HPs personvernerklæring

HP anerkjenner at personvern er en grunnleggende menneskerett, og anerkjenner videre at personvern, sikkerhet og databeskyttelse er svært viktig for våre kunder og partnere i hele verden. Vi er en global organisasjon, med juridiske enheter, forretningsprosesser, administrasjonsstrukturer og tekniske systemer som spenner internasjonale grenser, og vi jobber for å gi beskyttelse på tvers av alle virksomhetene våre – sikkerhet som overgår juridiske minstekrav – og for å distribuere konsekvente og strenge retningslinjer og prosedyrer.

 

Denne personvernerklæringen informerer deg om vår personvernpraksis og valgene du kan ta og rettighetene du kan utøve i forbindelse med dine personopplysninger, inkludert informasjon som kan innhentes fra din aktivitet på nettet, bruk av enheter samt interaksjoner du har med HP på nettet, for eksempel nå du har kontakt med representanter for vår kundestøtte. Denne personvernerklæringen gjelder alle HP-selskaper samt nettsteder, domener, tjenester (inkludert enhetsadministrasjon), programmer, abonnementer (for eksempel Instant Ink) og produkter som HP eier og de som våre underselskaper eier (samlet kalt “HP Services”) I de fleste tilfeller vil HP Inc.

 

Denne personvernserklæringen gjelder ikke for eventuelle personopplysninger vi behandler på vegne av våre bedriftskunder når vi leverer tjenester. Kontraktene vi har med bedriftskunder kontrollerer hvordan vi behandler personopplysningene dine i denne sammenhengen. Hvis du er kunde, ansatt eller entreprenør hos en av HPs bedriftskunder og har spørsmål om personopplysningene dine, anbefaler vi at du kontakter HPs bedriftskunde i første omgang. Ved behov vil vi yte assistanse slik at de kan besvare spørsmålene dine. .

Våre retningslinjer for personvern

Vi har et program basert på ansvarlighet, og forplikter oss til følgende retningslinjer. Disse er basert på internasjonalt anerkjente rammeverk og retningslinjer for personvern og databeskyttelse:

LOVLYDIGHET, RETTFERDIGHET OG TRANSPARENS

LOVLYDIGHET, RETTFERDIGHET OG TRANSPARENS

 

Vi behandler personopplysninger i samsvar med loven og for å være rettferdig og transparent overfor deg. Våre databehandlingsaktiviteter utføres: 1) med ditt samtykke; 2) for å kunne innfri våre forpliktelser ovenfor deg; 3) med det rettmessige formålet om å drive virksomheten, fremme innovasjon og gi en knirkefri kundeopplevelse; eller 4) ellers i samsvar med loven.

VARSEL OG VALG AV DATABRUK

VARSEL OG VALG AV DATABRUK

 

Vi er transparente og gir deg klart varsel og valg om hvilke typer personopplysninger vi samler, og hvorfor de samles og behandles. Vi bruker ikke personopplysninger for formål som ikke samsvarer med disse retningslinjene, personvernerklæringen vår eller spesifikke merknader i sammenheng med HP Services.

DATATILGANG

DATATILGANG

 

Vi gir deg rimelig tilgang til samt muligheten til å gjennomgå, rette, legge til eller slette personopplysningene du har delt med oss.

DATAINTEGRITET OG FORMÅLSBEGRENSNING

DATAINTEGRITET OG FORMÅLSBEGRENSNING

 

Vi bruker kun personopplysninger til formålene beskrevet ved tidspunktet de ble samlet inn, eller til ytterligere kompatible formål, i henhold til loven. Vi tar rimelige tiltak for å sikre at personopplysninger er nøyaktige, komplette og oppdaterte, og vi samler bare personopplysninger som er relevante og begrenset til hva som er nødvendig for formålet de samles inn til. Vi beholder ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for formålet de ble samlet inn til, og deretter sletter eller ødelegger vi dem på en sikker måte.

DATASIKKERHET

DATASIKKERHET

 

For å beskytte personopplysninger mot uautorisert bruk eller offentliggjøring, gjennomfører vi omfattende kontroller for informasjonssikkerhet i vår egen drift, hvor vi tilbyr markedsledende produkter og løsninger med høyt datasikkerhetsbeskyttelsesnivå.

ANSVAR FOR VIDEREFØRING

ANSVAR FOR VIDEREFØRING

 

Vi anerkjenner vårt potensielle ansvar for overføringen av personopplysninger mellom HPs enheter eller til tredjeparter. Personopplysninger vil kun deles med tredjeparter som er kontraktsmessig forpliktet til å tilby lignende nivåer av beskyttelse.

REGRESS, OVERSYN OG HÅNDHEVING

REGRESS, OVERSYN OG HÅNDHEVING

 

Vi er forpliktet til å løse alle bekymringer vedrørende dine personopplysninger. Vi deltar frivillig i flere internasjonale personvernprogrammer som tilbyr regress til individer som føler at HP ikke har respektert rettighetene deres i tilstrekkelig grad.

Internasjonale dataoverføringer

Siden vi er en global bedrift, er det mulig at all informasjon du gir oss, kan overføres til eller være tilgjengelig for HP-enheter rundt om i verden i samsvar med denne personvernerklæringen og på grunnlag av følgende internasjonale personvernprogrammer.

