HÄMTA RAPPORTEN

                   

Teknik som accelererar digital jämlikhet

Vi vill göra åtkomsten till utbildning, hälso- och sjukvård samt ekonomiska möjligheter jämlikare så snabbt som möjligt för dem som traditionellt sett utesluts, så att de kan delta och utvecklas i en digital ekonomi.

Överbrygga dendigitala klyftan

Under 2022 samarbetade Aspen Institute med HP för att skapa Digital Equity Accelerator – ett initiativ som stöttar ideella organisationer som arbetar för att uppfylla behoven hos underbetjänade samhällen som påverkas av den digitala klyftan. Under det första året valdes sju icke-statliga organisationer i Indien, Marocko och USA för att delta i det fyra månader långa programmet.

Läs mer

Överbrygga dendigitala klyftan

Under 2022 samarbetade Aspen Institute med HP för att skapa Digital Equity Accelerator – ett initiativ som stöttar ideella organisationer som arbetar för att uppfylla behoven hos underbetjänade samhällen som påverkas av den digitala klyftan. Under det första året valdes sju icke-statliga organisationer i Indien, Marocko och USA för att delta i det fyra månader långa programmet.

Läs mer

Översikt av framgångarna 2022

Samarbeten och program för framtiden

Digital Equity Accelerator

I samarbete med Aspen Digital hoppas vi att Digital Equity Accelerator når miljontals människor till 2030.

Så här långt har vi kommit:

 • Programmets medverkande 2022 inkluderar två marockanska organisationer som driver framsteg för kvinnor – Douar Tech och eStem Morocco.
 • Under det första året valdes sju icke-statliga organisationer i Indien, Marocko och USA ut för det fyra månader långa programmet, inklusive eSTEM Morocco.

Läs mer

Digital jämlikhet för Ukraina

Vi inser hur allvarligt det har påverkat människors digitala jämlikhet att tvingas flytta från sina hem 2022 och 2023, och har därför donerat mer än 76 000 bärbara datorer, till ett värde över 30 miljoner USD, i samarbete med Global Business Coalition for Education.

Så här långt har vi kommit:

 • HP Foundation bidrog med över 3,3 miljoner USD till lokala icke-statliga organisationer för stöd till flyktingar och hjälpaktioner, samt även till kontoret för FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och UNICEF.
 • HP Foundation och HP-medarbetare gav mer än 500 000 USD i stöd till UNHCR, UNICEF och tjugo andra icke-statliga organisationer för att hjälpa Ukraina.

Läs mer

NABU

NABU arbetar för att lösa den globala läskunnighetskrisen, så att alla barn kan lära sig läsa och nå sin fulla potential. NABU skapar kulturellt relevanta berättelser på olika modersmål, effektivare och i en större skala än som någonsin gjorts tidigare.

Så här långt har vi kommit:

 • 4,6 miljoner barn har betjänats
 • 2 500 varumärkesambassadörer har utbildats 
 • 60 lokala konstnärer och illustratörer har utbildats 
 • Två HP NABU Creative Labs har lanserats i Kigali och Miami

Läs mer

Girl Rising

Girl Rising använder kraftfullt historieberättande för att ändra världens värdering av flickor och deras utbildning.

Så här långt har vi kommit:

 • Sedan 2019 har vårt samarbete med Girl Rising utrustat över 14,4 miljoner elever och lärare i Indien, Nigeria och USA med en ny, inkluderande kursplan och innovativa tekniklösningar.
 • Girl Risings samarbete med Slam Out Loud fokuserar på att använda konst för att skapa färdigheter inom kommunikation, kritiskt tänkande och empati bland barn i missgynnade samhällen.

Läs mer

1M Teachers

1M Teachers understöder en stor mängd högutbildade och engagerade utbildningsförändrare som ska leda förbättringar på gräsrotsnivå i sina samhällen.

Så här långt har vi kommit:

 • I samarbete med 1M Teachers har vi uppnått 1,3 miljoner accelerationer
 • HP samarbetar med 1MT för att leverera Blackbelt och Mentor A Teacher (MAT)-program i Nigeria och Kenya.
 • Programmen syftar till att tillhandahålla professionell utveckling för utbildare som uppgraderar sin kompetens för att leverera högkvalitativ utbildning till sina elever.

Läs mer

HP LIFE

HP LIFE hjälper människor att förbättra sin kompetens att ge dem åtkomst till kostnadsfri, tillgänglig utbildning i IT- och affärsfärdigheter på åtta olika språk. Det är även en anpassningsbar utbildningsresurs som används på plats av lärare, utbildare och mentorer.

Så här långt har vi kommit:

 • Över 1,9 miljoner onlinekurser har hållits på åtta olika språk
 • 731 000 deltagare har registrerats sedan 2016
 • Fler än 200 länder och områden världen över

Läs mer

Fortsatta investeringar

Utbildning

Våra utbildningsprogram och digitala utbildningsinitiativ är till för att ge åtkomst och möjligheter till människor världen över.

Läs mer

Berättelser om hur HP gör skillnad

Ekonomiska möjligheter

Vi använder våra investeringar och inköp av HP-teknik och -produkter för att bredda ekonomiska möjligheter och hjälpa unga och missgynnade att utveckla sina färdigheter.

Läs mer

Berättelser om hur HP gör skillnad

Hälso- och sjukvård

Data från Prensilia SRL, OT4 Orthopadietechnik GmbH och Glaze Prostetics.
Vi expanderar digital hälsojämlikhet genom att prioritera klinikers och patienters behov samt öka åtkomsten till avancerad medicinsk teknik.

Läs mer

Berättelser om hur HP gör skillnad