HP ช่วยปกป้องคุณจาก

สินค้าหมึกพิมพ์ปลอม

เรียนรู้วิธีตรวจหาของปลอมและข้อควรปฏิบัติเมื่อพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย

HP ช่วยปกป้องคุณจาก

สินค้าหมึกพิมพ์ปลอม

เรียนรู้วิธีตรวจหาของปลอมและข้อควรปฏิบัติเมื่อพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย

จะรู้ได้อย่างไรว่าหมึกพิมพ์เป็นของแท้จาก HP หรือ Samsung

ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ฉลาก

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยของรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยของรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยของรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

วิธีอื่นๆ สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของแท้

ใส่หมายเลขความปลอดภัยบนฉลาก  

ตรวจสอบ

บริการตรวจสอบนอกสถานที่

ลูกค้าสามารถขอรับบริการตรวจสอบนอกสถานที่ได้ฟรี
หากรับบริการจัดส่งวัสดุการพิมพ์ที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่

แจ้งเหตุทางออนไลน์ขอรับบริการตรวจสอบนอกสถานที่

ทำไมคุณจึงต้องใส่ใจ

แม้หมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้งาน
แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลเสียตามมาได้

หมึกพิมพ์ของปลอมจะส่งผลเสีย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหมึกพิมพ์แท้ของ HP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหมึกพิมพ์แท้ของ HP

คำถามที่พบบ่อย

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้า และสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. ฉลากป้องกันการแกะลอก (Tamper Evident Label) แบบใหม่พร้อมใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 ในหน่วยสต็อกสินค้า (SKU) ต่อไปนี้คือ ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 12A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 85A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 78A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 05A ทั้งนี้สำหรับประเทศจีนเท่านั้น คือ ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 12A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 78A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 05A และตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 88A

2. การศึกษาสากลว่าด้วยยุทธศาสตร์ทางการตลาดใน APJ เมื่อปี 2019 สนับสนุนโดย HP ผลอ้างอิงจากผู้ใช้เครื่องพิมพ์ LaserJet แบบขาว-ดำ 851 ราย และแบบสี 845 ราย ซึ่งใช้ตลับผงหมึกแท้จาก HP และตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP พบว่า 442 ราย (เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ) และ 423 ราย (เครื่องพิมพ์สี) ประสบปัญหากับตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP โดยดำเนินการการศึกษากับลูกค้าจากประเทศอินเดีย จีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ดูรายละเอียดที่ http://www.escalent.co/hp/APJ-Customer2019.pdf

3. ข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารของ WKI Blue Angel เมื่อเดือนธันวาคม 2017 สนับสนุนโดย HP การศึกษาทดสอบตลับผงหมึกที่เข้ากันได้รายใหม่ 4 แบรนด์ ซึ่งจำหน่ายทดแทนผงหมึกรุ่น 280A ที่มาพร้อมกับเครื่อง HP LaserJet Pro MFP M425dn โดยการศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดฉลาก Blue Angel RAL-UZ-205 สำหรับอุปกรณ์ในสำนักงาน ดูรายละเอียดที่ http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

4. ระบบการพิมพ์ของ HP ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ HP กระดาษ และหมึกแท้จาก HP ตามเกณฑ์การปล่อยสารและอนุภาค Blue Angel DE-UZ 205 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า โดยวัดเมื่อระบบการพิมพ์เริ่มทำงาน สำหรับระบบการพิมพ์ HP ที่ได้รับการรับรอง Blue Angel กรุณาดูที่ h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04874946

5. การศึกษาของ SpencerLab ว่าด้วยความน่าเชื่อถือของการพิมพ์ขาวดำเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 สนับสนุนโดย HP โดยเปรียบเทียบตลับหมึกแท้ของ HP กับตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP 7 แบรนด์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 400 M401 เครื่องพิมพ์ Pro P1102 ตลับผงหมึก HP 80A และ 88A ดูรายละเอียดที่ www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2018NB.pdf

6. InfoTrends กับการศึกษาการรีไซเคิลวัสดุการพิมพ์ในเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 (2018 Asia Pacific Supplies Recycling Study) สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงตามผลเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์ผู้ทำการผลิตใหม่ 45 ราย ผู้ผลิต NBC 22 ราย ผู้ให้บริการเติมหมึก 12 ราย และตัวแทนจำหน่าย 11 รายจาก 6 ประเทศคือ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และไทย ดูรายละเอียดที่ www.hp.com/go/AP-2018InfoTrends

7. จากการศึกษาของ SpencerLab 2018 ที่ได้รับการมอบหมายจาก HP ในเรื่องประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของตลับหมึกที่นำกลับมาผลิตใหม่จำนวน 12 แบรนด์ โดยเทียบตลับหมึกเติมจากผู้ให้บริการเติมหมึกชั้นนำและอุปกรณ์เติมหมึกเทียบกับตลับหมึกแท้จาก HP (564XL สีดำ, 564XL สีน้ำเงิน, 564XL สีแดง, 564XL สีเหลือง, 950XL สีดำ, 951XL สีน้ำเงิน, 951XL สีแดง, 951XL สีเหลือง, 970XL สีดำ, 971XL สีน้ำเงิน, 971XL สีแดง, 971XL สีเหลือง) ที่วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือ ดูรายละเอียดที่ http://www.spencerlab.com/reports/HPInkReliability-NA-2018.pdf

8. ความพร้อมของโครงการอาจแตกต่างกันไป ดูรายละเอียดที่ hp.com/recycle

9. ระบบการพิมพ์ระดับออฟฟิศของ HP ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ HP ระดับ Enterprise ซึ่งมีเฟิร์มแวร์ FutureSmart 4.5 หรือสูงกว่า เครื่องพิมพ์ระดับ Pro และผงหมึกสำหรับรุ่นนั้นๆ รวมถึงรุ่น PageWide และตลับหมึก ไม่รวมตลับหมึกที่มีหัวพิมพ์ในตัว ดูรายละเอียดที่ https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-8438ENW และ hp.com/go/SuppliesSecurityClaims