 

EU-US PRIVACY SHIELD

 

Selv om det ikke brukes til dataoverføringer per 16. HP etterlever rammeverket EU-US Privacy Shield, som er fastsatt av handelsdepartementet i USA når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personopplysninger fra EU-medlemsland. HP har sertifisert at de overholder Privacy Shield-prinsippene om varsling, valgmuligheter, ansvar for videre overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensninger, tilgang og regress, håndhevelse og erstatningsansvar. Hvis det er konflikter mellom retningslinjene i disse retningslinjene for personvern og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene være gjeldende. For å finne ut mer om Privacy Shield-programmet, og for å se sertifiseringssiden vår, kan du gå til www.privacyshield.govnettsted fra andre enn HP.

 

I samsvar med EU-US Privacy Shield-prinsippene forplikter HP seg til å håndtere klager om personvernet ditt og vår innsamling av data eller bruk av dine personopplysninger. Personer i EU som har spørsmål eller klager vedrørende disse retningslinjene for personvern, bør først ta kontakt med HP PRIVACY OFFICE.

 

HP har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under EU-US Privacy Shield-prinsippene til BBB EU PRIVACY SHIELD, et allmennyttig, alternativt tvisteløsningsorgan lokalisert i USA som drives av Council of Better Business Bureaus. Hvis du ikke mottar betimelig bekreftelse på klagen, eller hvis den ikke løses på en tilfredsstillende måte, kan du gå till https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaintsnettsted fra andre enn HP for mer informasjon og for å levere en klage.

 

Hvis klagen ikke kan løses gjennom kanalene ovenfor, kan du under visse omstendigheter påberope deg bindende mekling foran et Privacy Shield-panel.

 

HP er underlagt etterforsknings- og håndhevelsesmakten til det amerikanske Federal Trade Commission, eller andre autoriserte offentligrettslig organer i USA.

 

*PrinterOn America Corporation; HP Inc; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HPQ Holdings, LLC; Compaq Information Technologies, LLC; Indigo America, Inc; Hewlett-Packard Enterprises, LLC; HPI J1 Holdings LLC; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HPI Federal LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HP Hewlett Packard Group LLC; Hewlett-Packard Company Archives LLC; HP US Digital LLC; HP Jade Holding LLC; HP Health Solutions Inc; HP Licensing Holding LLC; HP USA Manufacturing LLC; HP Technology Holdings LLC; Teradici Inc; Hewlett-Packard Development Company, L.P; Tall Tree Insurance Company.

 

BINDENDE KONSERNREGLER

 

HPs bindende konsernregler (“BCR”) sørger for at personopplysninger som overføres fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”), har tilstrekkelig beskyttelse mens de behandles av en av HPs globale enheter. HP-overføringer av personopplysninger fra EU, utføres i henhold til følgende godkjente BCR.

 • HPs BCR for Controller («BCR-C»). Gjeldende i 2011. HPs BCR-C dekker overføring av personopplysninger for eksisterende og potensielle HP-forbrukerkunder, samt HP-ansatte og jobbkandidater.
 • HPs BCR for Processor (“BCR-P”) – Godkjent av størsteparten av datavernregulatorer i EØS og Sveits, gjeldende i 2018. HPs BCR-P er tilgjengelig for HPs bedriftskunder for å tilrettelegge for overføring av deres personopplysninger fra EØS.

Du finner mer informasjon om våre BCR-er her (på engelsk).

 

APEC-RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN PÅ TVERS AV GRENSER

 

HPs personvernpraksiser beskrevet i denne erklæringen er i samsvar med APEC Cross Border Privacy Rules System («CBPR»), inkludert åpenhet, ansvarlighet og valg angående innsamling og bruk av personopplysninger, samt Privacy Recognition for Processors System («PRP»). CBPR- og PRP-sertifiseringene dekker ikke informasjon som kan samles inn gjennom programvare som kan lastes ned på tredjeparters plattformer. APEC CBPR- og PRP-systemene gir et rammeverk for organisasjoner som skal sikre beskyttelse av personopplysninger som overføres blant deltagende APEC-økonomier. Du finner mer informasjon om APEC-rammeverket her.

 

Hvis du har uavklarte bekymringer rundt personvern eller databruk knyttet til HPs APEC-sertifisering, som vi ikke har tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du ta kontakt med vår USA-baserte tredjeparts leverandør av tvisteløsning (gratis).


HP Inc. confirmation sealHP Inc. confirmation seal

Slik bruker vi data

Vi innhenter og bruker personopplysninger til å administrere din relasjon med HP og til å bedre tjene deg når du bruker HP Services ved å tilpasse og forbedre opplevelsen din. Ellers bruker og behandler vi informasjonen din for følgende forretningsformål:

 

KUNDEOPPLEVELSE

 

Vi leverer en sømløs kundeopplevelse ved å opprettholde nøyaktig kontakts- og registreringsopplysninger, levere omfattende kundestøtte gjennom en rekke medier inkludert nettbaserte meldings- og chattesentre, formidle tilbud på produkter, tjenester, abonnement og funksjoner som kan være av interesse for deg, samt gjør det mulig for deg å delta i konkurranser, utgående tilfredshetssamtaler og undersøkelser, kundeinsentiver, fordeler og lojalitetsbelønninger. Vi bruker også dataene for å gi deg en spesialtilpasset opplevelse, tilpasse hvilke HP-tjenester og kommunikasjoner du mottar samt opprette anbefalinger basert på din bruk av HP-tjenester.

