HPs utdanningsløsninger

Læring for alle, hvor som helst

Med fokus på å bedre læringsresultater for 100 millioner innen 2025.

Drevet av Intel® Core™-prosessorer

Bedre verktøy og bedre læring

Hjelper deg med å bli klar for fjernundervisning

Ressurser for fakultetet, administratorer og IT-fagfolk som har fått i oppgave å finne løsninger som fungerer i den nye fjernundervisningsnormen.

Les mer 

Teknologi bygget for skoler

Utdanningsprodukter som gir lærere muligheten til å låse opp enhver elevs potensiale.

Les mer

Verktøy for undervisning

Løsninger som hjelper lærere med å administrere klasserommet og produktiviteten.

Les mer

Læring på en ny måte

Oppdag informasjon og verktøy utformet for å inspirere lærere med fremskritt innen utdanningsteknologi.

Les mer

Vi bygger fremtidens studiested

Fra vellykkede, engasjerte elever til neste generasjons hybride studiesteder, definerer HP fremtidens studiested – et levende og sikkert miljø for undervisning, læring, forskning og samarbeid.

Ansvarsfraskrivelser

Intel og Core er varemerker tilhørende Intel Corporation eller dennes datterselskap i USA og/eller andre land.

 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logo, Intel vPro, Intel Evo, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside, Intel Agilex, Arria, Cyclone, Movidius, eASIC, Iris, MAX, Intel RealSense, Select Solutions, Stratix og Intel Optane er varemerker som tilhører Intel Corporation eller dets datterselskaper.

 

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker som tilhører USB Implementers Forum.

 

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.