HP tilgjengelighetssett (2TD64A)

HPs tilgjengelighetssett integrerer tilpassede etiketter for blindeskrift og berøring, et tilgjengelighetshåndtak og BigKeys LX-tastaturet i én løsning som legger til rette for bedre kommunikasjon mellom personer med behov for assistanse og HPs flerfunksjonsskrivere og skannere.

  • Innhold i esken

    Blindeskrift- og berøringsetiketter; HP tilgangshåndtak; BigKeys LX-tastatur

    Innhold i esken

    Blindeskrift- og berøringsetiketter; HP tilgangshåndtak; BigKeys LX-tastatur

Bruk HPs gjennomsiktige etiketter med blindeskrift og "Unified English" slik at både ansatte uten synshemninger og blindeskriftlesere kan bruke tastaturet. Tilleggsstøtte for blinde brukere kan oppnås ved å plassere etiketter på viktige punkter på en HP-MFP.

Opplev et brukervennlig tilgjengelighetstastatur som kan kobles til HPs flerfunksjonsskrivere og skannere via USB.

Utformet for å bistå personer i rullestol med å heve og senke det automatiske dokumentmaterlokket eller manøvrere dokumenter på skannerglasset.