 

TRANSAKSJONSSTØTTE

 

Hjelpe deg med å gjennomføre transaksjoner og bestille produktene og tjenestene våre, administrere kontoen din, behandle betalinger, arrangere forsendelser og leveranser samt tilrettelegge for reparasjoner og returer.

 

PRODUKTSTØTTE OG FORBEDRINGER

 

Formidle eller gjøre deg oppmerksom på ikke-transaksjonelle produktfunksjoner som ikke er adressert gjennom kundeservice eller administrativ kommunikasjon. Forbedre ytelsen og driften av våre produkter, løsninger, tjenester og støtte, inkludert støtte under garanti og betimelige oppdateringer av fastvare og programvare i tillegg til varsler for å sikre fortsatt drift av enheten eller tjenesten. Du finner mer informasjon i avsnittet om Informasjon som innhentes automatisk .

 

ADMINISTRATIV KOMMUNIKASJON

 

Kommunikasjon med deg om HP Services. Eksempler på administrativ kommunikasjon kan inkludere svar på forespørsler eller krav, tjenestegjennomføring eller garantirelaterte kommunikasjoner, varsler om sikkerhetstilbakekalling, kommunikasjon som kreves ifølge loven eller gjeldende oppdatering fra konsernet relatert til fusjoner, oppkjøp eller salg av virksomheter.

 

SIKKERHET

 

Vedlikeholde integriteten og sikkerheten for våre nettsteder, produkter, funksjoner og tjenester samt forebygge og finne sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller ondartet aktivitet som kan kompromittere informasjonen din. Når du samhandler med oss, iverksetter vi også rimelige tiltak for å bekrefte identiteten din, for eksempel krav om passord og bruker-ID, før du får tilgang til dine personopplysninger. Vi kan også ha ytterligere sikkerhetstiltak, for eksempel overvåkningskameraer, for å beskytte våre fysiske lokasjoner.

 

FORRETNINGSVIRKSOMHET

 

Utføre vanlig forretningsvirksomhet, utføre identitetsbekreftelse, ta kredittbeslutninger hvis du søker kreditt, utføre forretningsundersøkelser, analyser, planlegging og strategi, bedriftsrapporter og -administrasjon, salgsrelaterte aktiviteter, opplæring av ansatte og kvalitetssikring (kan inkludere overvåking eller opptak av oppringninger til kundestøtte) og oppsøking.

 

FORSKNING OG INNOVASJON

 

Innovering av nye og eksisterende nye produkter, funksjoner og tjenester ved bruk av undersøkelses- og utviklingsverktøy og innlemming av dataanalyseaktiviteter.

 

MARKEDSFØRING OG ANNONSERING

 

Gi tilpassede kampanjetilbud (i samsvar med personvernspreferansene dine)) på HP-tjenester gjennom e-post, SMS-/tekst-meldinger, i programmarkedsføring og tredjepartsplattformer og andre utvalgte partnernettsteder (for eksempel kan du se en annonse for et produkt på en partners nettsted som du tidligere har sett på et HP-nettsted). I samsvar med dine oppgitte kommunikasjonspreferanser, kan vi også dele noen av opplysningene dine med utvalgte partnere, markedsføringstjenesteleverandører og digitale markedsføringsnettverk, for å gi deg annonser som kan være av interesse på andre nettsteder eller mobile applikasjoner.

 

OVERHOLDELSE AV LOVBESTEMMELSER

 

Samsvar med gjeldende lovbestemmelser, forskrifter, rettskjennelser, krav fra regjeringen og rettshåndhevelse, for å drifte tjenestene og produktene våre riktig og beskytte oss, brukerne og kundene våre, og for å løse kundetvister.Innsamlede opplysninger kan også bli brukt for å undersøke sikkerhetshendelser og potensielle brudd på personopplysninger, varsle individer og tredjeparter om bruddet og for å forberede seg på å forsvare søksmål.

 

KUNSTIG INTELLIGENS / MASKINLÆRING

 

Etter hvert som brukergrensesnitt blir mer kompliserte og tilpassede, kan HP bruke data for å gi enheter muligheten til å skreddersy tjenester rettet mot kunder med tanke på hvordan informasjonen eller oppgavene blir presentert. For eksempel ved å bruke kropps- og biometriske data (med ditt samtykke) til å forbedre kundeopplevelsen og tjenestene rundt våre produkter og tjenester, som enhetssikkerhet og VR-programmer.

 

TJENESTELEVERING

 

Der automatisk datainnsamling er strengt nødvendig for å levere HP-tjenester eller levere et produkt som du har bedt om. Uten innsamling av telemetri (som skriverbruksdata) og personopplysninger, kan vi ikke levere visse tjenester med funksjonalitet vi har avtalt å levere til kunden. I tillegg kan vi bruke automatisk datainnsamling for å støtte og forbedre HP-tjenester og støtte virksomhetsdrift relatert til HP-tjenester.

 

KONTOADMINISTRASJON

 

Når du bruker våre produkter og tjenester, inkludert våre nettbutikker, kan du opprette påloggingsinformasjon eller en konto hos HP. Når du oppretter denne påloggingsinformasjonen med e-postadresse og passord, opprettes det en unik identifikator som gir deg muligheten til å bruke den samme påloggingsinformasjonen til alle tjenestene våre. Avhengig av hvilke tjenester du er engasjert i, kan informasjonen knyttet til påloggingsinformasjonen eller kontoen din inkludere leveringsadresse, betalingskortinformasjon og historikk, detaljer om kjøpte og tilkoblede enheter, enhets- og tilkoblingsinnstillinger, enhets tjenestebruksdata, i tillegg til dine preferanser for anbefalninger og tilbud fra HP.

