ตลับผงหมึกแท้ของ HP

คุณภาพงานพิมพ์สูงที่คุณวางใจ

ประสิทธิภาพการพิมพ์เหนือระดับที่คุณเชื่อถือได้

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ HP จึงออกแบบตลับผงหมึก
ให้ใช้งานง่าย วางใจได้ ปลอดภัย ทั้งยังนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้
ครบวงจร

ประสิทธิภาพการพิมพ์เหนือระดับที่คุณเชื่อถือได้

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ HP จึงออกแบบตลับผงหมึก
ให้ใช้งานง่าย วางใจได้ ปลอดภัย ทั้งยังนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้
ครบวงจร

 • คุณภาพ

  พิมพ์อย่างมั่นใจ ตลับผงหมึกแท้จาก HP มอบงานพิมพ์คุณภาพสูงที่คุณวางใจ
  ทั้งยังช่วยลดโอกาสที่เครื่องจะมีปัญหาและต้องเรียกบริการซ่อม1

 • ความยั่งยืน

  HP ลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดโอกาสไม่ให้โค้ดอันตรายเข้าสู่ชิปในตลับผงหมึก2 

  เรียนรู้

 • ความยั่งยืน

  ร่วมมือกับ HP เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตลับแท้จาก HP ช่วยให้คุณประหยัดทรัพยากรในการพิมพ์ ทั้งยังรีไซเคิลได้ง่ายเมื่อใช้หมด3

  เรียนรู้

 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร

  ตลับผงหมึกแท้ของ HP ช่วยให้คุณมั่นใจว่าระบบการพิมพ์ HP4 ของคุณ จะทำงานภายใต้มาตรฐานการปล่อยสารของ (Blue Angel, EPEAT)

ค้นหาตลับหมึก/ผงหมึกที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการพิมพ์ของคุณได้ดีที่สุด

STANDARD

สำหรับปริมาณการพิมพ์มาตรฐาน ในราคามาตรฐาน

แพ็คหลายตลับ

พิมพ์ได้มากกว่า ใช้ตลับผงหมึกน้อยกว่า ประหยัดได้มากกว่าด้วยตลับผงหมึกขนาด XL เมื่อเทียบกับตลับผงหมึกขนาดมาตรฐาน

ปริมาณการพิมพ์จำนวนมาก

สั่งซื้อน้อยครั้งลง และประหยัดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตลับผงหมึกมาตรฐานที่ซื้อแบบครั้งละตลับ

ตลับผงหมึก Samsung ของแท้

ตลับผงหมึก Samsung ของแท้

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพนั้นต้องยอดเยี่ยมเสมอ

เรียนรู้

ซื้อเลย

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 1. การศึกษาของ SpencerLab ว่าด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือ เมื่อเดือนกันยายน 2021 สนับสนุนโดย HP โดยเปรียบเทียบตลับหมึกแท้ของ HP กับตลับหมึกเลียนแบบ 4 ยี่ห้อ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M402dne (26A) และ Pro P1102w (85A) ที่วางจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี สิงคโปร์ และไทย ดูรายละเอียดที่ http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2021.pdf
 2. ระบบการพิมพ์ระดับออฟฟิศของ HP คือเครื่องพิมพ์ระดับ Enterprise รุ่นที่รองรับ และอุปกรณ์จัดการซึ่งมีเฟิร์มแวร์ FutureSmart 4.5 หรือสูงกว่า, เครื่องพิมพ์ระดับ Pro, เครื่องพิมพ์ LaserJet รุ่น 200 หรือสูงกว่า และผงหมึกสำหรับรุ่นนั้นๆ รวมถึงรุ่น PageWide และตลับหมึก ไม่รวมตลับที่มีหัวพิมพ์ในตัว การตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานแบบออนไลน์ ฮาร์ดแวร์ ชิป และฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามหน่วยสินค้าในแต่ภูมิภาค ดูรายละเอียดที่ hp.com/cartridgesecurity
 3. ความพร้อมของโครงการอาจแตกต่างกันไป ดูรายละเอียดที่ hp.com/hprecycle
 4. ระบบการพิมพ์ของ HP ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ HP กระดาษ และหมึกแท้จาก HP ตามเกณฑ์การปล่อยสารและอนุภาค Blue Angel DE-UZ 219 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า โดยวัดเมื่อระบบการพิมพ์เริ่มทำงาน
 5. ตลับผงหมึกแท้จาก HP ทั้งตลับมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติกหรือวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอยู่ระหว่าง 1-77% ไม่รวมขวดผงหมึก ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ ดูรายละเอียดที่ hp.com/TonerRecycledContent
 6. การศึกษาของ Escalent เมื่อปี 2021 สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงจากแบบสำรวจจำนวน 339 ฉบับที่สอบถามจาก HP ServiceOne Partners ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ที่มีการใช้ตลับผงหมึกของแท้จาก HP และไม่ใช่ของ HP ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านั้น ดำเนินการการศึกษาในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย และออสเตรเลีย ดูรายละเอียดที่ escalent.co/hp/APJ-Technician2021.pdf
 7. การศึกษาด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารของ WKI Blue Angel เมื่อปี 2021 สนับสนุนโดย HP และเป็นไปตามข้อกำหนด DE-UZ 205: ตลับผงหมึกเลียนแบบ 12 ยี่ห้อ และตลับผงหมึกที่นำกลับมาผลิตใหม่ 3 ยี่ห้อ ที่เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M402dne และ M403d (26A, 28A) ที่ซื้อในประเทศออสเตรเลีย จีน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ดูรายละเอียดที่ HP.com/go/IAQnonhpAPJ2021