HPs program mot forfalskning og svindel (ACF) HPs program mot forfalskning og svindel (ACF)

Rapporter på nett

HP hjelper til med å beskytte deg mot falsk utskriftsrekvisita

Lær hvordan du kan oppdage forfalskninger og hva du skal gjøre i tilfelle du har en mistanke

Usikker på om du har original HP- eller Samsung-rekvisita?

Valider ved hjelp av blekk- eller tonersikkerhetsetikettene

Sjekk de holografiske merkene på etikettene:

Vipp boksen frem og tilbake for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i FORSKJELLIGE retninger.

Vipp boksen fra venstre mot høyre for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i SAMME retning.

*Etiketten helt til venstre representerer den siste versjonen av HPs sikkerhetsetikett. De andre etikettene er tidligere versjoner av HPs
sikkerhetsetikett, som fortsatt kan være gyldige i noen markeder.

Sjekk de holografiske merkene på etikettene:

Vipp boksen frem og tilbake for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i FORSKJELLIGE retninger.

Vipp boksen fra venstre mot høyre for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i SAMME retning.

*Etiketten helt til venstre representerer den siste versjonen av HPs sikkerhetsetikett. De andre etikettene er tidligere versjoner av HPs
sikkerhetsetikett, som fortsatt kan være gyldige i noen markeder.

Sjekk de holografiske merkene på etikettene:

Vipp boksen frem og tilbake for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i FORSKJELLIGE retninger.

Vipp boksen fra venstre mot høyre for å se  eller «OK» og «√» bevege seg i SAMME retning.

*Etiketten helt til venstre representerer den siste versjonen av HPs sikkerhetsetikett. De andre etikettene er tidligere versjoner av HPs
sikkerhetsetikett, som fortsatt kan være gyldige i noen markeder.

Andre valideringsmetoder

Forespørsel om inspeksjon av kundelevering
(CDI)

For mellomstore og store leveranser av HP-utskriftsrekvisita kan
kunder be om en gratis kontroll på stedet.

Kontakt oss

Hvorfor skal du bry deg?

Forfalskede kassetter og patroner kan virke som et godt alternativ. De innebærer imidlertid alvorlige risikoer
og trusler.

Forfalskninger truer

Forfalskninger truer

 • + Skriveren din

  Forfalskede kassetter kan forårsake skade på skrivermaskinvaren i HP LaserJet1. Dette kan føre til driftsstans i hele selskapets utskriftsinfrastruktur, samt forstyrrelser i arbeidsflyten.

 • + Omdømmet ditt

  Det er ulovlig å produsere og distribuere forfalskede varer. Kjøp av forfalskninger kan føre til at du og organisasjonen din kommer i kontakt med lysskye virksomheter som kanskje drives av store kriminelle syndikater.

 • + Arbeidsområdet ditt

  Forfalskede tonerkassetter kan endre utskriftsadferden til HP-skriveren din2. HPs utskriftssystemer3 kan kun drives innenfor Blue Angel-retningslinjenes grenser når du bruker originale HP-tonerkassetter.

 • + Miljøet vårt

  På grunn av at utskriftskvaliteten ofte er dårlig og det er nødvendig å skrive ut på nytt, er det sannsynlig at verdifulle ressurser som papir eller energi blir sløst bort ved bruk av forfalskninger.5,6 Det er også sannsynlig at forfalskninger ikke blir resirkulert etter bruk.5

Sørg for at det er originale HP-kassetter eller -patroner

Kvalitet

Presisjonsresultater, side etter side6

Bærekraft

Utformet med tanke på miljøet

Kvaliteten på inneluft

Oppfyller utskriftskriteriene for miljømerking3

Sikkerhet

Konstruert for sikkerhet

Finn og kjøp original HP-rekvisita nå

Vanlige spørsmål

Hva regnes som et forfalsket produkt?

