Kontakt oss

Styrk helseteam som prioriterer pasienten

Mindre administrasjon. Mer pleie. Sett pasientene og klinikere i sentrum for omsorg med HP Healthcare-utskriftsløsninger.

Styrk helseteam som prioriterer pasienten
Mindre administrasjon. Mer pleie. Sett pasientene og klinikere i sentrum for omsorg med HP Healthcare-utskriftsløsninger.

Se video

Resultatbaserte helsevesenløsninger designet for helseteam

HP Healthcare-utskriftsløsninger er designet for å gjøre desinfisering enkelt, forenkle arbeidsflyter og sikre pasientenes personvern. 

Positiv pasient-ID

Positiv pasient-ID

Identifiser pasienten, opprett et sikkert, fargekodet pasient-ID-armbånd ved hjelp av en håndholdt Zebra-skriver, og skriv ut pasientinstruksjoner med HP LaserJet Managed Flow MFP E52645c.

Se video

Les mer

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet

Støtt innsatsen med å beskytte pasienter og klinikere med desinfiserbare1,16 Zebra- og HP-skrivere. Reduser elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) med teknologi av medisinsk karakter som overholder EN/IEC 60601-1-23.

Se video

Les mer

Sikker pleiekoordinering

Sikker pleiekoordinering

Send og motta pasientinformasjon med forbedret sikkerhet ved hjelp av HP Workpaths skybaserte Biscom for helsevesenet og digitaliser dokumenter automatisk inn i EMR-systemet ditt.

Se video

Les mer

INFOGRAFIKK: 3 MINUTTERS LESING

Fem vanlige sikkerhetsfeil i helsevesenet

«Når det gjelder cybersikkerhet, endrer trussellandskapet seg daglig – om ikke per time. Du må forsikre deg om at du kan beskytte deg selv ved hvert tilgangspunkt, inkludert skrivere, slik at du kan respondere proaktivt.»

 

Pamela Dill, senior sikkerhetsrådgiver, HP Inc.

Les mer

ARTIKKEL: 5 MINUTTERS LESING

Tett hullene i helsevesenets koordinering

«Pasienter har ofte ingen forståelse av hvor mange interessenter som er involvert, og hvorfor mange av disse berøringspunktene kan gå tapt på veien.»

 

Anita Harris, RN. Direktør for klinisk informatikk og sykepleiekvalitet, Texas Children’s Hospital

Les mer

RAPPORTER: 5 MINUTTERS LESING

En proaktiv tilnærming til pasientsikkerhet

«Pasientinformasjon kan virke som en enkel sak, men er faktisk ganske kompleks.»

 

Sherri Hess, RN, sjef for sykepleieinformatikk, Banner Health

Les mer

Lær hvordan kundepleieteam bruker HP Healthcare-utskriftsløsninger

Lær hvordan Franciscan Missionaries of Our Lady Health System integrerte HP Managed-skrivere med sitt EMR.
 
 
 
 

Les mer

Se hvordan helsetjenesteleverandøren fra New Jersey forbedret pleie- og systemeffektiviteten, samtidig som de beskyttet pasientinformasjonssikkerheten og sparte ca. USD 300 000 i utskriftskostnader i året med HP MPS.
 

Les mer

Lær hvordan Beebe Health kan refokusere på best mulig pasientpleie ved å la HP administrere skrivere og rekvisita for dem.
 
 
 
 

Les mer

Akkreditert gratis utdanning

Få gratis akkreditert videreutdanning fra sentrale helsepersonellforeninger og HP.

WEBINAR

Redusere det digitale skillet i helsevesenet

Teknologi kan forbedre helsevesenet, men kan også skape hull for lokalsamfunn som mangler tilgang. Lær hvordan teknologi kan implementeres bevisst for å føre tilbydere og pasienter nærmere hverandre, og ha en positiv innvirkning på sykepleien.

Les mer

WEBINAR

Feilidentifisering av pasienter: Et stort problem ​

Lær hvordan du kan overvinne utfordringer til positiv pasientidentifikasjon ved hjelp av klinisk drevet spesialbygde løsninger med innsikt fra Banner Health, HP og Zebra Technologies.

