Program spoločnosti HP proti falšovaniu a podvodom (ACF) Program spoločnosti HP proti falšovaniu a podvodom (ACF)

Nahlásiť online

Spoločnosť HP vás pomáha chrániť pred falošným tlačovým spotrebným materiálom

Naučte sa, ako rozpoznať falzifikáty a čo robiť v prípade podozrenia

Nie ste si istí, či máte originálnu kazetu HP alebo Samsung?

Overte si ju kontrolou bezpečnostného štítku

Skontrolujte holografické prvky na štítkoch:

Ak nakláňate balenie spredu dozadu, symboly  a OK a √ by sa mali pohybovať OPAČNÝM smerom.

Ak nakláňate balenie zľava doprava, symboly a OK a √ by sa mali pohybovať ROVNAKÝM smerom.

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov
spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

Skontrolujte holografické prvky na štítkoch:

Ak nakláňate balenie spredu dozadu, symboly  a OK a √ by sa mali pohybovať OPAČNÝM smerom.

Ak nakláňate balenie zľava doprava, symboly a OK a √ by sa mali pohybovať ROVNAKÝM smerom.

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov
spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

Skontrolujte holografické prvky na štítkoch:

Ak nakláňate balenie spredu dozadu, symboly  a OK a √ by sa mali pohybovať OPAČNÝM smerom.

Ak nakláňate balenie zľava doprava, symboly a OK a √ by sa mali pohybovať ROVNAKÝM smerom.

*Štítok úplne vľavo predstavuje najnovšiu verziu bezpečnostného štítku HP. Ostatné štítky sú staršie verzie bezpečnostných štítkov
spoločnosti HP, ktoré môžu byť na niektorých trhoch stále platné.

Ďalšie možnosti kontroly

Overenie prostredníctvom QR kódu

Produkt overte jednoducho naskenovaním QR kódu na štítku pomocou smartfónu.

Požiadajte o kontrolu dodávky u zákazníka (CDI)

V prípade veľkej alebo stredne veľkej dodávky tlačového spotrebného
materiálu HP môžu zákazníci požiadať o jeho bezplatnú kontrolu
priamo vo vlastnej prevádzke.

Kontaktujte nás

Prečo by vás to malo zaujímať?

Falšované kazety sa môžu javiť ako skutočná alternatíva. Predstavujú
však vážne riziká a hrozby.

Falzifikátmi je ohrozená

Falzifikátmi je ohrozená

 • + Vaša tlačiareň

  Falšované kazety môžu spôsobiť poškodenie hardvéru tlačiarne HP LaserJet1, čo môže viesť k prestojom tlačovej infraštruktúry celej spoločnosti a narušeniu celých pracovných postupov.

 • + Vaša reputácia

  Výroba a distribúcia falšovaných produktov je nezákonná. Nákup falzifikátov teda môže priviesť vás a vašu organizáciu do kontaktu so sivým trhom, v ktorom môžu pôsobiť rozsiahle zločinecké syndikáty.

 • + Vaše pracovisko

  Falšované tonerové kazety môžu narušiť fungovanie vašej tlačiarne HP2. Tlačové systémy HP3 dokážu dodržať limity smerníc Blue Angel len pri použití originálnych tonerových kaziet HP.

 • + Naše prostredie

  V dôsledku často nízkej kvality tlače a jej nevyhnutného opakovania môžu falzifikáty veľmi pravdepodobne plytvať cennými zdrojmi, napríklad papierom alebo energiou.5,6 Tiež platí, že na konci svojej životnosti sa falzifikáty s najväčšou pravdepodobnosťou nerecyklujú.5

Uistite sa, že ide o originálne kazety HP

Kvalita

Konzistentne precízne výtlačky6

Udržateľnosť

Navrhnuté s ohľadom na planétu

Kvalita vzduchu v interiéri

Spĺňa emisné kritériá ekologickej značky3

Zabezpečenie

Zabezpečenie na prvom mieste

Vyhľadať a kúpiť originálne kazety HP

Najčastejšie otázky

Kedy ide o falzifikát?

Falšovaný alebo falošný tovar je produkt vyrobený tak, aby vyzeral presne ako originálny produkt. Toto sa zvyčajne dosahuje aplikáciou alebo použitím ochranných známok a dizajnu obalov originálneho produktu, čím sa porušuje ochranná známka daného produktu. Falzifikáty vytvárajú u zákazníkov dojem, že kupujú originálny tovar, zvyčaje za výrazne zľavnenú cenu. Falšované produkty sa často vyrábajú s úmyslom využiť vyššiu hodnotu napodobňovaného produktu.
 