 

Se vår Matrise for innsamling og bruk av data for en hurtig referanseveiledning om hvordan vi bruker data vi samler og vårt rettsmessige grunnlag for å behandle slike data.

Hvilke data vi innhenter

Personlig data er all informasjon som identifiserer deg personlig, eller som kan gjør at du kan bli identifisert enten direkte eller indirekte. Vi kan samle dine personopplysninger gjennom din bruk av HP Services eller gjennom samhandlinger med HP-representanter.

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, avhenger av hvordan du samhandler med oss eller hvilke HP Services du bruker, men kan inkludere følgende:

 

INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG

 • Kontaktinformasjon – Vi kan samle inn kontaktinformasjon for deg personlig, eller for bedriften, inkludert fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse og annen lignende informasjon og identifikatorer.
 • Betalingsinformasjon – Vi samler nødvendig informasjon for å behandle betalinger og unngå svindel, inkludert kreditt-/debetkortnumre, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon.
 • Kontoinformasjon – Vi samler informasjon for eksempel hvordan du kjøpte eller registrerte deg for HP Services, historikken for transaksjoner, fakturering og støtte, hvilke HP Services du bruker og alt annet relatert til kontoen du oppretter.
 • Plasseringsinformasjon – Vi samler geolokasjonsdata når du aktiverer plasseringsbaserte tjenester eller når du velger å levere plasseringsrelatert informasjon i løpet av produktregistreringen eller bruker nettstedet vårt.
 • Sikkerhetsopplysninger – Vi samler bruker-ID-er, passord, passordhint og lignende sikkerhetsopplysninger som er nødvendige for godkjenning og tilgang til HP-kontoer.
 • Demografisk informasjon – Vi samler, eller innhenter fra tredjepersoner, bestemt demografisk informasjon, for eksempel, land, kjønn, alder, foretrukket språk og informasjon om generelle interesser.
 • Preferanser – Vi samler informasjon om dine preferanser og interesser tilknyttet HP Services (både når du forteller oss hva de er og når vi utleder dem fra det vi vet om deg) og hvordan du foretrekker å motta kommunikasjon fra oss.
 • Informasjon om sosiale medier – Vi kan levere funksjoner for sosiale media slik at du kan dele informasjon med de sosiale nettverkene dine og samhandle med oss på forskjellige sosiale medier. Din bruk av disse funksjonene kan føre til innsamling eller deling av informasjon om deg, avhengig av funksjonen. Vi oppmuntrer deg til å gjennomgå retningslinjene for personvern og innstillingene på de sosiale medier du bruker, for å være sikker på at du forstår informasjonen som samles, brukes og deles av disse sidene.
 • Kropps- og biometriske data – Når du bruker produktene våre, kan du oppgi informasjon til oss om kroppen din, som høyde eller vekt, eller gangart for å skape personlig tilpassede objekter med vår 3D-trykkteknologi. Med din tillatelse kan noen av produktene våre samle inn biometrisk informasjon (som et fingeravtrykk) for å utføre funksjoner på enheten.
 • Annen unik identifiserende informasjon – Eksempler på annen unik identifiserende informasjon vi samler fra deg inkluderer produktets serienummer, informasjon du oppgir når du samhandler personlig, over nett, telefon eller e-post til våre servicesentre, brukerstøtte eller andre kanaler for kundestøtte, dine svar på kundeundersøkelser eller konkurranser, eller ytterligere informasjon du gir oss for å tilrettelegge for leveranse av HP-tjenester og svare på dine forespørsler. Hvis du søker om øyeblikkelig kreditt, kan vi måtte spørre om ytterligere personlige data, for eksempel lønn, personnummer, bank-/finansiell kontoinformasjon og annen informasjon (for eksempel rapporter fra kredittvurderingsselskaper) til godkjenningsformål og for å bekrefte kredittverdighet.
 • Spesifikk HP-Service datainnsamling – Utvalgte HP Services, som for eksempel HP Gaming og Immersive Applications, kan samle inn ekstra datatyper for å aktivere funksjonalitet og spesialiserte funksjoner. Klikk her for å lære mer om en spesifikk HP Service.

 

INFORMASJON SOM INNHENTES AUTOMATISK

 • Skriverbruksdata – Vi samler inn bruksdata for skriver som antall sider skrevet ut, utskriftsmodus, brukte medier, blekkpatron- eller tonerkassettype (spesielt om det brukes ikke-originale kassetter/patroner, eller kassetter/patroner med brikke eller elektronisk krets fra en annen produsent enn HP), utskrevet filtype (.pdf, .jpg. Osv), program som brukes for utskrift (Word, Excel, Adobe Photoshop osv.) filstørrelse, tidsstempel og bruk og status for andre skriverrekvisita. Vi skanner eller samler ikke inn innholdet i filer eller informasjon som kan vises på et program.
 • Enhetsinformasjon – Vi samler informasjon om din datamaskin, skriver og/eller enhet, for eksempel operativsystem, fastvare, mengde tilgjengelig minne, region, språk, tidssone, modellnummer, dato for første oppstart, enhetens alder, enhetens produksjonsdato, nettleserversjon, enhetens produsent, tilkoblingsport, garantistatus, unike enhetsidentifikatorer, annonseidentifikatorer og ytterligere teknisk informasjon som varierer etter produkt.
 • Programinformasjon – Vi samler informasjon relatert til HP-programmer, for eksempel plassering, språk, programvareversjoner, valg for datadeling og informasjon om oppdateringer. I tilfeller der vi bruker teknologi fra tredjeparter, kan data deles mellom tredjeparten og HP og et passende varsel vil vises på programnivået.
 • Informasjon om ytelse – Vi samler informasjon om ytelsen til individuelle enheters maskinvarekomponenter, fastvare, programvare og programmer. Eksempler på informasjonen vi samler inkluderer informasjon om minne og prosessorytelse, miljøforhold og systemfeil, utskriftshendelser, funksjoner og varsler som advarsler som lite blekk, bruk av fotokort, faks, skanner, innebygd webserver og ytterligere teknisk informasjon som varierer fra enhet til enhet.
 • Informasjon om nettsurfing – Vi samler inn informasjon om dine besøk og aktiviteter på HP-nettsteder, applikasjoner eller nettsteder «driftet av» andre selskaper på våre vegne, inkludert innholdet (og annonsene) du viser og samhandler med, adressen til nettstedet du ankom fra og annen klikkestrømsoppførsel (som sidene du viser, koblingene du klikker eller elementene du legger til i handlekurven). Noe av denne informasjonen blir samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler, websignaler, innebygde nettlenker og lignende teknologier. Hvis du vil lære mer, kan du lese Bruk av informasjonskapsler.
 • Anonym eller samlet informasjon – Vi samler anonyme svar på undersøkelser, eller anonym og samlet informasjon om hvordan HP Services benyttes. I løpet av driften, i visse tilfeller, bruker vi en prosess for å avidentifisere eller pseudonymisere informasjonen din, for å gjøre det rimelig usannsynlig å identifisere deg gjennom bruk av slike data med tilgjengelig teknologi.

Merk: Noen nettlesere har «Do Not Track»-funksjoner. Det finnes ennå ikke en industristandard for å håndtere «Do Not Track»-spørringer, så derfor kan det hende at nettstedene våre ikke svarer på «Do Not Track»-spørringer eller -overskrifter fra disse nettleserne.

 

INFORMASJON FRA TREDJEPARTS KILDER

 

Vi samler data fra følgende tredjeparter:

 • Informasjonsmeglere, sosiale medienettverk og reklamenettverk – Kommersielt tilgjengelig informasjon som navn, adresse, e-postadresse, preferanser, interesser og bestemt demografisk informasjon. Personopplysninger kan for eksempel samles når du benytter applikasjonene våre gjennom pålogginger for sosiale medier (f.eks. logge på applikasjonene våre ved bruk av påloggingsinformasjon for Facebook eller andre sosiale medier). Den grunnleggende informasjonen vi mottar, kan avhenge av personverninnstillingene for kontoen på det sosiale nettverket.
 • HP-partnere – Hvis du kjøpte HP Services fra en HP-partner, kan vi motta visse typer informasjon om kjøpet ditt fra partneren. Vi kan også motta data om, og innblikk i, informasjonskapsler.
 • Svindelforebygging eller kredittvurderingsselskaper – Informasjon som samles for å forhindre svindel og i forbindelse med kredittvurdering.
 • HP-bedriftskunder – For at vi kan levere visse HP Services på virksomhetsnivå, kan det hende HP får bedriftens kontaktinformasjon fra en tilordnet enhet innen bedriften eller virksomheten (for eksempel et medlem av IT-avdelingen).
 • Analyseleverandører – Vi kan også motta ikke-personlige data, for eksempel samlet eller avidentifisert demografisk informasjon / profilinformasjon fra tredjeparts kilder, inkludert utvalgte partnere og bedrifter som spesialiserer seg på å levere foretaksinformasjon, -analyse og -programvare som tjeneste.

For å kunne sikre presis informasjon og tilby en overlegen kundeopplevelse gjennom bedre tilpassede tjenester, innhold, markedsføring og annonser, vil vi i noen tilfeller koble sammen eller kombinere informasjonen vi innhenter fra de forskjellige kildene beskrevet over, med informasjonen vi samler direkte fra deg. Vi sammenligner for eksempel geografisk informasjon innhentet fra offentlige kilder med IP-adressen vi innhenter gjennom, for å utlede ditt generelle geografiske område. Informasjon kan også kobles gjennom en unik identifikator, for eksempel en informasjonskapsel eller et kontonummer.

 

Når dette er nødvendig, innhenter vi informasjon for å utføre “due diligence”-kontroller for forretningskontakter som del av vårt samsvarsprogram for anti-korrupsjon og i henhold til våre lovfestede forpliktelser.

 

HVIS DU VELGER IKKE Å OPPGI INFORMASJON

 

Vi krever ikke at du deler de personlige opplysningene vi ber deg om, men hvis du velger å ikke dele informasjonen, kan vi i noen tilfeller ikke tilby HP Services, visse spesialfunksjoner eller kunne svare effektivt på det du kan ha av spørsmål.

Personvern for barn

Med mindre annet er angitt for et bestemt produkt eller tjeneste, HP Services er laget for allmenheten. HP samler ikke bevisst inn data fra barn (som definert etter lokal lovgivning) uten forutgående samtykke fra foreldrene eller foresatte.

Slik oppbevarer og beskytter vi dataene dine

For å unngå tap, uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring og for å sikre passende bruk av informasjonen din, benytter vi rimelige og passende fysiske, tekniske og administrative prosedyrer for å beskytte informasjonen vi samler og behandler. HP bevarer data som nødvendig eller tillatt under loven, og så lenge som dataene fremdeles brukes til legitime forretningsformål.

 

Når vi samler, overfører eller lagrer sensitiv informasjon, for eksempel finansinformasjon, bruker vi en rekke ytterligere sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å hjelpe til med å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Når vi overfører svært konfidensiell informasjon (for eksempel kredittkortnummer eller passord) over Internett, beskytter vi den ved bruk av kryptering – for eksempel nyere versjoner av Transport Layer Security-protokollen (“TLS”).

 

Som en del av betalingsbehandling i sanntid, abonnerer vi også på tjenester for beskyttelse mot svindel. Denne tjenesten gir oss ekstra sikkerhet ved beskyttelse mot kredittkortsvindel og beskyttelse av de økonomiske dataene dine i henhold til bransjestandarder.

 

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å gi deg HP-tjenester, for legitime og viktige forretningsformål, for eksempel å foreta datadrevne forretningsavgjørelser, overholde våre juridiske forpliktelser og løse tvister. Oppbevaringsperiodene for HPs forretningsposter varierer avhengig av oppføringstype og styres av HPs retningslinjer for oppbevaring av oppføringer.

 

Forretningsoppføringer, inkludert oppføringer relatert til transaksjoner med kunder og forhandlere, oppbevares så lenge de er aktive, og som påkrevd etter lokal lovgivning.

 

Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å levere HP-tjenester, for legitime og viktige virksomhetsformål, som å ta datadrevne virksomhetsavgjørelser, overholde våre juridiske forpliktelser og løse tvister. HP er forpliktet til å beskytte personvernet for alle personopplysninger som behandles, og har som mål å sikre at personopplysninger ikke beholdes lenger enn det som er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn, holdes og behandles for. Oppbevaringsperioden for personopplysninger HP oppbevarer, varierer avhengig av om opplysningene oppbevares som en del av en juridisk påkrevd virksomhetsoppføring. Personopplysningsoppføringer, inkludert oppføringer relatert til transaksjoner med kunder og forhandlere, oppbevares så lenge de er aktive, og som påkrevd etter lokal lovgivning. Personopplysninger som oppbevares i ikke-oppføringer administreres i samsvar med retningslinjer for lagring av personopplysninger, som setter begrensninger for oppbevaring. Etter utløpet av den relevante oppbevaringsperioden, blir informasjonen permanent slettet og destruert på en slik måte at de ikke kan reproduseres.

 

På forespørsel fra deg vil vi slette eller anonymisere personopplysningene dine, slik at de ikke lenger kan identifisere det, med mindre vi har juridisk tillatelse til, eller påkrav om å opprettholde visse personopplysninger.

Slik deler vi data

Vi deler bare dine personopplysninger på følgende måte, og, der det er aktuelt, bare med passende kontraktsfestede forpliktelser på plass:

 

Dele med HP-virksomheter

 

Vi kan overføre dine personopplysninger til andre HP-enheter i USA og over hele verden for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. HP-enheter er kontraktfestet til å overholde kravene til personvern for å sikre at dine personopplysninger er trygge, og som del av vår deltagelse i APEC Cross Border Privacy Rulesbindende selskapsregler og Privacy Shield-programmer. I tillegg blir retningslinjene for personvern kommunisert til de HP-ansatte på årlig basis som del av den obligatoriske opplæringen Integritet hos HP.

 

Når de internasjonale personvernprogrammene ovenfor ikke gjelder og når du godtar HPs personvernerklæring når du registrerer et produkt eller en tjeneste, oppretter en konto eller på annen måte gir oss dine personopplysninger, godtar du at personopplysningene dine overføres i hele det globale HP-nettverket av enheter.

 

DELE MED TJENESTELEVERANDØRER OG -PARTNERE

 

Vi benytter tjenesteleverandører eller -partnere til å administrere eller støtte visse deler av forretningsvirksomheten på våre vegne. Disse tjenesteleverandørene eller -partnerne kan befinne seg i USA eller andre steder i verden, og kan tilby tjenester som behandling av kredittkort, og svindelhåndtering, kundestøtte, salgstjenester på våre vegne, ordregjennomføring, produktlevering, tilpassing av innhold, reklame- og markedsføringsaktiviteter (inkludert digital og tilpasset annonsering), IT-tjenester, e-posttjenesteleverandører, datavertskap, live-hjelp, inkasso og administrasjon, kundetilfredshetsundersøkelser eller støtte for HPs nettsteder. Tjenesteleverandørene og -partnerne våre er kontraktsforpliktet til å sikre alle personopplysningene de mottar fra oss, og har ikke lov til å benytte personopplysningene til andre formål enn å utføre tjenestene som instruert av HP. I noen tilfeller kan HP ta kontakt med deg for å måle din tilfredshet med leveringen av våre produkter og tjenester levert av disse tjenesteleverandørene og partnerne..

 

DELE ANNEN INFORMASJON MED ANNONSØRER

 

Vi kan også overføre informasjon om deg til reklamepartnere (inkludert annonsenettverk, annonsefirma og andre tjenesteleverandører de bruker) slik at de kan gjenkjenne enhetene dine og gi deg interessebasert innhold og annonsering. Informasjonen kan inkludere navn, adresse, e-postadresse, enhets-ID eller andre identifikatorer i kryptert form. Leverandørene kan behandle denne informasjonen i hashet eller avidentifisert form. Disse leverandørene kan innhente ytterligere informasjon fra deg, for eksempel IP-adressen og informasjon om nettleseren eller operativsystemet og kan kombinere informasjon om deg med informasjon fra andre selskaper i informasjonsdelingssamarbeid som vi deltar i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese HPs kommunikasjonsseksjon

 

DELE MED ANDRE TREDJEPARTER

 

Vi kan også dele dine personopplysninger med: (i) selskaper innen kredittrapport og svindelforebygging; (ii) kreditorselskaper (ved utestående gjeld til oss); Eller (iii) forsikringsselskaper, hvis du har kjøpt forsikringspoliser gjennom oss (f.eks. Care Packs). Hvis du velger å oppgi personopplysninger til andre selskaper, vil disse personopplysningene håndteres i samsvar med deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra HPs retningslinjer og praksis.

 

BEDRIFTSTRANSAKSJONER

 

Under visse omstendigheter, av strategiske eller andre forretningsårsaker, kan HP bestemme seg for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annet vis omorganisere virksomheter. Ved slike transaksjoner, kan vi avsløre eller overføre dine personopplysningene til potensielle eller faktiske kjøpere, eller motta personopplysninger fra selgere. Vår praksis er å søke tilstrekkelig beskyttelse for dine personopplysninger ved denne type transaksjoner.

 

OVERHOLDELSE AV LOVBESTEMMELSER

 

Vi kan også dele dine personopplysninger når vi tror, i god tro, at vi har en forpliktelse til å: (i) svare på behørig autoriserte forespørsler om informasjon fra politimyndigheter, regulatorer, domstoler og andre offentlige myndigheter, inkludert for å tilfredsstille krav for nasjonal sikkerhet eller annen rettshåndhevelse; (ii) etterleve lover, forskrifter, stevninger eller rettsordrer; (iii) undersøke og hjelpe til å forebygge sikkerhetstrusler, svindel eller annen kriminell eller ondsinnet aktivitet; (iv) håndheve/beskytte rettighetene til HP eller deres datterselskaper; eller (v) beskytte rettighetene eller den personlige sikkerheten til HP, våre ansatte og tredjeparter på eller som bruker HPs eiendommer, når tillatt og i samsvar med kravene i gjeldende lov.

 

Vi har ikke, og vil ikke, selge personopplysninger til tredjeparter. Vi tillater tredjeparter å samle inn personopplysninger beskrevet ovenfor gjennom våre tjenester og dele personopplysninger med tredjeparter for forretningsformål som beskrevet i denne personvernerklæringen, inkludert, men ikke begrenset til, å levere annonser på tjenestene våre og andre steder basert på brukernes nettaktiviteter over tid og på tvers av ulike nettsteder, tjenester og enheter (såkalt «interessebasert annonsering»). Informasjonspraksisen til disse tredjepartene dekkes ikke av denne personvernerklæringen.

 

Se vår Matrise for innsamling og bruk av data for en rask oversikt over hvordan og hvem vi deler dine opplysninger med.

HP-kommunikasjon

Du kan velge eller endre valg vedrørende abonnementer eller generell kommunikasjon fra HP når du svarer om datainnsamling, eller ved å bruke andre metoder som beskrives nedenfor. Disse alternativene gjelder ikke kommunikasjon som hovedsakelig har som formål å administrere fullføringen av bestillinger, kontrakter, støtte, advarsler om produktsikkerhet, driveroppdateringer eller andre administrative eller transaksjonsrelaterte varsler, der primærformålet for kommunikasjonen ikke er markedsføringsrelatert.

 

KOMMUNIKASJON OM MARKEDSFØRING OG ABONNEMENT

 

HPs markedsføringskommunikasjon gir informasjon om produkter, tjenester og/eller støtte, og du kan velge hvordan denne kommunikasjonen gis – f.eks. via post, e-post, telefon, faks eller mobil. Markedsføringskommunikasjon kan inkludere informasjon om nye produkter eller tjenester, spesialtilbud, tilpasset innhold, målrettet annonsering eller invitasjoner til å delta i markedsundersøkelser eller gjennomgang av samsvar. Kommunikasjon ved abonnement inkluderer nyhetsbrev på e-post, programvareoppdateringer, osv. som du uttrykkelig kan be om, eller som du har gitt samtykke til å motta.

 

Du kan stoppe disse generelle kommunikasjonene på en av følgende metoder:

 

 • Velg e-postkoblingen for å ikke delta eller stoppe abonnement, eller følg instruksjonene som finnes i alle e-postmeldinger du får tilsendt.
 • For å stoppe abonnementet på meldinger levert til mobilenheter svarer du på meldingen med ordene «STOP» eller «END».

Du kan også deaktivere automatiske datainnsamlingsverktøy, for eksempel websignaler, i e-postmeldinger ved å ikke laste ned bildene i meldingene du mottar fra HP (denne funksjonen avhenger av e-postprogramvaren du bruker på datamaskinen). Hvis du gjør dette, deaktiverer det imidlertid ikke alltid datainnsamling i e-postmeldingen, på grunn av funksjonene i spesifikk e-postprogramvare. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se i informasjonen fra e-postprogramvaren eller tjenesteleverandøren.

 

INFORMASJONSKAPSLER OG ANNONSEVALG

 

I HPs Cookie Preferences Center kan du velge innstillinger for informasjonskapsler og andre automatiske datainnsamlingsverktøy. Du kan lære mer om bruken av disse verktøyene i uttalelsen vår om informasjonskapsler og annonsevalg. Du kan justere preferansene dine ved å besøke Cookie Preferences Center.

 

Utøve rettighetene dine og kontakte oss

Du har rett til å be oss om en kopi av alle personopplysninger som du har gitt oss eller som vi har om deg, og til å kreve en forklaring om behandlingen. I tillegg har du rett til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke eller kreve å rette, tilføye, begrense, anonymisere eller slette dine personopplysninger; og til å innhente personopplysningene du gir med samtykke eller i forbindelse med en kontrakt i et strukturert, maskinlesbart format og til å be oss om å overføre disse opplysningene til en annen datakontrollør.

 

Du har også rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine i visse omstendigheter, inkludert når vi bruker opplysningene dine til direkte markedsføring eller til å opprette en markedsføringsprofil. HPs kommunikasjonsseksjon for veiledning om hvordan du utøver rettighetene dine og administrerer preferansene dine for markedsførings- og abonnementskommunikasjon.

 

I tillegg til personvernskontrollene som er tilgjengelige via denne personvernserklæringen, kan du kontrollere innsamlingen av enhetsdata. I noen tilfeller samles det inn produktbruksdata (ikke filinnhold) som behandles for å kunne gi deg den essensielle funksjonaliteten til en HP-tjeneste, som for eksempel ekstern utskrift, Instant Ink eller annen webaktivert tjeneste. Gjennom enhetsinnstillingene og preferansene kan du kontrollere innsamlingen av enhetsdata selv. HP kan ikke justere innstillingene for datainnsamling uten aktiv deltakelse. Deaktivering av datainnsamling kan påvirke tilgjengelighet eller funksjonalitet for slike tjenester. Data som er samlet inn for å oppfylle slik essensiell funksjonalitet vil ikke bli behandlet for direkte markedsføringsformål. Hvis du trenger hjelp med å justere datainnsamlingsinnstillingene, kan du kontakte HPs kundestøtte og oppgi enhetsdetaljene dine.

 

I visse tilfeller kan disse rettighetene være begrenset, for eksempel hvis vi ved å innfri anmodningen din vil avsløre personopplysninger om en annen person, eller hvis du ber oss om å slette informasjon som vi er påkrevd å beholde ifølge loven, eller som vi har overveiende legitime interesser i å beholde.

 

Vi vil ikke diskriminere deg for å utøve dine rettigheter og valg, selv om noen av funksjonene og funksjonene som er tilgjengelige på HP Services, kan endre eller ikke lenger være tilgjengelige for deg. Enhver forskjell i tjenestene er relatert til den oppgitte verdien.

 

Hvis du vil benytte deg av dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål eller bekymringer om personvernerklæringen eller vår innsamling eller bruk av dine data, eller mulige brudd på lokale personvernforskrifter, kan du ta kontakt med HPs primære personvern- og databeskyttelsesombud, eller skrive til oss på den aktuelle adressen nedenfor:

 

EU
HP France SAS
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
14 rue de la Verrerie
CS 40012 – 92197
Meudon cedex
France

 

MEXICO
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
Av. Vasco de Quiroga #2999
Col. Santa Fe Peña Blanca
Del. Alvaro Obregon
C.P. 01210 México D.F.

 

Folkerepublikken Kina
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
No.8 Guang Shun Avenue South, Bldg 1, 5th floor
Lei Shing Hong center,
ChaoYang District, P.C.100102
Beijing, Kina

 

RESTEN AV VERDEN
HP Inc.
Global Legal Affairs
ATTN: Privacy Office
1501 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
USA

 

All kommunikasjon vil bli behandlet konfidensielt. Ved mottak av din kommunikasjon, vil vår representant kontakte deg innen rimelig tid til å svare på dine spørsmål eller bekymringer. I noen tilfeller kan vi be om ytterligere informasjon for å verifisere identiteten din. Hvis du vil ha mer informasjon om bekreftelsesprosessen, Klikk her Vi tar sikte på å sikre at dine bekymringer blir løst på en betimelig og hensiktsmessig måte.

 

Hvis vi ikke kan løse bekymringene dine, har du rett til å ta kontakt med en datavernmyndighet i landet der du bor eller jobber, eller der du anser at datavernreglene er brutt eller søke en løsning via domstoler. Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager om vår deltakelse i EU-US Privacy Shield, APEC CBPRs eller bruken av HPs BCR-er, kan du lese om våre internasjonale dataoverføringer.

Endringer i personvernerklæringen vår

Hvis vi redigerer personvernerklæringen, publiserer vi den redigerte erklæringen her, med oppdatert revisjonsdato. Hvis vi gjør betydelige endringer til personvernerklæringen, i så stor grad at det påvirker personvernpraksisen i vesentlig grad, kan vi også varsle deg på andre måter, for eksempel ved å sende deg e-post eller publisere en merknad på konsernets nettsted og/eller på sosiale mediesider før endringene trer i kraft.

 

Dato publisert: november 2021

 

Last ned HPs personvernerklæring

 

Arkiv over tidligere personvernerklæringer

Relaterte personvernkoblinger:

Personvernserklæringer for andre land/regioner

Finn ut mer

Mine personvernsinnstillinger

Finn ut mer

HPs rettigheter for personlige data

Finn ut mer