POBIERZ RAPORT

                   

Kształtowanie przyszłości Ziemi

Podjęcie pilnych i zdecydowanych działań w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto w całym naszym łańcuchu wartości, oddawanie lasom więcej niż im zabieramy oraz wprowadzanie innowacji w naszych produktach i usługach na rzecz bardziej obiegowej gospodarki.

Praca na rzecz przeciwdziałania wylesianiu

Brazylijski las atlantycki, niegdyś drugi co do wielkości las na świecie, zniknął w prawie 90%. Obecnie przechodzi odbudowę drzewostanu w wyniku działań lokalnych organizacji, w tym Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), przy wsparciu HP we współpracy z World Wildlife Fund (WWF).

Zdjęcie: © Jodi MacDonald / WWF-US

Przeczytaj

Zobacz

Monitorowanie naszych celów

Uznanie dla naszego wkładu

Firma HP uzyskała od CDP potrójną ocenę „A” za przejrzystość i działalność w zakresie ochrony klimatu, lasów i zasobów wody przez cztery kolejne lata, a także została uznana za lidera zaangażowania dostawców.

Więcej informacji

Postępy w skrócie

Emisja dwutlenku węgla

Ślad węglowy HP w 2022 r. wyniósł 26 899 500 ton CO2e, o 18% mniej niż w 2019 r.

Więcej informacji

Mniejszy ślad węglowy, większa wydajność

Zrównoważony rozwój naszej działalności

Nasze wielopłaszczyznowe podejście dotyczy zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zużycia energii, produkcji odpadów i zużycia wody w całej naszej działalności.

Więcej informacji

Gospodarka obiegowa

Klienci poddali recyklingowi ponad miliard wkładów drukujących w ramach programu recyklingu HP Planet Partners10.

Gdy klienci prowadzą recykling w ramach HP Planet Partners, nasze usługi recyklingu w obiegu zamkniętym pomagają wykorzystać zwrócone materiały przy produkcji nowej generacji produktów.

Więcej informacji

Gospodarka obiegowa

Klienci poddali recyklingowi ponad miliard wkładów drukujących w ramach programu recyklingu HP Planet Partners10.

Gdy klienci prowadzą recykling w ramach HP Planet Partners, nasze usługi recyklingu w obiegu zamkniętym pomagają wykorzystać zwrócone materiały przy produkcji nowej generacji produktów.

Więcej informacji

Wymowne historie