Obchodovanie s falzifikátmi značkových produktov je vo väčšine krajín nezákonné a zakázané vrátane, okrem iného, Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Švajčiarska (CH).10
 

K falšovaniu spotrebného materiálu pre tlač zvyčajne dochádza, keď sa kazeta iného výrobcu ako HP (t. j. doplnená, repasovaná alebo klonovaná kazeta) určená pre tlačiareň HP predáva v neautorizovanom balení napodobňujúcom originálne balenie spoločnosti HP. Spotrebitelia často považujú to, čo nakupujú, za legitímne originálne produkty HP. Namiesto toho však dostávajú falzifikáty nižšej kvality alebo falzifikáty, ktoré častokrát nefungujú správne, napríklad predčasne zlyhávajú alebo poškodzujú tlačiarne.

Prečo si treba dávať pozor na falšované kazety?

Aj keď falzifikáty pôsobia ako originálne kazety HP, nedosahujú vysokú kvalitu, spoľahlivosť ani výťažnosť tlače, ktorú zákazníci očakávajú od originálnych produktov HP.
 

Používanie falšovaných kaziet môže predstavovať značné riziká. Medzi tieto riziká môže patriť podpriemerná kvalita tlače, nižšia výťažnosť strán, kazety, ktoré predčasne zlyhajú alebo vôbec nefungujú, a dokonca aj poškodené tlačiarne z dôvodu úniku atramentu alebo tonera, čo môže potenciálne znamenať ďalšie náklady na opravu alebo servis a prerušenie pracovných postupov.
 

Nedávna štúdia11 Organizácie pre európsku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ukazuje, že medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom predstavuje až 3,3 % svetového obchodu, čiže až 509 miliárd USD. V Európskej únii (EÚ) predstavuje falšovaný a pirátsky tovar až 6,8 % dovozu, čo je až 121 miliárd EUR. Správa tiež poznamenáva, že falšovanie spôsobuje spoločnostiam straty príjmov, čo vedie k priamym a nepriamym stratám pracovných miest a finančným stratám na strane vládnych inštitúcií.

Aký je rozdiel medzi falšovanými kazetami, kazetami zo šedého trhu, doplňovanými a repasovanými kazetami?

Nezamieňajte si falšovaný tovar a šedý trh s legitímne doplňovanými alebo repasovanými produktmi.
 

Šedým trhom, známym aj ako paralelný dovoz, sa označuje dovoz výrobkov značky HP do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)1 a Švajčiarska (CH) bez povolenia spoločnosti HP ako majiteľa značky. Obchodovanie na šedom trhu sa v krajinách EHP a Švajčiarsku považuje za porušovanie ochranných známok. Na upresnenie, cezhraničný predaj legitímnych produktov spoločnosti HP v EHP a Švajčiarsku sa za šedý trh nepovažuje. Šedý trh môže pre obchodníkov a zákazníkov predstavovať niekoľko rizík. Môže tiež slúžiť na maskovanie ďalších podvodných aktivít, napríklad falšovania alebo daňových podvodov.
 

Doplňovanie a repasovanie kaziet sa všeobecne považuje za legitímne podnikanie ak sú takéto produkty jasne prezentované. Príkladom legitímnej doplnenej kazety je kazeta, na ktorej je jasne uvedené, že ide o doplnenú kazetu, kazeta, na ktorej sa nezneužíva logo HP, ale používa sa na nej názov alebo značka spoločnosti, ktorá kazetu doplnila, a kazeta, ktorá všeobecne nezneužíva dizajn, názov atď. originálnej kazety HP. Upozorňujeme však, že balenie alebo predaj takýchto produktov spôsobom, ktorý uvádza zákazníkov do omylu, že kupujú úplne novú originálnu kazetu HP alebo produkt, ktorý je spojený so spoločnosťou HP alebo ňou schválený, ale nie je vyrobený spoločnosťou HP, alebo v prípade, že produkt používa duševné vlastníctvo spoločnosti HP bez súhlasu spoločnosti HP, môže predstavovať porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti HP alebo zákonov na ochranu spotrebiteľa, ako sú napríklad zákony o klamlivej reklame alebo nekalých obchodných praktikách.12

Ako môžu zákazníci zistiť, že používajú falšovanú kazetu?

Spoločnosť HP má veľmi vysoké štandardy kvality pre všetky svoje produkty vrátane spotrebného tlačového materiálu. Originálny spotrebný materiál HP sa všeobecne dodáva v neotvorených vysokokvalitných obaloch. Na falšovanú kazetu môžu upozorniť aj nasledujúce indikátory: bezpečnostný štítok HP na balení kazety nemá správne prvky; kazeta je dodaná v obale, ktorý bol pozmenený, je nízkej kvality alebo sa líši od obalov spoločnosti HP; kvalita tlače pri použití kazety je nízka alebo úplne nevyhovujúca.
 

Okrem toho môžu v prípade podozrenia na falšovanie požiadať o bezplatnú kontrolu (CDI) veľkej alebo stredne veľkej dodávky tlačových kaziet HP priamo vo svojich priestoroch.

Čo robí spoločnosť HP pre to, aby jej obchodní partneri distribuovali originálny tovar?

