Przyłącz się do

odtwarzania lasów

Celem HP jest osiągnięcie dodatniego bilansu wpływu na ekosystemy leśne do 2030 roku — dzięki naszemu zaangażowaniu w ochronę środowiska chcemy odtwarzać więcej lasów, niż jest ich zużywanych w wyniku drukowania przez użytkowników naszych rozwiązań.

Zobacz las i drzewa

Lasy mają kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu, ale prawie połowa lasów na świecie jest zagrożona . Nasze podejście do ochrony lasów wykracza poza sadzenie drzew — obejmuje partnerstwo z uznanymi organizacjami ekologicznymi, projektowanie produktów i usług w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz udostępnianie narzędzi do bardziej odpowiedzialnego drukowania.

Innowacyjne produkty

Czynimy zrównoważony rozwój kluczową częścią naszego procesu projektowania i opracowujemy rozwiązania, które skutkują mniejszą ilością odpadów lub zawierają więcej materiałów pochodzących z recyklingu.

Więcej informacji

Partnerstwo dla lasów

Współpracujemy z uznanymi organizacjami non-profit w zakresie opartego na nauce podejścia do ochrony lasów.

Więcej informacji

Drukowanie sprzyjające lasom

Pomagamy Tobie podjąć działania, dostarczając narzędzi do redukcji odpadów, recyklingu czy selekcji produktów.

Więcej informacji

Przy pomocy WWF obliczamy ślad papieru dla milionów drukarek HP i zobowiązujemy się do przywrócenia lasów o takiej samej wielkości lub większych do 2030 roku1.

Po pierwsze dzięki HP+ pomagasz w przywracaniu lasów

Wybierz drukarkę HP+, aby pójść o krok dalej. Dla każdej strony wydrukowanej dzisiaj w systemie HP+ podejmujemy równoważne działania mające na celu zalesianie i ochronę lasów2

Więcej informacji

Chcesz działać razem z nami?

Poznaj innowacyjne produkty i rozwiązania HP, które odtwarzają lasy.

Drukarki HP+
 

Dzięki HP+ każda wydrukowana2 strona oznacza zasadzanie i ponowne zalesianie lasów. Niezależnie od marki papieru użytego do drukowania za pomocą produktów HP+ firma HP inwestuje w ochronę lasów poprzez współpracę z organizacjami ekologicznymi.

Więcej informacji

Papier HP
 

Wszystkie papiery marki HP są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny (preferujemy certyfikat FSC©3) i zarządzane w sposób zrównoważony lub pochodzą z recyklingu.

Więcej informacji

HP Instant Ink + papier HP

Już nigdy nie zabraknie papieru lub atramentu4. Zamów subskrypcję usługi dostarczania papieru HP z certyfikatem FSC©5.

Więcej informacji

Usługi MPS neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla
 

Pierwsza tak wszechstronna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla oferta usług druku zarządzanego6. Firma HP pomaga zoptymalizować zachowania związane z drukowaniem w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całej sieci, a następnie wykorzystuje wysokiej jakości środki kompensacyjne w programach obejmujących regenerację lasów.

Więcej informacji

HP EcoFFICIENT® 187
 

Niski wpływ, wysoka wydajność. Niższa gramatura w porównaniu ze standardowym papierem 80 g/m2 zwiększa efektywność drukowania, wysyłki, przechowywania i utylizacji.

Więcej informacji

Opakowania produktów HP

Od 2020 roku papierowe opakowania HP do drukarek domowych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, komputerów i monitorów pochodzą z recyklingu lub z certyfikowanych źródeł8.

Więcej informacji

Twój poradnik drukowania sprzyjającego lasom 

Oto rzeczy, o których należy pamiętać podczas drukowania w domu lub w biurze.

Używaj papieru pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł

Szukaj znanych certyfikatów gospodarki leśnej, takich jak preferowany przez nas Forest Stewardship Council® (FSC®) lub Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Certyfikaty te są zgodne z surowymi normami, w tym z zasadą kontroli pochodzenia produktu, która zapewnia, że drogę papieru można prześledzić aż do lasu, z którego został pozyskany.

