Stoja lacné kompatibilné tonerové kazety za to riziko?

Napodobeniny kaziet môžu mať zlý vplyv na vaše podnikanie. Zistite prečo.

ĎALŠIE INFORMÁCIEKÚPIŤ

Nákup napodobenín kaziet môže byť riskantným rozhodnutím

Pokiaľ ide o nákup náhradných tonerových kaziet, na výber ich je viacero. Lacné napodobeniny však nemusia byť tou najlepšou voľbou.

Emisie testovaných napodobenín kaziet:7

HP dobrovoľne navrhuje a testuje svoje tlačové systémy5, aby emisie neprekračovali ekologické normy a odporúčania.

95 % servisných technikov uviedlo, že tlačiarne HP LaserJet musia čistiť častejšie, keď sa v nich používajú kazety od iných výrobcov ako HP, a 79 % z nich uviedlo, že ich čistia aspoň dvakrát častejšie3.

Na rozdiel od originálnych kaziet HP, napodobeniny nemusia spĺňať dôležité predpisy a ustanovenia európskej legislatívy4

Originálne kazety HP sú jednoducho lepšou voľbou

1. Hodnotenie rizík za rok 2019 realizované spoločnosťou Intrinsik poverenou spoločnosťou HP. Na základe štúdie súladu s certifikáciou Blue Angel na kvalitu vzduchu v interiéri z roku 2019, ktorá zahŕňala emisie prchavých organických zlúčenín (VOC) z príslušných napodobenín tonerových kaziet v súlade s certifikáciou Blue Angel DE-UZ 205 a úrovňami zdravotného hodnotenia stanovenými federálnou americkou Agentúrou na ochranu životného prostredia (USEPA) (2019) a kalifornským Oddelením kontroly toxických látok (Cal/EPA DTSC) (2019a). Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/IntrinsikToner2019.

2. Štúdia spoločnosti InfoTrends z roku 2018 o recyklácii spotrebného materiálu v Západnej Európe, ktorú objednala spoločnosť HP. Zistenia sú založené na priemerných výsledkoch rozhovorov so 7 výrobcami a 6 sprostredkovateľmi repasovaných kaziet. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends.

3. Medzinárodná štúdia o trhových stratégiách z januára 2018 objednaná spoločnosťou HP. Výsledky sú založené na 223 prieskumoch u partnerov HP ServiceOne, ktorí majú minimálne 6-mesačné skúsenosti so servisom čiernobielych a/alebo farebných tlačiarní HP LaserJet s originálnymi tonerovými kazetami HP a tonerovými kazetami iných výrobcov nainštalovanými v posledných 12 mesiacoch. Štúdia zahŕňa 27 krajín: UK, IE, FR, DE, IT, AT, BE, PT, ES, NL, SE, RU, UA, PL, HU, CZ, HR, RO, ZA, SA, AE, EG, MA, QA a TR. Ďalšie informácie nájdete v dokumente marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf

4. Ďalšie informácie nájdete v dokumente o 8 hlavných kritériách obstarávania udržateľného spotrebného materiálu https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06043765.pdf

5. Tlačový systém tvorí tlačiareň, papier a tonerová kazeta HP.

6. Dostupnosť programu sa môže líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/recycle

7. Štúdia súladu s certifikáciou Blue Angel na kvalitu vzduchu v interiéri z decembra 2017 spoločnosti WKI vypracovanej pre spoločnosť HP. Štúdia testovala 4 nové značky kompatibilných tonerových kaziet predávaných ako náhrady pre tlačiarne HP LaserJet Pro MFP M425dn s kazetami 280A. Testy sa uskutočnili v súlade s požiadavkami na certifikáciu Blue Angel RAL-UZ205. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW.

8. Štúdia spoločnosti Four Elements Consulting LCA v regióne EMEA z roku 2019 objednaná spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne čierne tonerové kazety HP 55A a 26A so vzorkou alternatívnych napodobenín v ôsmich kategóriách vplyvu na životné prostredie. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Štúdia hodnotenia životného cyklu (LCA) využíva zistenia štúdie SpencerLab z roku 2019 objednanej spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne tonerové kazety HP LaserJet s dvomi značkami napodobenín tonerových kaziet predávaných v regióne EMEA. Ďalšie informácie nájdete v dokumente spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.

9. Štúdia SpencerLab z roku 2019 objednaná spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne čierne tonerové kazety HP 26A a 55A pre tlačiarne HP LaserJet Pro M402 a Pro 521 s piatimi značkami nových kompatibilných kaziet predávanými v Európe, na Blízkom východe a v Afrike. Ďalšie informácie nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf

10. V závislosti od typu predávaného produktu je potrebné dodržiavať rôzne platné smernice. Smernice EÚ pre atramentové a tonerové kazety: Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC-D) a smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS). Originálne kazety HP sú v súlade s príslušnými vyššie uvedenými smernicami EÚ. To znamená, že boli posúdené ako vyhovujúce platným požiadavkám na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en.