DOWNLOAD HET RAPPORT 2021

Aarde,

wij luisteren naar je

Alles heeft impact. Wij willen onze impact in de hele waardeketen verkleinen. Een van onze klimaatdoelen is dat we in 2040 "net-zero" uitstoot willen realiseren.

Onze voortgang

Het doel:

Net-zero uitstoot

CO2 neutraal worden in de HP waardeketen in 20401

De huidige stand van zaken:

2,93 mln

ton CO2e verminderd in de HP waardeketen sinds 2019

Het doel:

Kleinere voetafdruk

60% minder Scope 1 en Scope 2 broeikasgasemissies uit wereldwijde operationele activiteiten in 2025 vergeleken met 20151

De huidige stand van zaken:

59% ↓ 

minder dan onze baseline voor 2015, sinds 2019

Het doel:

Circulariteit

Realiseren van 75% circulariteit voor HP producten en verpakkingen in 20302

De huidige stand van zaken:

39%

Circulair op basis van het gewicht³

Het doel:

Minder afval

Realiseren van nul afval voor HP activiteiten in 2025

De huidige stand van zaken:

86%

wereldwijd recyclingpercentage voor HP in 2021

Wij zijn het enige technologiebedrijf met een triple “A” beoordeling van het CDP voor klimaat, water, bossen en Supplier Engagement Leaderboard (voor het derde jaar op rij).

Verminderen van onze impact

9% afname

van onze koolstofvoetafdruk (aantal ton CO2e) in 2021 vergeleken met 20194

Met name door een vermindering van het productgebruik als gevolg van een hogere energie-efficiëntie en veranderingen in de combinatie van verkochte producten, hebben we onze koolstofvoetafdruk weten te verkleinen naar 28.459.500 ton CO2e.

De wetenschap is duidelijk. Onze doelstellingen ook.

Onze doelstellingen voor het verminderen van onze broeikasgasemissies in 2025 is gevalideerd door het Science Based Targets initiatief.

Meer informatie

Energiezuinige producten

Onze energiezuinige producten helpen klanten hun energieverbruik te verminderen en hun koolstof- en watervoetafdruk te verkleinen.

Meer informatie

Duurzame activiteiten

Bij onze pluriforme benadering kijken we naar koolstofemissies, energie, afval en waterverbruik in al onze bedrijfsactiviteiten.

Meer informatie

Wij streven ernaar om in 2025 100% hernieuwbare elektriciteit te gebruiken voor onze wereldwijde activiteiten

Voortgang in cijfers

54%

van ons wereldwijde elektriciteitsverbruik dat ingekocht en gegenereerd is door de wereldwijde activiteiten van HP bestond in 2021 uit hernieuwbare elektriciteit.

39%

afname van de CO2e-uitstoot tijdens het gebruik van producten in 2021, vergeleken met 2015 

1,46 mln

ton CO2e-uitstoot voorkomen door deelname van leveranciers aan programma’s van HP en partners gericht op energie-efficiëntie in 20215

8% afname 

van de watervoetafdruk van HP (kubieke meter) in 2021 vergeleken met 2020

Met name door een vermindering van het indirecte waterverbruik door elektriciteitsopwekking geassocieerd met het gebruik van HP producten, hebben we onze watervoetafdruk weten te verkleinen naar 146,8 m kubieke meter.

Meer informatie

Wat wij doen om onze koolstof- en watervoetafdruk te verkleinen en om nul uitstoot van broeikasgassen te realiseren in 2040.

Meer informatie

De cirkel
rondmaken

110+ miljoen

plastic flessen die in zee dreigden te belanden ingezameld en hergebruikt in HP producten6

Wij houden materialen in gebruik en uit de zee door het gebruik van closed-loop en "ocean-bound" plastic in een groot aantal van onze producten.6 Bekijk het proces.

Meer informatie

Een meer circulaire benadering

Meer informatie

Producten en materialen in gebruik houden

Initiatieven zoals HP Device Recovery Service stimuleren het retourneren van gebruikte apparaten voor het verlengen van hun levensduur.

Verantwoord ontwerpen voor minder afval

Intelligente ontwerpoplossingen voldoen aan 3 basisprincipes: afval voorkomen, innoveren van materialen en producten circulair maken.

Natuurlijke ecosystemen regenereren

Voor het behoud van de natuurlijk hulpbronnen van de aarde moeten we ontbossing tegengaan en palstic dat in zee dreigt te belanden hergebruiken.

De weg naar duurzaam bosbeheer 

Voortdurende inzet voor goed bosbeheer en -herstel met verantwoord geproduceerd papier en verpakkingsmateriaal.  

Nieuw materiaalgebruik in Haïti

Maatschappelijke verandering en milieuverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben in Haïti 2 miljoen dollar geïnvesteerd in het wassen van gebruikt plastic voor gebruik in HP producten. Dit initiatief steunt de lokale economie en helpt vervuiling van de zee te voorkomen.

Meer informatie

Video bekijken

Inclusieve recyclingcoöperaties

Luister naar Renilda en Marly, twee Braziliaanse vrouwen die de drijvende kracht zijn achter een afvalrecyclingcoöperatie. 

Video bekijken

Recycling van elektronica voor een beter leven

In Los Angeles neemt een vooruitstrevend bedrijf in elektronisch afval mensen in dienst die geconfronteerd worden met belemmeringen op het gebied van werkgelegenheid.

Video bekijken

Voor de productie van nieuwe HP inktcartridges wordt dagelijks het equivalent van meer dan 1 miljoen plastic flessen gebruikt.7

De huidige stand van zaken

85%

van de originele HP inktcartridges bevat 4-75%8 gerecycled materiaal dat van consumentenproducten afkomstig is.

95%

van HP hardware voor pc’s en printers voor thuis- en kantoorgebruik die sinds 2020 zijn geproduceerd, bevat minimaal 5 gram gerecycled materiaal.9 

765500

ton gerecyclede hardware en supplies, sinds 2016

Beter bosbeheer

Ongeveer 384500

hectare beheerd bosgebied

Wij nemen dringende maatregelen om ontbossing te voorkomen en verantwoord bosbeheer te steunen.10

Meer informatie

Video bekijken

Sustainable Forests Collaborative

Gezonde, veerkrachtige bossen zijn belangrijk voor de toekomst van HP. Wij maken deze visie werkelijkheid door samen te werken met andere papiermerken. 

Meer informatie

Samenwerking HP en WNF voor het beschermen van onze bossen

Ons partnerschap is gericht op het verminderen van de potentiële impact van het gebruik van papier door HP printers op onze bossen en het beheer, het herstel en de bescherming van ongeveer 384500 hectare bosgebied.

Meer informatie

Jane’s Green Hope

Door ons partnerschap met Jane’s Green Hope en de Arbor Day Foundation levert HP een bijdrage aan het planten van 1 miljoen bomen. Doe ook mee.

Meer informatie

Sinds 2016 wordt HP merkpapier geproduceerd van gerecycled materiaal of gewonnen uit gecertificeerde bronnen. Sinds 2020 is dit ook het geval voor papieren verpakkingen van printers en supplies voor thuis- en kantoorgebruik, pc’s en beeldschermen.11

Onze progressie in 2021

$11 mln

voor pilotprojecten in de afgelopen 2 jaar die ontwikkeld zijn voor wetenschappelijke doelen in het Atlantisch Woud in Brazilië ter ondersteuning van de hersteldoelen van het WNF

$80 mln

toegezegd voor het verkleinen van de potentiële impact van het gebruik
van papier door HP printers op onze bossen in 2030