Drukuj dwustronne

Drukuj dwustronnie, gdy tylko jest to możliwe, ustawiając w swoich drukarkach druk dwustronny jako domyślny.

Kupuj drukarki z funkcją „pull-printing”

„Wydruki wyciągane” (ang. pull-printing) w przypadku drukarek biurowych zapewnia, że zadanie drukowania może być zwolnione tylko wtedy, gdy użytkownik jest obecny przy drukarce, co zmniejsza stosy zapomnianych wydruków.

Zdigitalizuj dokumentację papierową

Użyj bezpłatnej aplikacji mobilnej HP Smart, aby zdigitalizować dokumentację papierową i inne treści. (Apple, Google play)

Nie marnuj papieru na ponowne wydruki

 Wyjątkowa jakość druku dzięki oryginalnym tonerom HP może pomóc w zredukowaniu ilości odpadów w porównaniu z wkładami z tonerem innych marek9.

Wybierz usługi druku z certyfikatem neutralności emisji dwutlenku węgla

HP oferuje pierwszą na naszej planecie kompleksową i certyfikowaną pod względem neutralności emisji dwutlenku węgla usługę druku zarządzanego, pomagając organizacjom osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem i zmniejszyć ślad węglowy ich firm6.

Działamy wspólnie

Firma HP współpracuje z naukowcami i ekspertami z globalnych organizacji non-profit, aby pomóc chronić i ponownie zalesiać lasy na całym świecie.

Arbor Day
Foundation

Firma HP współpracuje z Arbor Day Foundation, aby pomóc w zwalczaniu skutków zmian klimatycznych na całym świecie poprzez projekty odtwarzania lasów.

Conservation International

CI i HP inwestują w ochronę i ponowne zalesianie lasów, aby zapewnić zdrową, produktywną planetę dla ludzi, przyrody i różnorodności biologicznej.

World Wildlife
Fund®

WWF i HP inwestują w około 400 000 hektarów lasów — obszar równy pięciokrotności powierzchni Nowego Jorku — aby osiągnąć znaczące rezultaty dla przyrody, klimatu i społeczności.

Forest Positive w działaniu

Dążymy do tego, by stać się firmą Forest Positive, czyli o dodatnim bilansie wykorzystania lasów, wykraczając poza sadzenie drzew i pozyskiwanie włókien ze zrównoważonych źródeł. Nasze projekty obejmują odtwarzanie, ochronę i odpowiedzialne gospodarowanie lasami.

Ochrona

Naszym celem jest pomoc w ochronie istniejących lasów, wzmocnienie różnorodności biologicznej i zachowanie usług ekosystemowych. Odbywa się to poprzez inwestycje w ochronę lasów i budowanie bardziej zrównoważonej oferty produktów.

Zarządzanie

W ramach naszego podejścia współpracujemy z organizacjami non-profit w celu zmniejszenia wpływu na lasy poprzez pomoc w dbaniu o równowagę pomiędzy dobrem lasów a działalnością człowieka. Praca ta uwzględnia potrzeby społeczności, które są bezpośrednio uzależnione od lasów.

Odtwarzanie

HP stara się pomóc w przywróceniu zdrowia, produktywności i bioróżnorodności krajobrazów leśnych na całym świecie i inwestuje w projekty mające na celu odbudowę strumieni, poprawę jakości gleby, odtworzenie siedlisk dzikiej przyrody i ponowne zasadzenie drzew.

Gdzie pomagamy

Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad projektami w Brazylii, Chinach i innych krajach. W 2021 roku projekty te dotyczyły 23% naszego całkowitego śladu włókien dla papieru używanego w naszych produktach i usługach drukowania. Do 2030 roku te projekty obejmą nasz całkowity ślad.

Chcesz wiedzieć
więcej?

Zapoznaj się ze zobowiązaniami i osiągnięciami firmy HP w zakresie zrównoważonego wpływu.

