การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง         

ลูกค้านำตลับหมึกและตลับผงหมึก HP แท้กว่าพันล้านตลับมารีไซเคิลผ่านโปรแกรม HP Planet Partners1

การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง    

ลูกค้านำตลับหมึกและตลับผงหมึก HP แท้กว่าพันล้านตลับมารีไซเคิลผ่านโปรแกรม HP Planet Partners1

การรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง      

ลูกค้านำตลับหมึกและตลับผงหมึก HP แท้กว่าพันล้านตลับมารีไซเคิลผ่านโปรแกรม HP Planet Partners1

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่ HP

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่ HP

 • ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่

  ซื้อและใช้ตลับหมึกและตลับผงหมึก HP แท้

 • ส่งคืนแล้วก็ให้ HP จัดการต่อที่เหลือ

  ส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วได้ฟรีผ่านโปรแกรม HP Planet Partners www.hp.com/hprecycle

 • โรงงานรีไซเคิล

  ตลับหมึกจะถูกคัดแยก แยกชิ้นส่วน หรือย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ

 • สามารถคืนสภาพใหม่ให้กับวัสดุต่างๆ ได้

  เพิ่มวัสดุจากพลาสติกใช้แล้วอื่นๆ เข้าไปในกระบวนการ

 • กระบวนการผลิตของเรา

  HP ใช้พลาสติกรีไซเคิลและชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำในตลับหมึกใหม่

 • เมื่อร่วมมือกัน เราก็สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้

  ตลับหมึก HP แท้ตลับใหม่พร้อมจัดส่งแล้ว

รีไซเคิลฟรีกับ HP Planet Partners2

ติดต่อขอรับ

หากคุณมีตลับผงหมึกมากกว่า 76 ตลับหรือมีตลับหมึกมากกว่า 1,000 ตลับ คุณสามารถติดต่อขอรับพาเลตได้ฟรี

รีไซเคิลกับเรา

เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

เขียนข้อสงสัยของคุณเพื่อแจ้งให้เราทราบ

คำถามที่พบบ่อย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เรียนรู้

เชิงอรรถและคำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 
 1. โปรดดูที่ hp.com/sustainableimpact.
 2. เฉพาะลูกค้าและคู่ค้าของ HP เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมรีไซเคิล HP Planet Partners ได้ HP รับคืนเฉพาะตลับหมึกแท้ของ HP และ Samsung เท่านั้น HP ไม่รับคืนตลับหมึกของแบรนด์อื่น ตลับหมึกที่ผ่านการเติมมาแล้ว และตลับหมึกเทียบเท่า HP ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธพัสดุที่มีตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม และจะจัดส่งพัสดุดังกล่าวกลับไปยังผู้ส่งโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ส่ง ความพร้อมในการให้บริการของโปรแกรมอาจแตกต่างกัน โปรดดูที่ hp.com/go/recycle
 3. กว่า 82% ของตลับหมึก HP แท้มีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลในสัดส่วนระหว่าง 45-70% ตลับผงหมึก HP แท้ 100% ประกอบด้วยวัสดุที่นำมารีไซเคิลหลังการใช้งานหรือหลังกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 5-45% ไม่รวมขวดผงหมึก ขวดหมึกพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ โปรดดูรายการดังกล่าวที่ www.hp.com/go/recycledcontent *