Każdy wydruk to działanie na rzecz ochrony lasów i przywracania zasobów leśnych

Forest First i HP+

Oznacza to, że przy każdej wydrukowanej stronie, bez względu na markę papieru, HP inwestuje w ochronę, przywrócenie lub odpowiedzialne zarządzanie lasami poprzez współpracę z wiarygodnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska, które są uznanymi ekspertami w dziedzinie ekosystemów leśnych.

 

W ramach programu Forest First obliczamy strony i wykorzystujemy najlepszą dostępną wiedzę dotyczącą lasów, aby kierować nasze inwestycje w najbardziej krytyczne ekosystemy leśne na świecie w celu zrównoważenia papieru wykorzystanego do drukowania, który być może nie był produkowany w odpowiedzialny sposób.

 

Program Forest First jest dostępny wyłącznie z drukarkami HP+.

Aktualne inicjatywy HP dotyczące ochrony lasów

Więcej lokalizacji, kolejne projekty

Zastrzeżenia

HP we współpracy z partnerami — WWF i Arbor Day Foundation — zarządza, przywraca i chroni lasy na całym świecie w ramach różnego rodzaju projektów. Dzięki HP+ każdy wydruk — bez względu na markę papieru — jest uwzględniany w inicjatywie HP Forest Positive Framework, aby zminimalizować ryzyko związane z wylesianiem. Papier marki HP jest produkowany z drewna uzyskiwanego z certyfikowanych i zarządzanych w sposób odpowiedzialny obszarów leśnych lub z surowców wtórnych.  W przypadku papierów innych marek HP inwestuje w projekty przywracania lasów, ochrony lub zarządzania w najważniejszych regionach, takich jak Brazylia, aby zrównoważyć wykorzystanie papieru pozyskanego w sposób nieodpowiedzialny przez użytkowników rozwiązań HP+. Aby dowiedzieć się więcej na temat programów współpracy HP w celu ochrony lasów, odwiedź stronę https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/q-a-hp-and-wwf-team-up-to-conserve-forests.