Kontakta oss

HP Services

Få verksamhetskritisk expertis, insikter, lösningar och förbättrade IT-möjligheter. Med HP Services kan du optimera dagens föränderliga arbetsplats med de bästa enhetstjänsterna i sin klass.

Accelererar ditt företags omvandling
med effektfulla och stärkande IT-tjänster

Konfigurera

Levererar fantastiska enhetsupplevelser för anställda från dag ett med tjänster för konfigurering, implementering och automatisk installering.

Korrigera

Hjälp IT-teamet att lösa problem snabbt, samt implementera snabba reparationer eller utbyten var som helst.

Skydda

Förstärk den första försvarslinjen för ditt företag med HP Wolfs säkerhetslösningar för enheter som skyddar både medarbetare, enheter och data.

Optimera

Förutse, identifiera och lös problem genom att använda informationsinsamling och automatisering för mer insyn och kontroll över problem innan de påverkar verksamheten.

Samarbeta

Få bättre insikter om upplevelsen och användningen av mötesutrymmen samt hårdvaruövervakning och varningar i realtid med snabb support som gör allt för att dina samarbetsutrymmen ska fungera som bäst.

Förnya

Fasa ut enheter vid slutet av dess användning på ett säkert och ansvarsfullt sätt med tjänster som erbjuder alternativ som gynnar både ditt företag och miljön.

Ta vara på resultaten från prediktiv
analys som alltid finns till hands

Förhindra enhetsproblem med HP TechPulse – plattformen bakom många HP-tjänster. Säker, molnbaserad och AI-driven. Insikter som vägleder många smarta beslut.

Friskrivningsklausuler

Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.