วิธีใช้

รีไซเคิลทันที

ทางเลือกของคุณมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ

รีไซเคิลวัสดุหมึกพิมพ์และผงหมึกของ HP ไปกับโครงการ HP Planet Partners เพื่อแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่ต้องลงเอยในท้องทะเลและหลุมฝังกลบ

ความสำเร็จของเราคือการรีไซเคิลขยะได้มากถึงหลักล้าน และพันล้านหน่วย

มากกว่า 4.7 พันล้านหน่วย

HP ใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อผลิตตลับหมึกของแท้ตัวใหม่ของ HP1

มากกว่า 875 ล้านหน่วย

ตลับหมึกพิมพ์และผงหมึก HP ของแท้ได้รับการรีไซเคิลโดยลูกค้าที่ร่วมโครงการ HP Planet Partners1

มากกว่า 114 ล้านหน่วย

HP ใช้ไม้แขวนพลาสติกเพื่อผลิตตลับหมึกพิมพ์และตลับผงหมึกของแท้จาก HP1

ช่วยไม่ให้มีการทิ้งพลาสติกลงบนพื้นดินและในท้องทะเล 

รีไซเคิลฟรี ๆ กับ HP Planet Partners2

บริการเก็บรวบรวม

ส่งคืนหมึกพิมพ์แท้ HP ตลับผงหมึกแท้ HP และ Samsung ของคุณเป็นจำนวนมาก คุณยังสามารถขอกล่องใส่ตลับหหมึกรีไซเคิล HP Planet Partners เพื่อใช้ในสำนักงานของคุณ

รีไซเคิลกับเรา

เราจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร

เขียนข้อสงสัยของคุณเพื่อแจ้งให้เราทราบ

คำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ HP Planet Partners

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ค้นหาข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโครงการนี้

เรียนรู้

ร่วมมือกัน เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น

การร่วมมือกันคนละไม้คนละมือของเรานั้นจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการที่ต่างคนต่างลงมือทำ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมผลกระทบที่ยั่งยืนของ HP ที่มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือโลก ผู้คน และชุมชน

ติดตามเราได้ที่

เชิงอรรถและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  1. ดูได้ที่ hp.com/sustainableimpact
  2. ความพร้อมของโครงการมีความแตกต่างกัน ดูได้ที่ hp.com/go/recycle
  3. ตลับหมึกแท้ของ HP กว่า 82% มีส่วนประกอบที่รีไซเคิลได้อยู่ในสัดส่วนระหว่าง 45-70% ตลับผงหมึกแท้ของ HP ทั้ง 100% มีส่วนประกอบที่รีไซเคิลได้อยู่ในสัดส่วนระหว่าง 5-45% ของขยะรีไซเคิลหลังการบริโภคหรือหลังผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม ไม่รวมขวดผงหมึก ขวดหมึกพิมพ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ  โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.hp.com/go/recycledcontent