Więcej informacji

Zastrzeżenia
  1. Raport na temat wpływu HP na zrównoważony rozwój, 2021, str. 7 http://www.hp.com/sustainableimpact
  2. HP współpracuje z partnerami, w tym organizacjami WWF i Arbor Day Foundation, nad inicjatywami zarządzania, ponownego zalesiania i ochrony lasów w wielu krajach świata. Dzięki HP+ każdy wydruk — niezależnie od marki papieru — jest uwzględniany w ramach programu HP Forest Positive Framework, którego celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom wylesiania. Papier marki HP jest produkowany wyłącznie z drewna uzyskiwanego z certyfikowanych i zarządzanych w sposób odpowiedzialny obszarów leśnych lub z surowców wtórnych.  W przypadku innych marek papieru firma HP inwestuje w projekty mające na celu ochronę lasów, zalesianie i poprawę odpowiedzialnej gospodarki leśnej w kluczowych regionach, aby zrównoważyć papier używany przez klientów HP+, który mógł nie pochodzić z odpowiedzialnych źródeł. Więcej informacji: www.hp.com/forestfirst
  3. HP preferuje oferowanie papierów z certyfikatem Forest Steward Council® (FSC®), które pochodzą z lasów z certyfikatem FSC® i innych kontrolowanych źródeł.  Kod licencji na używanie znaku towarowego przez HP: FSC®-C017543, patrz fsc.org. Kody licencji na używanie znaku towarowego przez Sylvamo Corporation: FSC®-C168336 (Ameryka Północna), FSC®-C101994 (Ameryka Łacińska), FSC®-C101994, FSC®-C084255 i FSC®-CO22974 (Europa i Azja). Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® są dostępne we wszystkich regionach. Poszukaj logo na opakowaniu.
  4. W oparciu o wykorzystanie planu, połączenie internetowe ze zgodną drukarką HP, ważną kartę kredytową / debetową / konto Paypal, adres e-mail oraz usługę dostarczania w danym regionie geograficznym. Firma HP śledzi tylko strony drukowane za pośrednictwem drukarki obsługującej technologię Instant Ink i subskrybującej usługę Paper Add-On Service. Papier, który wysyłamy, powinien być używany tylko do celów drukowania. Jeśli używasz tego papieru do innych celów niż drukowanie w drukarce objętej subskrypcją, ryzykujesz, że papier skończy się bez wiedzy HP. 
  5. HP preferuje oferowanie papierów z certyfikatem Forest Steward Council® (FSC®), które pochodzą z lasów z certyfikatem FSC® i innych kontrolowanych źródeł. Kod licencji na używanie znaku towarowego przez HP: FSC®-C017543, patrz fsc.org. Kod licencji na używanie znaku towarowego przez Sylvamo Corporation: FSC®-C168336 (Ameryka Północna). Nie wszystkie produkty z certyfikatem FSC® są dostępne we wszystkich regionach. Poszukaj logo na opakowaniu.
  6. Natural Capital Partners, The CarbonNeutral Protocol, 2022 edition, https://www.carbonneutral.com/the-carbonneutral-protocol
  7. EcoFFICIENT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Sylvamo Corporation.
  8. Cały papier marki HP pochodzi z certyfikowanych źródeł; opakowania papierowe do komputerów, monitorów, drukarek i materiałów eksploatacyjnych do domu i biura są zgłaszane przez dostawców jako pochodzące z recyklingu lub posiadające certyfikat zawartości co najmniej 97% (objętościowo) materiałów pochodzących z recyklingu, co zostało zweryfikowane przez HP. Opakowanie odnosi się do pudełka, w którym jest dostarczany produkt, oraz do całości papieru znajdującego się wewnątrz pudełka. Nie dotyczy opakowań produktów komercyjnych, przemysłowych i produktów 3D, skanerów, akcesoriów do komputerów i części zamiennych.
  9. Badanie dotyczące jakości i niezawodności druku zlecone 1 stycznia 2022 r. firmie Spencer Lab przez HP. Porównano oryginalne tonery HP LaserJet z 10 markami wkładów nieoryginalnych do urządzeń HP LaserJet Pro M402dne (26A/X) i Pro P1102w (85A) sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Patrz http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-NA-nonHP-2022.pdf.