Kontaktovat podporu HP

Kontaktovat odborníka

Spolehněte se na HP Active care

Udržíte firemní počítače ve špičkové kondici

Udržíte firemní počítače ve špičkové kondici

HP Active Care pomáhá IT oddělením a poskytuje rychlou podporu při řešení problémů.

Stáhnout prezentaci

Máte dotaz k HP Active care?

Když počítač nefunguje, nemohou vaši zaměstnanci pracovat.

Minimalizujte výpadky provozu díky možnosti odkudkoli identifikovat a rychle řešit problémy s firemními počítači pomocí služby HP Active Care1,2

Rychlé řešení problémů

HP Active Care dokáže rozpoznat problémy vašeho zařízení a automaticky zadat servisní požadavek na opravu.

Minimalizace výpadků provozu

HP Active Care vyhledá pomoc zákaznické podpory HP pro zrychlení diagnostiky problémů.

 

Firemní počítače ve špičkové kondici

Díky monitorování technického stavu zařízení, můžete odhalit technické problémy dříve, než ovlivní funkčnost zařízení.

Proč zvolit HP Active Care

O krok napřed s HP TechPulse

Prediktivní analýzy nástroje HP Tech Pulse založené na telemetrii, využitím umělé inteligence - veškeré informace ve formě intuitivních přehledů.

Podpora následující pracovní den v místě zákazníka

Získejte nepřetržitou vzdálenou podporu a podporu vyškoleného technika HP, který dojede za vašimi zaměstnanci3,4

Ochrana před náhodným poškozením

Chraňte své firemní počítače před nepředvídatelnými událostmi, jako je náhodné poškození, ztráta zařízení nebo ztráta citlivých dat.

Ponechání vadného média

Někdy i to nejlepší úložiště může potřebovat vyměnit. A když tato chvíle nastane, můžete mít bezpečnost vadného média stále pod kontrolou způsobem, jenž splňuje vaše standardy zabezpečení.3,4,5

Podpora na cestách

Udržte si potřebnou pracovní produktivitu a mějte pomoc na dosah, když ji potřebujete – ať se nacházíte prakticky kdekoli, po telefonu v místním jazyce a na místě3

Více informací o službě HP Active Care

Kontaktovat odborníka

Poznámky a vyloučení odpovědnosti

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za případné technické nebo redakční chyby ani opomenutí v tomto dokumentu.

  1. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
  2. HP Active Care vyžaduje, aby byl nainstalován program HP TechPulse. Je třeba, aby zákazník ručně stáhl aplikaci HP TechPulse Windows na adrese www.hpdaas.com/software nebo poskytl souhlas při prvním spuštění hardwaru, což společnosti HP umožní nainstalovat aplikaci HP TechPulse a shromažďovat informace týkající se zařízení. Služba HP Services Scan je poskytována na vybraných komerčních zařízeních HP prostřednictvím služby Windows Update a zkontroluje nárok na každé hardwarové zařízení, aby zjistila, zda byla zakoupena služba podporující HP TechPulse, a automaticky stáhne příslušný software. Chcete-li tuto funkci vypnout, postupujte podle pokynů na adrese www.hpdaas.com/requirements. HP TechPulse je telemetrická a analytická platforma, která poskytuje důležité údaje o zařízeních a aplikacích a neprodává se jako samostatná služba. HP TechPulse se řídí přísnými předpisy o ochraně osobních údajů GDPR a je certifikována podle norem ISO27001, ISO27701, ISO27017 a SOC2 Type2 pro zabezpečení informací. Je vyžadován přístup k internetu s připojením k portálu TechPulse. Úplné systémové požadavky naleznete na adrese www.hpdaas.com/requirements.
  3. Úrovně služby a časy odezvy se mohou lišit podle vaší zeměpisné polohy.
  4. Prodává se samostatně nebo jako doplňkové příslušenství.
  5. Pokud je spolu se službou HP Active Care zakoupeno i uchovávání vadných médií, budou všechny vyměněné pevné disky ponechány zákazníkovi.