En forfalsket eller piratkopiert vare er et produkt som er laget for å se nøyaktig ut som et annet originalt produkt; dette oppnås vanligvis ved å bruke varemerker og emballasjedesign fra det originale produktet, og dermed krenke varemerket til dette produktet. Det er meningen at forfalskede produkter skal lure kundene til å tro at de kjøper ekte varer, vanligvis til det som ser ut til å være en god rabatt. Forfalskede produkter blir ofte produsert med den hensikt å dra nytte av den overlegne verdien til det imiterte produktet. I de fleste land er handel med forfalskninger ulovlig og forbudt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, EØS og Sveits.10 Forfalskning av utskriftsrekvisita skjer vanligvis når en ikke-HP-kassett (dvs. en påfylt, omprodusert eller klonet kassett) for en HP-skriver blir markedsført i en uautorisert HP-merket eske som imiterer ekte HP-emballasje. Forbrukerne kjøper det de ofte antar er legitime originale HP-produkter, og mottar i stedet piratkopier av dårligere kvalitet som ofte ikke fungerer som de skal, for eksempel kassetter som svikter for tidlig eller som skader skriverne.

 

Hvorfor skal jeg bry meg om forfalskede kassetter?

Selv om forfalskede kassetter kan se ut som ekte HP-kassetter, leverer de ikke den høye utskriftskvaliteten, påliteligheten og kapasiteten som kundene forventer av originale HP-produkter. I stedet kan bruk av forfalskede kassetter medføre betydelige risikoer. Disse risikoene kan omfatte utskrifter av dårligere kvalitet, redusert sidekapasitet, kassetter som svikter for tidlig eller som ikke fungerer i det hele tatt, og til og med ødelagte skrivere på grunn av blekk eller toner som lekker, noe som muligens betyr reparasjons- eller servicekostnader og avbrutt arbeidsflyt. En fersk studie11 av Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling (OECD) og EUs immaterialrettskontor (EUIPO) viser at internasjonal handel med forfalskede og piratkopierte varer representerer opptil 3,3 % av verdenshandelen, eller så mye som 509 milliarder dollar. I EU utgjør forfalskede og piratkopierte varer opptil 6,8 % av importen eller så mye som 121 milliarder euro. Rapporten bemerker også at forfalskning medfører inntektstap for selskaper, noe som fører til direkte og indirekte tap av jobber, samt offentlige inntektstap.

 

Hva er forskjellen på forfalskede kassetter, gråmarkedskassetter og påfylte / omproduserte kassetter?

Ikke forveksle forfalskede, grå markeds- og legitimt påfylte eller omproduserte produkter. Grå markedsføring, også kjent som parallellimport, viser til innførsel, uten autorisasjon fra HP som merkevareeier, av HP-merkede produkter til EØS 1 og Sveits (CH). Grå markedsføring er en varemerkeovertredelse i EØS og Sveits. Vær oppmerksom på at grenseoverskridende salg av legitime HP-produkter innen EØS og CH anses ikke som grå markedsføring. Grå markedsføring kan medføre flere risikoer for forhandlere og kunder; i tillegg kan det tjene til å maskere ytterligere uredelige avtaler som forfalskninger eller skattesvindel. Påfylling og omprodusering av kassetter anses generelt som legitim virksomhet forutsatt at produktene tydelig presenteres som sådan. Et eksempel på en legitimt påfylt kassett er hvis produktet er tydelig merket med «etterfylt», ikke misbruker HP-logoen, men bruker påfyllerens firmanavn eller merke, og generelt ikke misbruker designet, navnet osv. til den originale HP-kassetten. Vær imidlertid oppmerksom på at emballasje eller salg av slike produkter på en måte som får kunder til å tro at de kjøper en helt ny ekte HP-kassett, eller et produkt som er assosiert med eller godkjent av, men ikke produsert av HP, eller i tilfelle et produkt bruker HPs immaterielle rettigheter uten HPs samtykke, kan dette utgjøre en krenkelse av HPs immaterielle rettigheter og / eller forbrukerbeskyttelseslover, for eksempel villedende reklame eller lovgivning om urettferdig handelspraksis.12

Hvordan kan kunder vite at de kanskje bruker en forfalsket kassett?

HP har meget høye kvalitetsstandarder for alle produktene sine, inkludert utskriftsrekvisita. Generelt sett leveres original HP-utskriftsrekvisita i uåpnet emballasje av høy kvalitet. Følgende andre indikatorer kan tyde på en forfalsket kassett: HPs sikkerhetsetikett på kassettesken har ikke de riktige egenskapene; kassetten leveres i emballasje som ser ut til å ha blitt tuklet med, som er av dårlig kvalitet, eller som avviker fra HPs emballasje; kassettens utskriftskvalitet er dårlig, eller den svikter helt. Kunder kan finne detaljert veiledning om hvordan de kan oppdage mistenkelige produkter og hvordan de kan kjøpe trygt i nedlastingsdelen av dette nettstedet. I tillegg kan de be om en gratis kundeleveranseinspeksjon (CDI) på stedet for store eller mellomstore leveranser av HP-kassetter i tilfelle de mistenker forfalskning.

