Każdy wydruk to działanie na rzecz ochrony lasów i przywracania zasobów leśnych

Forest First i HP+

Dzięki temu każdy wykonany wydruk, bez względu na markę papieru, umożliwia HP współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony lasów i przywracania zasobów leśnych na poziomie odpowiadającym zużyciu papieru do drukowania.

 

W ramach programu Forest First określamy liczbę wydruków i wykorzystujemy naukowo obliczone wartości określone przez WWF w celu realizowania inwestycji dotyczących najważniejszych ekosystemów leśnych. Ma to na celu zrównoważenie zużycia papieru, którego nie pozyskano w sposób odpowiedzialny.

 

Program Forest First jest dostępny wyłącznie z drukarkami HP+.

Aktualne inicjatywy HP dotyczące ochrony lasów

Więcej lokalizacji, kolejne projekty

Zastrzeżenia

Forest First: Dzięki HP+ każdy wydruk — bez względu na markę papieru — jest uwzględniany w inicjatywie HP Forest Positive Framework, aby zminimalizować ryzyko związane z wylesianiem.  Papier marki HP jest produkowany z drewna uzyskiwanego z certyfikowanych i zarządzanych w sposób odpowiedzialny obszarów leśnych lub z surowców wtórnych.  W przypadku papierów innych marek HP inwestuje w projekty przywracania, ochrony lub odbudowy w najważniejszych regionach, takich jak Brazylia, aby zrównoważyć wykorzystanie papieru pozyskanego w sposób nieodpowiedzialny przez użytkowników rozwiązań HP+.