Bärbara datorer och 2-i-1-enheter
för företag

HPs bärbara företagsdatorer – för de som vill
uppnå mer.

 

Lösningar som leder ert företag framåt

Bärbara HP Elite-datorer

Några av de tunnaste och lättaste bärbara datorerna

Bärbara ZBook-datorer

Hög prestanda för tekniska och kreativa yrkesverksamma.

Bärbara HP ProBook-datorer

En prisvärd dator som är förbättrad med säkerhetsfunktioner och hållbarhet i företagskvalitet

Bärbara HP Essential-datorer

Arbeta mobilt med de tunna, lätta och tåliga Essential-datorerna

1. Den ultraljusa skärmen kräver en FHD-skärm med 650 nit (tillval) som måste konfigureras vid köptillfället.
2. HP Sure View integrerat sekretessfilter är en tillvalsfunktion som kräver en FHD-skärm med 650 nit och som måste konfigureras vid köptillfället.
3. HP popup-kamera för bättre integritetsskydd finns endast på icke-pekskärmar med en HD- eller IR-kamera och måste installeras på fabriken.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting som nämns häri ska anses utgöra någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.