Registrera dig nu

HP Instant Ink-abonnemang

HP Instant Ink-abonnemang

Abonnemang baseras på hur många sidor du skriver ut på en månad, inte hur mycket bläck eller toner som används. Abonnemanget inkluderar bläck eller toner, smidig leverans och förbetald återvinning.9

Registrera dig nu

 • Bläckabonnemang

 • Tonerabonnemang

Bläckabonnemang

Registrera dig nu

Rekommenderas
för hem

Rekommenderas
för småföretag

Skriv ut lite

Skriv ut sällan

Skriv ut ibland

Skriv ut ofta

Företagsutskrifter

18 kr

per månad

62 kr

per månad

82 kr

per månad

139 kr

per månad

279 kr

per månad

Upp till 10 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 50 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 100 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 300 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 700 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 15 sidor kostar endast 12 kr. Inkluderar en extra uppsättning patroner/kassetter

Bläckabonnemang

Registrera dig nu

Skriv ut lite

18 kr

per månad

Upp till 10 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr                                                              

Skriv ut sällan

62 kr

per månad

Upp till 50 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr                                                               

Skriv ut ibland

82 kr

per månad

Upp till 100 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr                                                               

Skriv ut ofta

139 kr

per månad

Upp till 300 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr                                                               

Företagsutskrifter

279 kr

per månad

Upp till 700 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 15 sidor kostar endast 12 kr. Inkluderar en extra uppsättning patroner/kassetter

Tonerabonnemang

Registrera dig nu

Rekommenderas
för företag

Skriv ut lite

Skriv ut sällan

Skriv ut ibland

Skriv ut ofta

Företagsutskrifter

29 kr

per månad

49 kr

per månad

169 kr

per månad

249 kr

per månad

319 kr

per månad

Upp till 50 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 100 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 400 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 15 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 800 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 20 sidor kostar endast 12 kr

Upp till 1 500 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 50 sidor kostar endast 12 kr

Tonerabonnemang

Registrera dig nu

Skriv ut lite

29 kr

per månad

Upp till 50 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Skriv ut sällan

49 kr

per månad

Upp till 100 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 10 sidor kostar endast 12 kr

Skriv ut ibland

169 kr

per månad

Upp till 400 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 15 sidor kostar endast 12 kr

Skriv ut ofta

249 kr

per månad

Upp till 800 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 20 sidor kostar endast 12 kr

Företagsutskrifter

319 kr

per månad

Upp till 1 500 sidor

 • Varje ytterligare uppsättning med 50 sidor kostar endast 12 kr

Byt eller avsluta abonnemanget när som helst7

Tryggt med flexibel och problemfri abonnemangstjänst.

Registrera dig nu

Värva en vän och ni får båda Instant Ink under 1 månad10

Alla HP Instant Ink-kunder kan värva andra till tjänsten genom att använda sin unika värvningskod eller värvningslänk. För varje vän som registrerar sig för HP Instant Ink belönar vi er båda med Instant Ink under 1 månad.10

 

Se din HP Instant Ink-kontrollpanel för mer information.

Registrera dig nu

Behöver du
expertråd?

