HÄMTA RAPPORTEN

                   

Respekt för mänskliga rättigheter

                   

i vår verksamhet

Vi skapar en kultur av jämlikhet och delaktighet inom HP, där mångfald eftersträvas, och där mänskliga rättigheter förstås och respekteras.

Mer mångfald i vår leverantörskedja

Vi samarbetar med mångfaldiga leverantörer, såsom RLA Engineering, för att stärka representationen av svarta/afroamerikaner i vår globala distributionskedja. Samarbeten som dessa bidrar även till våra ansträngningar för att aktivt motarbeta rasism och använda vår plattform för att verka för positiv förändring.

Läs mer

Översikt av framgångarna 2022

Bättre förutsättningar för anställda

Vi uppmuntrar anställda genom att säkerställa att de är medvetna om sina grundläggande mänskliga rättigheter, vilket hjälper dem att söka bredare karriäralternativ samt förbättra sin livskvalitet och sitt välbefinnande.

Läs mer

Berättelser om hur HP gör skillnad

Kultur med inkludering och tillhörighet

Vi har ett starkt engagemang för att hjälpa varenda medarbetare att känna att de hör hemma i en fullt inkluderande gemenskap.

Läs mer

Berättelser om hur HP gör skillnad

HP räknas som en ledare när det gäller jämlikhet för HBTQ+-personer på arbetsplatsen, av The Human Rights Campaign

Så här utvecklas vår personal på jobbet

Personligt anpassad utveckling

Vår sociala utbildningsplattform låter anställda integrera utveckling och utbildning i sina dagliga scheman. 

Ledarutveckling

Varje år välkomnar mer än 100 HP-ledarskapsutvecklingsprogram och experimentella workshops nästa generation av ledare.

Ökade digitala färdigheter

Initiativ som den digitala läs- och skrivkunnighetskampanjen Speak Digital hjälper anställda att hålla sig à jour med innovation inom teknik och kundupplevelser.

Berättelser om hur HP gör skillnad

HPs arbetsgrupp för etnisk jämlikhet och social rättvisa arbetar för att öka möjligheter

Läs mer

Vill du veta mer?

HPs policy för mänskliga rättigheter

Standarder

Vi respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt andra internationella riktlinjer.

PDF

HPs deklaration om transparens gällande modernt slaveri

Deklaration

Det krävs uthållighet, ständig granskning och fortsatt förbättring för att bekämpa modernt slaveri.

PDF

Ansvarsfull leverantörskedja

Standarder

De obevekliga standarderna för uppförande och etiska operationer som våra leverantörer och partner måste följa.

PDF

HPs resurser för återvinnare

Referens

Information för våra återvinningspartner

PDF

HPs leverantörer av elektronikåtervinning

Referens

Vår lista över verifierade återvinningsleverantörer som uppfyller lämpliga standarder för återvinning, återanvändning och nedmontering av hårdvara och elektronik.

PDF

Rapporter

Letar du efter något annat?

Vill du samarbeta med HP?

Läs mer

Frågor om hållbarhet?

Läs mer

Friskrivningsklausuler
  1. Detta ersätter och utökar vårt tidigare mål om att utveckla kompetensen hos och förbättra välfärden för 500 000 fabriksanställda till 2025, sedan början av 2015. Före 2020 omfattade dessa data endast anställda hos tillverkningsleverantörer. 2020 utökade vi programmet till att även omfatta anställda hos icke-tillverkningsleverantörer och produktionsanläggningar som styrs av HP.

  2. Varje år deltar HPs anställda i en undersökning som kallas Voice Insight Action (VIA) för att hjälpa oss förstå de anställdas allmänna engagemang, inklusive deras känsla av tillhörighet i företaget.

  3. Som en procentandel av amerikansk personal med titeln direktör, tidigare kallad vice ordförande.

  4. ”Ledarskap” definieras som direktörsnivå och högre på HP.

  5. Uppgifterna avser antalet svarande i HPs medarbetarenkät VIA 2020, 2021 och 2022 som instämde eller i hög grad instämde med varje påstående.

  6. Per 31 oktober 2022.