Kontakt oss

Fem spørsmål du kan stille din neste leverandør av administrerte utskriftstjenester

Ta hensyn til disse fem punktene når du sender inn din neste RFP, for å sikre at din leverandør av administrerte utskriftstjenester (MPS) kan oppfylle fremtidige behov.

Last ned

Revurderer du MPS-kontrakten din? Lær om de nyeste tilbudene som finnes for din hybride arbeidsplass.

Revurderer du MPS-kontrakten din? Lær om de nyeste tilbudene som finnes for din hybride arbeidsplass.

Støtter MPS-leverandøren en ekstern/hybrid arbeidsstyrke?

Uansett hvor de ansatte arbeider, må du kunne administrere organisasjonens skrivere fra en sentral plattform for synlighet og støtte. Derfor bør MPS-løsningen gi IT-teamet ditt fullstendig innsikt i utgifter og bruk som vedrører utskrifter. Løsningen bør også gi deg muligheten til å administrere faktureringen for hele maskinparken i en enkelt kontrakt. 

 

Tjenesten bør også gi eksterne ansatte muligheten til å sette opp kontorskrivere hvor som helst og fylle på med skriverrekvisita automatisk, slik at de ikke må bruke tid på manuell bestilling og utgiftsrapporter.

Hvorfor HP MPS?

HP Flexworker Service, som er tilgjengelig under en HP MPS-kontrakt, gir eksterne arbeidere utskriftsfunksjonaliteten de trenger, med automatisk påfylling av rekvisita, samtidig som IT får muligheten til å administrere utskriftsutgifter for hele organisasjonen.

Tar MPS-leverandøren hele sikkerhets- strategien din under betraktning?

For å beskytte nettverket mot hackere må MPS-sikkerheten være like god som sikkerhetsstrategien i hele organisasjonen.

 

MPS-leverandøren bør også ta i betraktning sikkerhetshensyn på flere nivåer, fra skytilkoblinger til rekvisita, og samtidig forstå hvordan utskriftsmiljøet ditt passer inn i organisasjonens IT-infrastruktur.

 

Se etter en teknologileverandør som kan tilby deg sikkerhetsrådgivning fra eksperter som dekker sikkerhetshensyn for hele endepunktsøkosystemet ditt, ikke bare skriverne.

Hvorfor HP MPS?

HP Secure MPS leverer bransjens beste sikkerhetsbeskyttelse for utskrifter1 som kan håndtere samsvarskravene dine.


HP er den eneste MPS-leverandøren som har bestått alle tre nivåene i strenge Buyers Lab (BLI) Security Validation Testing, og den første med et Bug Bounty-program.

Er MPS-leverandøren klar for nettskyen?

Fremtidige arbeidsplasser må være skybaserte for å støtte stadig mer sofistikerte digitale plattformer. Dette gjelder også for skrivere, som integrerer fysiske, papirbaserte arbeidsflyter og den digitale verden. Følgelig må utskriftsmiljøet ditt være klar for nettskyen for å kunne samhandle med andre teknologier. 

 

For å finne ut om MPS-leverandøren kan levere en løsning som virkelig er klar for nettskyen kan du spørre om skriverne er utformet slik at de fungerer innenfor en stor virksomhets endepunktsmiljø basert på skyinfrastruktur, som fungerer sammen med skytilkoblede arbeidsflytløsninger.

Hvorfor HP MPS?

HP Managed Print Cloud Services kan akselerere veien mot nettskyen ved å integrere et utskriftsmiljø med flere leverandører med skybaserte verktøy og arbeidsflyter.


HP Workpath-apper forenkler dokumentintensive arbeidsflyter og sikrer konfidensiell informasjonsom bygger bro over gapet mellom papirbruk og digitalisering.

Støtter MPS-leverandøren bærekraftsmålene mine?

Leverandøren av utskriftstjenester er en viktig del av bærekraftsagendaen. Finn ut om de er sertifisert som karbonnøytrale, om de investerer i samfunnsnyttige prosjekter, og om de aktivt overvåker bærekrafttiltakene sine. 

 

Vurder også hvorvidt leverandørens forpliktelser til bærekraftige og etiske praksiser passer inn i deres organisasjon.

 

Og med avanserte utskriftsløsninger vil du også kunne redusere ditt eget karbonfotavtrykk og oppfylle bærekraftsmålene dine. Utskriftsflåtens ytelsesdata og analysedata gir nyttig innsikt som kan bidra til at du skriver ut mindre.

Hvorfor HP MPS?

HPs årlige Bærekraftsrapport gir informasjon om selskapets klimaendringstiltak.

HP MPS er planetens mest omfattende karbonnøytrale MPS-tilbud,2 og er nå sertifisert som en CarbonNeutral®-tjeneste som bidrar til virksomhetens bærekraftsmål. Her får du vite hvordan.

Hjelper MPS-leverandøren meg med kontinuerlig sporing og optimalisering av ytelsen?

MPS-leverandøren bør forstå virksomhetens eller organisasjonens mål før de setter sammen tjenester og løsninger som hjelper deg med å nå dem. Enda bedre er det om tjenestene kan utvides til å løse større utfordringer, som for eksempel drive digitale og hybride arbeidsflyter, eller forbedre synlighet i endepunktsmiljøet.

 

En proaktiv MPS-leverandør bør ha regelmessige strategiske virksomhetsgjennomganger sammen med hovedbeslutningstakere og interessenter. Dette sikrer at alle parter er på linje når det gjelder prioriteter, kjøreplaner og ytelsesberegninger, og det gir synlighet i progressive resultater.

Hvorfor HP MPS?

HP MPS sørger for Strategiske virksomhetsgjennomganger (SBR) som regelmessig og proaktivt sporer din fremgang i å nå målene dine gjennom et robust, interaktivt verktøy. Dette muliggjør samarbeid, samtidig som det gir åpenhet om identifiserte mål.

Start RFP med en representant fra HP

Revurderer du MPS-kontrakten din? Ta kontakt med en utskriftsekspert for å finne ut hvordan HPs administrerte utskriftstjenester kan hjelpe organisasjonen din med å oppnå målene i en hybrid arbeidsplass.