Ring oss för support: 085 199 2319

Friskrivningsklausuler

 1. Påstående om besparingar (bläck): Baserat på den månatliga prenumerationskostnaden för HP Instant Ink 700-sidorsplanen utan köp av ytterligare siduppsättningar jämfört med kostnaden per sida (CPP) för utskrift av ISO/IEC 24711-sidor på de flesta HP, A4-färgbläckstråleskrivare och MFP: er. Jämförbara skrivare prissätts till eller under den dyraste HP Instant-Ink-berättigade skrivaren i varje land med lokal valuta. Försäljningspriser inte beaktade för denna studie. Genomsnittlig CPP per land används för att bestämma procentuell besparing jämfört med CPP för HP Instant Ink. HP Ink Advantage-skrivare, skrivare som säljs genom kontrakt och andra skrivare som endast använder XL-kassetter, är undantagna på grund av en icke-standardiserad hårdvaru- och förbrukningsvarumodell. Keypoint Intelligence-studie beställd av HP. Skrivare valda efter marknadsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
 2. Mindre förpackningsmaterial: jämfört med köp och distribution av samma HP-bläckpatroner i butik utan abonnemang. Baserat på en livscykelbedömning under 2020 utförd av Four Elements Consulting, på uppdrag av HP.
 3. Automatisk leverans: Skrivare behöver vara direktanslutna till internet för att delta i programmet. Internetåtkomst säljes separat.
 4. Få aldrig slut på bläck eller toner: baserat på användning av abonnemang, internetanslutning med en kompatibel HP-skrivare, giltig betalningsmetod, e-postadress och en leveranstjänst i ditt område.
 5. HP Smart-appen: kräver att HP Smart-appen laddas ned. Se www.hp.com/go/mobileprinting för information om lokala utskriftskrav. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas. Abonnemanget kanske inte är tillgängligt i alla länder. Mer information finns på www.hpinstantink.com. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns där appar laddas ned. Faxfunktionerna är endast avsedda för att skicka fax. HP Smart Advance är inte tillgängligt i alla länder. Mer information finns på www.hpsmart.com.
 6. Det hållbara alternativet: www.hp.com/go/sustainableimpact
 7. Byta eller avsluta när som helst: Byt plan eller avbryt planen när som helst online.Om du bestämmer dig för att säga upp Hp Instant Ink -planen kan du återgå till att använda originalpatronerna HP Standard eller XL. Planuppgraderingar gäller direkt och debiteringen sker retroaktivt eller under nästkommande betalningsperiod, beroende på vad användaren har valt. Nedgradering av planen eller uppsägning av tjänsten träder i kraft efter den sista dagen av den aktuella betalningsperioden. Gå till hpinstantink.com/terms för fullständig information.
 8. Femstjärniga recensioner: Keypoint Intelligences-studie från april 2021, på uppdrag av HP, baserad på en forskningsundersökning av offentligt tillgänglig information per 2021-04-30. Recensionerna gavs för Instant Ink-abonnemang både för konsumenter och företag. Mer information finns på www.keypointintelligence.com/HPInstantInkReviews .
 9. Återvinning: programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP-originalpatroner/-kassetter är för närvarande tillgänglig i över 60 länder, territorier och regioner i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika via programmet HP Planet Partners. Mer information finns på hp.com/recycle.
 10. Värva-en-vän: Kunden är ansvarig för eventuella extraavgifter och tillämpliga skatter under tjänstens kostnadsfria period. Erbjudandet är giltigt i de länder (”deltagande land”) där (i) tjänsten HP Instant Ink tillhandahålls och (ii) värva-en-vän-programmet (Refer-a-Friend, RAF) är aktuellt, under förutsättning att både den befintliga kunden och den värvade kunden uppehåller sig i deltagande länder. Erbjudandet kan variera beroende på land och/eller datum. Måste vara över 18 år. Om tjänsten inte avslutas på hpinstantink.com debiteras en månadsavgift baserat på valt abonnemang plus skatter och eventuella/tillämpliga extra avgifter från ditt kontokort vid slutet av kampanjperioden. För befintliga kunder som värvar till HP Instant Ink är endast kvalificerade värvade (enligt definitionen i villkoren för HP Instant Ink) berättigade till den kostnadsfria tjänst som erbjuds via värva-en-vän-programmet, jämbördigt med det då aktuella abonnemanget som valts. Det finns ingen gräns för hur många kostnadsfria månader befintliga kunder kan tjäna med värva-en-vän-programmet. Värvade kunder måste använda en värvningslänk eller -kod för att aktivera registreringen, begränsat till en (1) värvningslänk/-kod per skrivare. Det krävs ett konto för HP Smart och ett för HP Instant Ink och att villkoren för HP Instant Ink-tjänsten godkänns. Erbjudandet kan inte lösas in mot kontanter om det inte krävs enligt lag. Programerbjudandet kan kombineras med andra erbjudanden från HP – mer information finns i villkoren för värva-en-vän-programmet. Kräver kompatibel skrivare, onlineregistrering, giltig betalningsmetod, e-postadress och internetanslutning till skrivaren.
 11. Påstående om besparingar (toner): Baserat på den månatliga prenumerationskostnaden för HP Instant Ink monokrom tonertjänst med 1500-sidor planen utan köp av ytterligare siduppsättningar, jämfört med kostnaden per sida för att skriva ut ISO/IEC 24711-sidor på de flesta HP A4 monokroma laserskrivare och MFP-enheter i sin klass. Jämförelseskrivare prissätts till eller under den dyraste HP Instant Ink-berättigade laserskrivaren i varje land med lokal valuta, årligen. Försäljningspriser beaktas inte i denna studie. Genomsnittskostnaden per sida per land användes för att bestämma procentuell besparing jämfört med kostnaden per sida för HP Instant Ink. HP-skrivare som använder original, standardkapacitet, integrerade tonerkassetter (toner och trumma i en kassett) ingick i jämförelsen. XL-kassetter och skrivare som säljs genom avtal undantas på grund av icke-standardiserad maskinvara och förbrukningsmaterialmodell. Årlig studie från Keypoint Intelligence beställd av HP. Skrivare valda efter marknadsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker. www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.