Spoločnosť HP podniká rôzne opatrenia, aby sa ubezpečila, že jej obchodní partneri sú spoľahlivým miestom na nákup. Spoločnosť HP napríklad systematicky kontroluje svojich partnerov, aby sa ubezpečila, že nemajú na sklade falzifikáty (audit na ochranu obchodných partnerov). Spoločnosť HP okrem toho vzdeláva svojich obchodných partnerov, ako môžu chrániť pred falšovaním seba aj svojich zákazníkov. Poskytuje im napríklad informácie o tom, ako môžu rozpoznať podozrivý tlačový spotrebný materiál, alebo uverejňuje aktuálne informácie o súčasnom vývoji v oblasti boja proti falšovaniu.

Vyhlásenia

 1. Prieskum spoločnosti Escalent z roku 2020 pre krajiny regiónu EMEA si objednala spoločnosť HP. Výsledky sú založené na 246 rozhovoroch s partnermi HP ServiceOne, ktorí majú minimálne 6-mesačné skúsenosti a vykonávali servis tlačiarní HP LaserJet používajúcich originálne kazety HP aj iných výrobcov v posledných 12 mesiacoch v 26 krajinách. Značky kaziet od iných výrobcov ako HP zahŕňali repasované, opätovne naplnené a klonované. Ďalšie informácie nájdete v dokumente www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf
 2. Štúdia o súlade s certifikáciou Blue Angel DE-UZ 205 na kvalitu vzduchu v interiéri z novembra 2019 vypracovaná spoločnosťou WKI pre spoločnosť HP: Testovalo sa 21 značiek napodobenín kaziet a päť značiek repasovaných tonerových kaziet kompatibilných s tlačiarňou HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw (CF410A, 411A, 412A, 413A) zakúpených v regiónoch EMEA, LA a NA. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/IAQnonhpWKI2019.
 3. Tlačový systém HP tvorí tlačiareň HP, papier HP a originálny spotrebný materiál HP. Pri uvedení tlačového systému na trh platili emisné kritériá podľa certifikácie Blue Angel DE-UZ 205 alebo skoršie verzie.
 4. Štúdia spoločnosti Four Elements Consulting z roku 2019 pre región EMEA vyhodnocujúca životný cyklus, v ktorej sa v ôsmich kategóriách vplyvu na životné prostredie porovnávali originálne čierne tonerové kazety HP 55A a 26A so vzorkou alternatívnych napodobenín. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Štúdia hodnotenia životného cyklu (LCA) využíva zistenia štúdie SpencerLab z roku 2019 objednanej spoločnosťou HP, v ktorej sa porovnávali originálne tonerové kazety HP LaserJet s dvomi značkami napodobenín tonerových kaziet, ktoré sa predávajú v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Ďalšie informácie nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf
 5. Štúdia spoločnosti InfoTrends z roku 2020 o recyklácii spotrebného materiálu v krajinách regiónu EMEA, ktorú objednala spoločnosť HP, je založená na priemerných výsledkoch vyplývajúcich z rozhovorov s 20 výrobcami repasovaných kaziet a predajcami klonovaných kaziet v 12 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends
 6. Štúdia organizácie SpencerLab o spoľahlivosti farebných kaziet z roku 2019 objednaná spoločnosťou HP porovnávala originálne farebné kazety HP LaserJet so šiestimi značkami kaziet od iných výrobcov ako HP vrátane repasovaných, opätovne naplnených a klonovaných kaziet, ktoré sa predávali v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Ďalšie informácie nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. Štúdia organizácie SpencerLab o spoľahlivosti čiernobielych kaziet z roku 2019 objednaná spoločnosťou HP porovnávala originálne kazety HP s 12 značkami kaziet od iných výrobcov ako HP vrátane repasovaných, opätovne naplnených a klonovaných kaziet, ktoré sa predávali v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky. Ďalšie informácie nájdete v dokumente www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
 7. Dostupnosť programu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/recycle.
 8. Tlačové systémy HP kancelárskej triedy zahŕňajú zariadenia triedy Enterprise a Managed s firmvérom FutureSmart 4.5 alebo novším, zariadenia triedy Pro, modely LaserJet 200 a vyššie, ako aj ich príslušné originálne tonerové kazety, kazety PageWide a atramentové kazety HP. Nezahŕňajú kazety HP s integrovanou tlačovou hlavou. Digitálne sledovanie kaziet v dodávateľskom reťazci, hardvér a prvky zabezpečenia balenia sa v jednotlivých krajinách môže líšiť v závislosti od produktového čísla (SKU). Ďalšie informácie nájdete na stránkach hp.com/go/SuppliesThatProtect a hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. Európska hospodárska oblasť zahŕňa členské štáty Európskej únie (europa.eu/european-union/about-eu/countries_sk) a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
 10. OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade (Trendy v obchode s falšovaným a pirátskym tovarom, Nezákonné obchodovanie), OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office.
 11. Závisí od krajiny/legislatívy.