Se video

Ansvarsfraskrivelser

 1. Testet på utvalgte Healthcare Edition-plattformer som er tilgjengelig våren 2020, inkludert HP Color LaserJet Managed Flow MFP-er, HP PageWide Color Managed Flow MFP-er og HP LaserJet Managed Flow MFP-er. Løsninger testet per september 2019. Kjemisk sammensetning kan endres. Testet for å simulere bruk av opptil 10 000 bakteriedrepende servietter på kontrollpanel og tastatur over en treårsperiode. Se brukerhåndboken for rengjøringsinstruksjoner. Gjentatt bruk av disse bakteriedrepende serviettene kan forårsake noen kosmetiske endringer på produktet.
 2. HP Healthcare Edition-skrivere er utstyrt med minst ett sett med draperier (laget av VMQ-silikon) som kan steriliseres og desinfiseres. I tillegg til rengjørings- og desinfeksjonsveiledningen som er beskrevet tidligere, kan disse draperiene fjernes, legges i såpe og vann eller en anbefalt desinfiserende løsning (referer til de anbefalte Healthcare Edition for Print-rengjøringsformularene i brukerveiledningen). For ytterligere steriliseringsformål kan disse draperiene eksponeres for hydrogenperoksiddamp (HPV). I tillegg kan draperiene steriliseres i en autoklav eller termodesinfeksjonsenhet i temperaturer på opptil 134 oC (270 oF). HP anbefaler at draperiene erstattes etter 200 steriliseringssykluser i en autoklav. Ta kontakt med HP-representanten din ved behov for erstatningsdraperier. Godkjente og testede rengjørings- og desinfiseringsformularer for VMQ-silikonbaserte draperier som dekker overflater for HP Healthcare Edition for Print, inkluderer: Klorinbasert, opptil 100 000 ppm (10 %) blekemiddelinnhold; Formaldehydbasert, opptil 370 000 ppm (37 %) formaldehydinnhold; Oksiderende, som for eksempel hydrogenperoksid, opptil 30 000 (3 %) ppm innhold; Kvartært ammonium, opptil 20 000 ppm (2 %) innhold. Kunder kan oppleve noen synlige endringer på kosmetiske finisher over tid som et resultat av disse rengjøringsteknikkene.
 3. HP Healthcare Edition MFP-enheter overholder EN/IEC 60601-1-2. Dette er utskrifts- og multifunksjonsutskriftsenheter for allment bruk, og er ikke tiltenkt brukt i forbindelse med diagnosesetting, sykdom eller andre medisinske tilstander.
 4. Verdens sikreste skrivere: HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Managed- og Enterprise-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på en HP-vurdering av publiserte funksjoner fra 2019 for konkurransedyktige skrivere i sin klasse. Det er kun HP som i tråd med NIST SP 800-193-retningslinjer for enheters cyber-fleksibilitet, tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep, med en selvreparerende omstart. Hvis du vil se en liste over kompatible produkter, klikker du på: hp.com/go/PrinterSecurityClaims Mer informasjon på: hp.com/go/PrinterSecurityClaims. HP bestod alle tre nivåer i det strenge Keypoint Intelligence-Buyers Lab (BLI) Security Validation Testing-programmet for skrivere og MFP-er i november 2019, og mottok segl for utskrift for Enhetsinntrengning, Policy-overholdelse og Fastvareresiliens for HP FutureSmart v4 Enterprise-fastvareplattformen, som er tilgjengelig på HP Enterprise- og Managed-skrivere og MFP-er. Du finner mer informasjon om prisene på hp.com/go/analystscorner.
 5. Et utskriftssystem fra HP består av HP-skriver, papir og original HP-rekvisita. Blue Angel DE-UZ 205 utslippskriterier eller tidligere versjoner som var gjeldende når utskriftssystem ble lansert.
 6. Centers for Disease Control and Prevention. Helserelatert infeksjonsrapport. 2018. https://www.cdc.gov/hai/data/portal/progress-report.html#2018
 7. CDC, «HAI and Antibiotic Use Prevalence Survey,» 2018
 8. Experians datainnbruddsløsning, «2017 Data Breach Industry Forecast»
 9. Paul N. Valenstein, Stephen S. Raab, Molly K. Walsh (2006) Identification Errors Involving Clinical Laboratories: A College of American Pathologists Q-Probes Study of Patient and Specimen Identification Errors at 120 Institutions. Archives of Pathology & Laboratory Medicine: Vol. 130, No. 8, pp. 1106-1113. https://www.archivesofpathology.org/doi/pdf/10.1043/1543-2165%282006%29130%5B1106%3AIEICL%5D2.0.CO%3B2
 10. Imprivata, Enterprise Single Sign-On & Password Management, 2014.
 11. 2018 Survey of American’s Physicians, Practice Patterns and Perspectives. Undersøkelse gjennomført av Merritt Hawkins på vegne av The Physicians Foundation. Fullført september, 2018. Copyright 2018, The PhysiciansFoundation, www.physiciansfoundation.org
 12. CyberMaxx, «The future of cybersecurity in healthcare,» eBok januar 2020
 13. CISOMAG, «How Coronavirus is impacting cyberspace,» mars 2020.
 14. Enkelte sikkerhetsfunksjoner krever tilleggskjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Finn ut mer på hp.com/go/printsecurity.
 15. Gellert GA, Crouch JF, Gibson LA, Conklin GS, Webster SL, Gillean JA. Clinical impact and value of workstation single sign-on. Int J Med Inform. 2017 May;101:131-136. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2017.02.008. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28347442.
 16. Zebras mobile datamaskiner for helsevesenet (TC52-HC, TC21-HC, TC26-HC), håndholdte skannere for helsevesenet (DS4308-HC, DS6878-HC, CS4070-HC) og skrivere for helsevesenet (HC100, GK420 Healthcare) er konstruert og testet for å håndtere den kontinuerlige desinfiseringen som kreves for å redusere risikoen for å spre helserelaterte infeksjoner(HAIs) med EPA-registrerte CDC-anbefalte desinfeksjonsagenter. Se fullstendig liste over godkjente og testede rengjørings- og desinfiseringsagenter https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Mobile_Computers/fact-sheet/mobile-computers-hc-fact-sheet-cleaning-disinfecting-en-us.pdf