Všestrannost. Spolehlivost. Zodpovědnost.

Inkoust a média HP Latex

Tiskárny HP Latex přináší vynikající výsledky na široké škále médií a originální inkousty HP Latex na vodní bázi umožňují navíc vyniknout nad konkurencí a pomoci zákazníkům plnit své cíle v oblasti udržitelnosti.

Inkousty HP Latex přináší změnu

Originální inkousty HP byly navrženy společně s tiskárnami HP Latex tak, aby zajistily konzistentní výsledky. Se spolehlivým výkonem máte volnou cestu k omezení zbytečného plýtvání a prostojů. Inkousty od jiných výrobců než HP sice můžou stát méně, mohou však mít na svědomí častější výměnu tiskové hlavy, neprodejné výtisky, více prostojů a častější údržbu tiskárny.

Dosáhněte úžasných barev na pevných i pružných materiálech díky inkoustům HP Latex

Maximalizujte kvalitu na jakémkoli pevném materiálu díky rozsáhlé, syté barevné škále inkoustů HP Latex a tenké vrstvě inkoustu pro zachování lesku média. S originálními inkousty HP Latex prodloužíte životnost tiskových hlav HP a zajistíte platnost záruky HP.

Navrženo pro udržitelnost

Kromě poskytování vynikající kvality obrazu, konzistence a trvanlivosti nabízí naše nová generace inkoustů na vodní bázi HP Latex také atraktivní ekologický profil jak pro poskytovatele tiskových služeb, tak pro jejich zákazníky:

 • Získejte zakázky do interiérů s přísnými požadavky, jako je zdravotnictví. Inkousty HP Latex na vodní bázi jsou bez zápachu1 a s nízkými emisemi splňujícími požadavky normy UL GREENGUARD GOLD (neomezená výzdoba celé místnosti), kritéria AgBB a Émissions dans l’air intérieur (velmi nízké emise A+)2

 • Snadnější a bezpečnější provoz – žádné povinné výstražné štítky, bez chemie s reaktivními monomery3 a bez nebezpečných látek znečišťujících ovzduší4

 • Splňujte přísná zdravotní a ekologická kritéria – inkousty HP Latex disponují certifikací UL ECOLOGO®5 a splňují požadavky na bezpečnost hraček.6

 • Tiskněte na širokou škálu ekologických médií a zajistěte výtisky, které jsou recyklovatelné, vratné, zdravotně nezávadné a umožňují bezpečnou likvidaci.7

Zjistit více

Plastové inkoustové kazety byly nahrazeny inkoustovými kazetami HP Eco-Carton3

 • Inkoustové kazety HP Eco-Carton snižují využití plastů o 80 % a ekvivalenty CO2 o 66 %.8

 • Žádný odpad nekončí na skládce – místní recyklace vnějšího kartonu, bezplatný zpětný odběr vnitřních inkoustových vaků v programu HP Planet Partners.9

 • Tiskárny a spotřební materiál HP obsahují recyklované plasty ze zdrojů po spotřebitelích, jako je elektronika, plastové lahve, plasty končící v oceánech ověřené společností UL, ramínka a prázdné originální inkoustové kazety HP.

Výjimečná všestrannost médií

Společnost HP nabízí výběr ze tří programů médií, včetně velkoformátových tiskových materiálů HP, technologie ColorPRO a certifikovaných médií. Tyto programy usnadňují dosažení vyšší kvality tisku a současně šetří čas potřebný pro úvodní nastavení.

Velkoformátové tiskové materiály HP

Společnost HP nabízí celou škálu tiskových materiálů, od tapet přes bannery až po podsvícené poutače, které byly navrženy společně s inkousty HP Latex k podpoření všestrannosti a dosažení optimální kvality produktu.

Technologie ColorPRO

Materiály s ochrannou známkou technologie ColorPRO byly navrženy společně s inkousty a tiskárnami HP Latex a pyšní se viditelně lepší kvalitou tisku.

Certifikovaná média

Média certifikovaná pro inkousty HP Latex10 otevírají vaší firmě dveře k novým aplikacím a potenciálnímu zisku a zároveň vám ušetří čas spojený s úvodním testováním médií.

Správné médium právě pro vás

Tiskárny HP Latex jsou kompatibilní s tisíci certifikovanými řešeními médií pro grafické využití. Objevte možnosti, které nejlépe vyhovují vašim firemním potřebám, a vytvářejte nové obchodní příležitosti k vyšším ziskům díky aplikaci HP PrintOS.

Podívejte se na kompatibilní média

Možnosti záruky na produkty vytištěné s inkousty HP Latex

Řada výrobců médií poskytuje záruky na vybrané grafické produkty vytištěné s inkousty a tiskárnami HP Latex. Aby bylo možné těchto výhod využít, je důležité dodržovat podmínky záruk všech příslušných společností.

Záruka 3M™ MCS™ a záruka účinnosti 3M11

Vybrané inkousty HP Latex12 jsou schválenou součástí záruky 3M™ MCS™. Navíc na všechny inkousty a tiskárny HP Latex se vztahuje záruka účinnosti 3M při použití s širokou škálou schválených médií 3M. Spolehněte se na kvalitu výtisků navržených k ochraně potisku vozidel a další výhody.

Zjistit více

Záruka účinnosti Avery ICS13

Záruka odolnosti médií Avery Dennison je zaměřena na potisk vozidel a všechny ostatní projekty pro interiéry a exteriéry. Záruka Avery ICS se vztahuje na aspekty, jako je účinnost inkoustu, trvanlivost, přilnavost k materiálům, tiskové a řezné vady a další prvky.

Zjistit více

Zjistěte více o tisku HP Latex

Vyhledávač médií HP PrintOS

Společnost HP poskytuje komplexní seznam všech médií kompatibilních s tiskárnou HP Latex doplněný o kompletní barevné profily a nastavení tiskárny.

Další informace

Inkousty HP Latex na vodní bázi

Pomáhají předcházet rizikům spojeným s rozpouštědlovými a UV inkousty, aniž by tím došlo ke snížení výkonu.

Zjistit více

Kontaktovat odborníka na HP Latex

LinkedIn

LinkedIn

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

YouTube

YouTube

Prohlášení

 1. Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv na zápach konečného výtisku.
 2. GREENGUARD GOLD – platí pro inkousty HP Latex. Certifikace UL GREENGUARD Gold (UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem UL GREENGUARD pro nízké emise chemických látek unikajících do vzduchu během používání ve vnitřním prostředí. Neomezená výzdoba celé místnosti o velikosti 33,4 m² v kancelářském prostředí a 94,6 m² v prostředí učebny. Další informace jsou k dispozici na https://www.ul.com/EL nebo https://www.ul.com/gg. Kritéria certifikace AgBB – odolná semišová tapeta HP bez PVC potištěná inkousty HP Latex byla testována na základě podmínek zdravotního hodnocení emisí těkavých organických sloučenin (velmi těkavé organické sloučeniny, těkavé organické sloučeniny a částečně těkavé organické sloučeniny) u stavebních materiálů dle německého výboru pro zdravotní hodnocení stavebních materiálů (AgBB 2018) a uvedené požadavky splňuje. Viz umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/355/dokumente/agbb_evaluation_scheme_2018.pdf. Émissions dans l’air intérieur – povinné značení dekorativních produktů ve Francii. Dokument obsahuje prohlášení o úrovni emisí těkavých látek ve vzduchu ve vnitřním prostředí, pokud jde o zdravotní rizika při vdechování – na stupnici od A+ (velmi nízké emise) do C (vysoké emise). Trvanlivá semišová tapeta HP potištěná inkousty HP Latex byla testována nezávislou laboratoří podle vyhlášky č. 2011-321 ze dne 23. března 2011 (nařízení pro těkavé organické sloučeniny) s platnými rozhodnutími ze dne 28. května 2009 a 30. dubna 2009 (nařízení CMR) francouzského ministerstva ekologie, udržitelného rozvoje, dopravy a bydlení a byla mu přidělena klasifikace A+. Viz anses.fr/en/content/labelling-building-and-decoration-products-respect-voc-emissions.
 3. Tisk inkousty HP Latex eliminuje problematické reaktivní monomery spojené s UV tiskem. Akrylátové monomery přítomné v nevytvrzených UV inkoustech a gelových UV inkoustech mohou poškodit pokožku.
 4. Inkousty HP Latex byly testovány na obsah nebezpečných látek znečišťujících ovzduší (dle definice zákona USA o čistotě ovzduší Clean Air Act) podle metody 311 agentury EPA (testování proběhlo v roce 2013) a žádné látky nebyly zjištěny.
 5. Platí pro inkousty HP Latex řady R. Certifikace UL ECOLOGO® (UL 2801) je důkazem, že inkoust splňuje řadu přísných kritérií, které jsou založené na různých atributech a životním cyklu a týkají se ochrany lidského zdraví i životního prostředí (viz ul.com/EL). Společnost HP je jedinou společností v odvětví tisku s inkousty s certifikací UL ECOLOGO® z kategorie produktů „Tiskové inkousty a grafické fólie“, viz spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
 6. Inkousty HP Latex 872, 882 a 886 byly testovány a prokázaly soulad s následujícími bezpečnostními metodami a protokoly pro výrobu hraček: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 a SOR 2018-83. Společnost HP nedoporučuje používat inkousty k výrobě hraček určených pro děti do 3 let.
 7. Většinu velkoformátových papírových tiskových materiálů HP lze recyklovat prostřednictvím běžně dostupných recyklačních programů nebo v souladu s místními postupy. Některá média HP je možné vrátit v rámci bezplatného programu pro pohodlný zpětný odběr velkoformátových médií HP. Programy nemusí být ve všech oblastech dostupné. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. Velkoformátové tiskové materiály HP, nepotištěné i potištěné originálními inkousty HP Latex, nejsou považovány za nebezpečný odpad, a proto je lze likvidovat běžným způsobem. Informace vztahující se k dané oblasti získáte od místního úřadu pro nakládání s odpadem.
 8. Omezení produkce ekvivalentu C02 je založeno na přechodu z plastové inkoustové kazety na lepenkovou inkoustovou kazetu HP Eco-Carton s roční úsporou 291 tun při výrobě a 8 tun při přepravě. Tyto hodnoty odpovídají 1 194 028 km najetých průměrným osobním vozidlem nebo více než 38 milionům nabitých chytrých telefonů.
 9. Vnější karton inkoustové kazety HP Eco-Carton je 100% recyklovatelný v rámci místních programů pro zpracování kartonu/papíru. Vnitřní materiály včetně inkoustového sáčku jsou z 55 % recyklovatelné a lze je zdarma vrátit do programu HP Planet Partners pro recyklaci plastových dílů. Žádný odpad nekončí na skládce. Informace o zpětném odběru inkoustových sáčků a tiskových hlav a dostupnosti programu HP Planet Partners jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/recycle. Program nemusí být dostupný ve všech oblastech. Pokud program není ve vaší oblasti dostupný nebo pokud vlastníte spotřební materiály, které do něj nejsou zahrnuty, poraďte se s místními úřady o vhodném způsobu likvidace.
 10. „Program certifikace médií“ společnosti HP (dále jen „program“) poskytuje výrobcům médií, dodavatelům a zákazníkům informace pro snadnější hodnocení kompatibility médií s tiskárnami a inkousty v oblasti grafických řešení HP. Média poskytují nezávislí výrobci třetích stran. Zapojení do programu a certifikace médií nelze považovat za propagování těchto médií či výrobců společností HP. Společnost HP neposkytuje žádné záruky na média v rámci tohoto programu, zejména co se týče dostupnosti médií, kvality médií, účinnosti médií nebo změn výrobce, které mohou mít vliv na vlastnosti médií. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost HP neposkytuje žádné záruky ohledně úplnosti nebo přesnosti informací o programu. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Tyto informace poskytuje společnost HP bezplatně „tak, jak stojí a leží“. Společnost HP neposkytuje z hlediska těchto informací žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Společnost HP nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jiné právní teorie v souvislosti s poskytováním nebo používáním těchto informací.
 11. Záruka se v jednotlivých oblastech liší. Další informace o dostupnosti ve vaší zemi jsou k dispozici na adrese 3Mgraphics.com. Na záruku se vztahují jistá omezení.
 12. Záruka 3MTM MCSTM je dostupná pro certifikované výrobce grafických materiálů (včetně poskytovatelů tiskových služeb). Součástí záruky 3MTM MCSTM jsou: Inkousty HP Latex pro tiskárny HP Latex 3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260/280; Inkousty HP LX610 Latex pro tiskárnu HP Latex 600.
 13. Záruka se v jednotlivých oblastech liší. Další informace o dostupnosti ve vaší zemi jsou k dispozici na adrese graphics.averydennison.com. Na záruku se vztahují jistá omezení.