Hva gjør HP for å sikre at kanalpartnere distribuerer ekte varer?

HP har iverksatt forskjellige tiltak for å sikre at HP Channel Partners er pålitelige steder å handle fra.

 1. For eksempel reviderer HP systematisk partnerne sine for å sikre at lagrene deres er uten forfalskninger («Channel Partner Protection Audits»).
 2. I tillegg lærer HP kanalpartnerne sine opp i hvordan de kan beskytte seg selv og kundene mot forfalskninger, for eksempel ved å informere dem om hvordan de oppdager mistenkelig utskriftsrekvisita og ved å informere dem om det nyeste innen anti-forfalskning.

Ansvarsfraskrivelser

 1. 2020 EMEA Escalent-undersøkelse bestilt av HP. Resultater basert på 246 intervjuer i 26 land hos HP ServiceOne-partnere med minst seks måneders erfaring, som har utført service på HP LaserJet-skrivere med både originale HP-kassetter og ikke-HP-tonerkassetter i løpet av de siste 12 månedene. Ikke-HP-kassetter inkluderer reproduserte, påfylte og ny-produserte etterligningskassetter Se www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf
 2. Nov 2019 WKI Blue Angel innendørs luftkvalitetsundersøkelse, bestilt av HP, i samsvar med DE-UZ 205: 21 etterlignings- og fem reproduserte tonerkassettmerker kompatible med HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A) kjøpt i EMEA-, LA- og NA-regioner. Se hp.com/go/IAQnonhpWKI2019
 3. Et utskriftssystem fra HP består av HP-skriver, HP-papir og original HP-rekvisita. Blue Angel DE-UZ 205-utslippskritierer eller tidligere versjoner som var gjeldende da utskriftssystemet ble lansert.
 4. En EMEA Four Elements Consulting LCA-studie fra 2019 på oppdrag av HP, sammenlignet originale svart-hvitt HP 55A- og 26A-tonerkassetter med et utvalg kopier i henhold til åtte miljømessige påvirkningskategorier. Se http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. LCA er basert på en SpencerLab-studie fra 2019, på oppdrag av HP, som sammenlignet originale HP LaserJet-tonerkassetter to merker av imitasjonstonerkassetter som selges i EMEA. Se www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf
 5. InfoTrends 2020 EMEA Supplies Recycling-studie, bestilt av HP og basert på gjennomsnittlige resultater fra intervjuer med 20 reprodusenter og NBC-forhandlere i 12 land. Se www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends
 6. 2019 EMEA SpencerLab-fargepålitelighetsstudie, bestilt av HP, sammenlignet originale HP LaserJet fargekassetter med seks merker med ikke-HP-kassetter, inkludert reproduserte, påfylte og ny-produserte etterligningskassetter, solgt i Europa, Midt-Østen og Afrika. For nærmere informasjon kan du se www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. 2019 SpencerLab Monochrome Reliability-studien, bestilt av HP, sammenlignet originale HP-kassetter med 12 ikke-HP kassettmerkevarer, inkludert refabrikerte, påfylte og nybygde imitasjonskassetter solgt i Europa, Midtøsten og Afrika. Se www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
 7. Programtilgjengelighet varierer. Se hp.com/recycle.
 8. HPs utskriftssystemer i kontorklassen er utvalgte Enterprise- og Managed-enheter med FutureSmart-fastvare 4.5 og nyere, Pro-enheter, LaserJet-modeller 200 og nyere, med respektive originale HP Tonerkassetter, PageWide-kassetter og blekkpatroner. Inkluderer ikke HPs integrerte skrivehodepatroner. Digital sporing av forsyningskjeden, maskinvare og sikkerhetsfunksjoner for emballasje varierer lokalt etter SKU. Se hp.com/go/SuppliesThatProtect og hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. EØS inkluderer medlemslandene i EU (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) og Island, Liechtenstein og Norge.
 10. OECD/EUIPO (2019), trender i handel med forfalskede og piratkopierte varer, ulovlig handel, OECD-publisering, Paris / EUs immaterialrettskontor.
 11. Avhengig av land / lovgivning.