Vi siktar på att vara det mest hållbara och

rättvisa teknikföretaget.

Här är den. HPs hållbarhetsrapport 2021

Vår vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla överallt. Vi har rapporterat om hållbarhet sedan 2001.  Se hur det går för oss.

RAPPORT

SAMMANFATTNING

pounds (drygt 816 000 kg) havsbunden plast har använts i HP-produkter, sedan 2016.

Det är mer än 65 miljoner flaskor.

LÄS MER

ÅTERVINNING

Vårt mål är att accelerera digital rättvisa

för 150 miljoner människor före 2030.

LÄS MER

Arbetare som har fått ta del av

empowerment-program för arbetare till 2030.

LÄS MER

Framtagning av branschens mest hållbara sortiment.

Med våra produkter och lösningar driver vi utvecklingen mot en cirkulär

ekonomi med nettonoll koldioxid.

LÄS MER

Över 50 produkter har lanserats med havsbunden plast i produktlinjerna Elite, Pro, Z,

Chromebook Enterprise och Pavilion.

HP är en 2021 ENERGY STAR Partner of the Year, med 664 ENERGY STAR-

certifierade personal systems-produkter – mer än någon annan tillverkare.2

Nettonoll växthusgasutsläpp i

HPs värdekedja till 2040.

Koldioxidneutralitet för tillverkning av patroner och kassetter till 2030.

LÄS MER

Koldioxidavtryck

Vårt koldioxidavtryck (44 890 100 ton CO2e) minskade med 4 % jämfört med 2019, drivet av en minskning i utsläpp i samband med produkttransport, pendling och anläggningar.

LÄS MER

Vattenavtryck

Vårt vattenavtryck minskade till 209 097 000 kubikmeter, 11 % mindre än 2019, driven av en minskning i indirekt förbrukning i samband med användning av HP-produkter och minskad vattenförbrukning i vår leverantörskedja.

LÄS MER

HP vill skapa positiv och långvarig förändring

Vår planet

Omvandling av vår verksamhet för en cirkulär, nettonollframtid. 

LÄS MER

Människor

Vi kämpar för värdighet, respekt och för att stärka människor överallt.

LÄS MER

Samhälle

Vi investerar där vi bor, arbetar och är verksamma, genom att hjälpa människor att blomstra genom större jämställdhet, möjligheter och hållbarhet.

LÄS MER

mest ansvarstagande företaget i USA. 

Vårt 80 år långa åtagande för hållbar utveckling är bara början.

ÅRSREDOVISNING

Hållbarhetsrapport 2021

Se milstolpar i våra senaste resultat.

LÄS MER

STRATEGI

Hållbarhetsstrategi

Vi skapar teknik som gör livet bättre för alla, överallt – varje person, varje organisation, varje lokalsamhälle runt om i världen.

LÄS MER

UTMÄRKELSER

Priser och utmärkelser

Vi har blivit framhållna som ett av världens mest hållbara företag. 

LÄS MER

SÄKERHETSDATABLAD (SDS)

SDS och batteritestsammanfattningar

Materialsäkerhetsinformation som fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper, regler och hanteringsrekommendationer.

LÄS MER

Referens

Sustainability Bond Framework

Upptäck hur HP använder obligationsavkastning i samband med hållbarhetsarbete.

LÄS MER

Vanliga frågor och svar

Fotnoter och ansvarsfriskrivningar


*“Ledarskap” avser direktörsnivå och högre på HP. Vi förväntar oss att könsidentitet kommer att förbli ett viktigt ämne i många delar av världen. I framtiden kan HP ta med mer data i beräkningen och de som identifierar sig som kvinna kommer att räknas mot jämställdhetsmålet 50/50.


1. HP Pavilion är vår första produktlinje av bärbara datorer för privatpersoner med havsbunden plast.

 

2. Per februari 2021.


3. Enligt HPs internanalys av bildskärmar som fanns på marknaden i september 2020. 85 % av skärmens återanvända plast består av 5 % havsbunden plast efter vikt.

4 Baserat på HPs interna analyser. Tyget är gjort av återvunna PET-flaskor. Utsidan av produkten består av 70 % återvunna material. Insidan och utsidan består av 25 % återvunna material, motsvarande tio plastvattenflaskor på ca 480 ml. 

5. Tillverkad av 96 % material från återvunna plastflaskor.

6. Procentandelen återvunnet plastinnehåll baseras på definitionen som fastställts i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden.