HP Active Care

HP Active Care1,2 hjelper IT-avdelingen med å oppnå optimal oppetid og brukerstøtte med raske løsninger på HP-enheter. 

Last ned

HP Active Care

En komplett pakke av enhetsbeskyttelse, støtte og reparasjonstjenester som hjelper brukere med å maksimere produktiviteten, noe som åpner for tjenester som er lette å bestille og skreddersydde for mobile bedriftsbrukere som jobber både på kontoret, på reise og eksternt.

Løs raskt problemer med ekstern teknisk støtte

Ekstern teknisk støtte bidrar til å redusere forstyrrelser med automatisk oppretting av saker, som åpner en sak når det oppdages et problem. IT-avdelingen planlegger så en reparasjon. 

Minimer forstyrrelser

Få rask og pålitelig respons og problemløsning, selv om du jobber hjemmefra eller fra en annen lokasjon.

Sørg for at PC-ene er oppe og går

HPs kundestøtte prioriterer problemdiagnosen og finner løsninger som hjelper kundene med å komme raskt i gang igjen.

Fordelene med HP Active Care

HP TechPulse

En automatiseringsplattform som leverer tjenester i verdensklasse, ved hjelp av meningsfull innsikt basert på milliarder av datapunkter.

Svar neste virkedag på stedet

Dra fordel av kunnskapsrike eksperter og rask service for å minimere forstyrrelsene, ved å få enhetene dine i gang og brukerne tilbake i arbeid.

Uhellsbeskyttelse

Hold enhetene i gang og i en optimal tilstand med de delene og materialene du trenger for å holde enhetene i drift.3

Behold defekte medier (DMR)

Noen ganger må selv de beste lagringsmediene byttes ut, og når dette skjer, kan du beholde kontroll over det defekte mediet3 på en måte som oppfyller bedriftens sikkerhetsstandarder.

Reisestøtte

Du har nok å tenke på når du er utenfor kontoret. Hold deg produktiv og få tilgang til den hjelpen du trenger – nesten uansett hvor du befinner deg – med telefonstøtte på det lokale språket og støtte på stedet.3

Finn ut mer om HP Active Care

Kontakt oss

Ansvarsfraskrivelser

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

  1. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Packs kan variere etter geografisk plassering. Tjenesten starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Se www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av gjeldende HP-vilkår og betingelser for tjenesten, som kunden mottok eller fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha ytterligere lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover. Slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs vilkår for bruk eller HPs begrensede garanti som følger med HP-produktet.
  2. Internettilgang med tilkobling til TechPulse-portalen kreves. Fullstendige systemkrav finner du på http://www.hpdaas.com/requirements.
  3. Servicenivåene og svartidene kan variere avhengig av geografisk område.