing er ikke ment å demonstrere egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).

6. MIL-STD-testing er forestående, og er ikke tenkt som demonstrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade krever uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).

7. Inkludert standard på HP Pro Tablet 10 EE, HP Pro Slate 10 EE og HP Chromebook 11 EE og tilgjengelig som en valgfri funksjon på andre EE-plattformer.

8. Krever valgfritt bakovervendt kamera kun på utvalgte konfigurasjoner. Forovervendt kamera er standard på alle modeller.

© 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg intet ansvar for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logoen, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logoen, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og/eller andre land.

Microsoft, Windows og Windows-logoen er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdateringer for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk. Dette er alltid aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se microsoft.com ekstern kobling.

Noen funksjoner, inkludert stemmestøttet Cortana, Inking og Continuum, krever mer avansert maskinvare. Se microsoft.com/nb-no/windows/features ekstern kobling. Simulerte skjermer, kan endres uten varsel. Windows Store-apper selges separat. Tilgjengelighet til apper kan variere etter markedet.